Blogg

Anlita en brottmålsadvokat

11 apr 2019

Vad är egentligen ett brottmål? Det är helt enkelt alla rättsprocesser som ska avgöra vem som är ansvarig när ett brott har begåtts. Det är åklagaren som bestämmer när ett brott ska upp i rätten. Det vanliga är att en provatperson eller polisen har gjort en anmälan. Dessa mål tas oftast upp i allmän domstol, till exempel tingsrätten.

Sedan är det upp till tingsrätten att utreda om den misstänkta personen är skyldig eller ej, samt vilket eventuellt straff som ska dömas ut. I Sverige har man i vissa fall rätt till gratis advokat eller jurist som ska företräda den misstänkte genom hela rättsprocessen.

När man har fått en brottmålsadvokat så får man hjälp med alla sina frågor och få stöttning genom hela processen. Det är för många tryggt att veta att man har en expert vid sin sida i en svår tid. Denne blir även det enda man får ha kontakt med om man är häktad eller arresterad. Något som såklart ställer höga krav på personen i fråga. Men en försvarare har lång utbildning och kunskap om regelverk och stor förståelse för alla problem som en misstänkt står inför. 

Grövre brott

När det gäller grövre brott med fängelse på straffskalan får man i regel rätt till en offentlig försvarare från staten. Då slipper man betala advokatskostnaden, men om man blir dömd får man betala hela eller delar av kostnaden. Summan beror på den dömdas inkomst.

Man kan självklart ha önskemål på försvarare men det är upp till rätten att godkänna det. Det går att välja en brottmålsadvokat redan vid arrestering eller till kommande förhör. 

Viktigt att vara ärlig

För att få bästa tänkbara hjälp av sin advokat måste man vara öppen och ärlig angående det påstådda brottet. En bråttmålsförsvarare har självfallet tystnadsplikt. Oavset man är skyldig eller ej är det försvaraens plikt att göra allt i sin makt för att frikännas eller få ett så kort straf som möjligt. 

Var noggrann med att berätta alla detaljer för advokaten inför rättegången. Ju mer denne vet desto bättre. Vid själva rättegången har då advokaten större chans att tala för den misstänktes sak. Det är viktigt att inte ljuga i rätten, de man troligen kommer att dömas hårdare om man skulle dömas. 

Men det är också viktigt att känna sig trygg med sin försvarare. När det inte känns bra kan man få byta advokat. 

Söker du efter en bra brottmålsadvokat i Stockholm? Här kan du läsa mer om hur går till och vad du kan få hjälp med: www.brottmålsadvokatstockholm.biz.

När företaget har akuta ekonomiska problem

11 mar 2019

När företaget har gått dåligt under lång tid måste man ta sig en rejäl funderare om framtiden. När man inte har förmågan att betala sina skulder och andra fordringar inom en längre tidsperiod är det akut. Då måste man snarast reda ut hur man ska göra för att undvika konkurs.

Det är inga såklart roliga beslut att ta men ibland finns dessvärre inga andra vägar att gå. När det inte finns några andra utvägar kan man göra en konkursansökan hos tingsrätten.

Vilka alternativ finns?

Först och främst rekommenderas det att ta professionell juridisk hjälp. En erfaren juridikbyrå har kunskapen att noga utvärdera det ekonomiska läget och rådgiva och komma med lämpliga åtgärder. 

En konkurs är givetvis den sista utvägen och det kan finnas lösningar som man inte själv ser. Det är viktigt med låta ett par kunniga och erfarna ögon utvärdera läget. Det kan finnas möjligheter att lösa skulderna på ett eller annat sätt. Det är viktigt att inte vänta för länge.

Vid en oundviklig konkurs

Det är tingsrätten som beslutar om konkurs för både företag och privatpersoner. Efter ett sådant beslut får man en konkursförvaltare tilldelad till sig. Denne får full överblick över alla skulder, tillgångar och förfallen skatt och liknande. Finns det tillgångar ska dessa först mätas ut och säljas för att betala av skulderna med.

Det är konkursförvaltarens uppgift att ha bevis på att konkursen är oundviklig. När det gäller privatpersoner så finns det begränsningar i vad som kan mätas ut, vilket innebär att man inte behöver sälja av egendom som bedöms viktiga för att kunna leva ett drägligt liv. Allt som tjänas utöver detta ska betalas tillbaka och man får inte bedriva eget näringsverksamhet.

Man skiljer på gäldenär och borgenär. En gäldenär innebär att personen eller företaget har obetalda skulder, medan borgenären själv har krav på andra att få betalt för skulder och annat. Det är konkursförvaltaren som utreder tillgångar och skulder genom en bouppteckning. Denne representerar borgenärerna.

Avslutad konkurs

När alla skulder är återbetalade till borgenären gör tingsrätten en avskrivning av konkursen som då vinenr laga kraft. Konkursförvaltarens slutredovisning blir i och med detta en offentlig hadnling. Om man upptäcker några brister kan man lämna in en stämningsansökan för att reglera dessa. Detta måste ske inom tre månader. 

När företagets konkurs är avslutad går det såklart inte att starta upp en ny näringsverksamhet i samma namn och organisationsnummer igen. Men det går att starta ett nytt företag om inte särskilda hinder finns. 

 

Vilka skadeståndskrav kan jag kräva?

28 jan 2019

Den som har sett mycekt på amerikanska filmer och serier, och har hört någon av huvudpersonerna säga "I will sue you", eller "See you in court" kanske tänker att det fungerar lite liknande här i Sverige, blir ganska besviken när det uppdagas att det inte är så. Dels finns det ingen jury som avgör om någon är skyldig eller inte. Man kan heller inte gå fri ur häktet genom att betala en borgenssumma till staten. Inte heller kan man stämma någon i tingsrätten och få ut enorma summor om man har en tillräckligt duktig advokat som kan bevisa skulden hos en motpart.

Man blir skadeståndsskyldig om man förlorar i tingsrätten

Här kan man bli skadeståndsskyldig, men det händer om man till exempel förlorar i en tvist. Skulle det vara så att någon stämmer dig i en tingsrätt och tingsrätten anser att du är skyldig till det som motparten ahr stämt dig för, kan du bli skydlig att både betala din egen advokat, rättegångskostnader och den andras advokat, och det kan blir en avsevärd summa på flera 100.000-tals kronor.

Har man bevisligen blivit kränkt får man skadestånd

På samma sätt är det alltså tvärtom. Om det blir bevisat i tingsrätten att du har blivit kränkt; någon har behandlat dig på fel sätt, som lagen säger att då bör få skadestånd för, kan du få ett skadestånd för kränkningen, för skadan eller om du har blivit utsatt för någon kroppsskada eller något liknande.  Lagen bruakr säga att det handlar om skadestånd om någon har lidit "men, skada eller kränkning". Psykiskt våld, ger inget skadestånd. Däremot gäller fysisk skada för att få ett skadestånd. Och det handlar sällan om miljontals kronor, utan mer om summor i storleken på kring 100.000 kronor.

Domstolarna vill ofta lösa tvister innan rättegångar

Att hålla rättegångar kostar en hel del. Staten ska inte bara betala åklagarens, advokaternas, notariernas och andra tjänstemäns löner. Det ska dessutom till att de som blir kallade till rättegångarna får kompensation, såsom sakexperter och så vidare. I vilket fall, vill domare och tingsrätterna helst undvika rättegångar, framför allt i tvistemål, om de kan se att det finns någon väg som man kan lösa tvisten på innan den har gått hela vägen till en rättegång.

Parterna blir alltså kallade till förhandlingar, som kan ske två, tre gånger innan det blir en huvudförhandling (rättegång). I tvistemål händer det också att hovrätterna inte vill ta upp vissa tvister och överhuvudtaget vill Högsta domstolen inte ta upp tivster, och om de gör det, är det i så fall domsfall som kan bli vägledande senare för andra domar.

Lästips om du behöver anlita en duktig advokat och bor i Uppsala. Klicka här.

Vad gör man om flyttfirman tappar bort eller har sönder något i flytten?

19 jan 2019

Det är bekvämt att anlita en flyttfirma när det är dags att byta bostad. Ju äldre man blir, desto mer har man samlat på sig och det blir ju inte direkt lättare att lyfta och bära tunga kartonger och möbler. Det som förr i tiden gick på några timmar med lite god hjälp av vänner ter sig nu som ett oöverstigligt projekt.

Att saker går sönder i en flytt är i sig inget konstigt, det händer ibland. Risken är väl nästan större när man flyttar själv, eftersom man i regel inte har lika stor erfarenhet av att bära otympliga föremål upp och ner i trappor som en professionell flyttgubbe. Men om något går sönder när en flyttfirma anlitas ska det enligt god sed lösas på plats tillsammans med kunden. Om flyttfirman är seriös uppmärksammar man kunden på vad som gått sönder och kommer överens om ersättning.

Många oseriösa aktörer i Stockholm

De är tyvärr inte alla flyttfirmor som bedriver en helt laglig verksamhet. I storstäder som Stockholm kan det hända att man stöter på en flyttfirma som verkar billig och bra, men som saknar erforderliga tillstånd, ger dålig service, är oförsiktiga med bohaget och så vidare. Det bästa sättet att undvika denna typ av flyttfirma är att noga kolla upp firman innan. Komma till exempel om firman innehar alla nödvändiga försäkringar och tillstånd, samt om de har några anmälningar mot sig hos ARN. Stockholms kommuns konsumentupplysning kan också ge vägledning.

Att anlita flyttfirma utan transporttillstånd är att ta en stor risk

Om flyttfirma som du anlitar inte har yrkestransporttillstånd kan det hända att du blir utan ersättning om något i bohaget skulle gå sönder eller tappas bort under flytt. Enligt lag får en flyttfirma bara bedriva verksamhet om det innehar transporttillstånd och en ansvarsförsäkring som täcker värdet av bohaget som flyttas. Om flyttfirman inte har en ordentlig försäkring kan det hända att de vägrar ersätta dig. Det är tyvärr mycket svårt att komma åt en flyttfirma och få ersättning om de inte vill ta på sig skadan. Att anmäla till Polisen och till ARN skall alltid göras, men ord står ofta mot ord och det är svårt att bevisa att det är flyttfirmans fel att något har blivit skadat.

Firman bör följa reglerna i Bohag 2010

Bohag 2010 är en samling regler som Konsumentverket och flyttbranschen gemensamt kommit fram till. Den flyttfirma som tar på sig att följa reglerna i Bohag 2010 kan du som kund lita på. En av reglerna i Bohag 2010 är att flyttfirman ansvarar för bohaget hela vägen från port till port. Även vad gäller avtalet kan det vara bra att följa Bohag 2010. I regelverket finns tydliga anvisningar kring hur ett bra avtal kan se ut.

Tydliga upplysningar, fast pris

Det åligger också dig som kund att komma med tydliga instruktioner om bohaget. Du måste alltid redogöra för skrymmande, ömtåliga och otympliga föremål som ska flyttas, samt för saker av stort värde, som konst till exempel, så att flyttfirman kan vidta nödvändiga åtgärder i förväg. Vanligtvis tar flyttfirman också mer betalt för flytt av till exempel ett piano, så det är ingenting som du kan klaga över på flyttdagen om du skulle ha råkat glömma att nämna det.

Det bästa är att du som kund är tydlig med vad som ska utföras och att du också kräver att få ett fast pris för flytten, så slipper du oförutsedda kostnader. Ge flyttfirman all info de vill ha för att kunna ge ett fast pris och ta sedan fram ett skriftligt avtal som ni skriver under. Skriv även in i avtalet vad som gäller om något går sönder eller försvinner under flytten.

På https://www.flyttfirmanstockholm.se kan du läsa om hur en seriös flyttfirma arbetar.

Inte helt ovanligt med tvister om fastigheter

30 nov 2018

Vad vore världen utan tvister? Vi människor kan uppfatta samma situation lika olika som det är personer inblandade i en situation. Det finns med andra ord utrymme för missuppfattningar. Vi är relativt opålitliga som vittnen, då alla kan uppfatta samma situation på helt olika sätt. Det kan verkligen ställa till det i vardagen. Det är antagligen därför som vi har blivit tvungna att skriva avtal med varandra då missuppfattningar har gjort att det har blivit omöjligt att reda ut vad människor egentligen har kommit överens om. Vissa glömmer detaljer, andra väljer att glömma detaljer såsom pris, storleken på priset och vad som ska ingå i priset. Det är antagligen det som har drivit fram behovet av att skriva ner på ett papper exakt vad som har ingåtts och vad som gäller.

Man måste alltid polisanmäla bedragare

När det kommer till sådana saker som fastigheter, är det oändligt många detaljer som man kan bli oense om. Är det någon som har gått in för att bedra någon annan, är det mycket viktigt att polisanmäla en sådan bedragare. Även om polisen inte skulle göra så mycket åt saken är det ändå viktigt att polisanmäla det, därför att utan en polisanmälan, kan man inte lagföra en sådan person. Man kommer alltså ingen vart rent juridiskt utan en polisanmälan.

Det kan en fastighetsjurist hjälpa dig med

Känner du dig lurad, eller att du inte kommer överens med den som antingen har köpt, eller sålt en bostad (villa eller lägenhet) till dig, är det viktigt att ta kontakt med en fastighetsjurist som kan hjälpa dig genom hela den process som det antagligen kommer att krävas för att komma till rätta med problemet. Säg att du har köpt en lägenhet, som visar sig ha fukt i köket och att du anser att det är säljaren som borde ha vetat om problemet med fukten och som borde ha informerat dig om det. Då kan du dels behöva rådfråga en fastighetsjurist om vad som gäller. Vad säger lagen om dylika problem? Hur kan du komma vidare och slippa betala för hela köksrenoveringen?

En fastighetsjurist ger dig kloka råd

En fastighetsjurist kan hjälpa dig bli medveten om vad du själv kan göra för att komma till rätta med problemet med fukten i köket i din nya bostad. En fastighetsjurist vet vad som är möjligt att göra i just din situation. En sådan som är duktig har säkert erfarenhet av flera andra liknande situationer som din och kan rådge dig på rätt sätt. Här kan du läsa vidare om en fastighetsjurist.

LEI-koder gör det lättare att upptäcka ekonomisk brottslighet

5 nov 2018

Finansrelaterade brott har alltid funnits och kommer antagligen alltid att finnas, så länge vi människor handlar med varandra och använder pengar och värdepapper. Mången finansman med tveksam moral har genom åren kunnat utnyttja de kryphål, luckor och svagheter som finns i våra finansiella system för att olovandes sko sig på andras bekostnad.

För ett finansbrott drabbar ju alltid någon. Antingen en person man lurat i affärer, eller samhället i stort som vid till exempel skattebrott. De som utför brotten struntar naturligtvis i detta, man gör så mycket skada och vinning som man hinner på så kort tid som möjligt och om man åker fast betalar man snällt sina böter eller sitter några månader i fängelse. Sedan kan man sätta igång igen.

G20 tog initiativet till LEI

Inom handeln med finansiella instrument som aktier och andra värdepapper, derivat och obligationer, var det länge väldigt svårt att ”följa pengarna”. Anledningen var att handelsregistren i världens länder har varit så inkompatibla med varandra. Varje större företag har tusentals dotterbolag och vid misstanke om brott slutade ofta spåren i tomma intet. Detta var en av anledningarna till att börskraschen 2008 blev så hård, och att det var så svårt att utreda vad som egentligen hade hänt. Därför beslutade G20-gruppen, som består av världens 20 starkaste ekonomier, att något måste göras. Man kom överens om att ett system för identifiering vid handel med finansiella instrument skulle införas.

Detta identifieringssystem var det som blev LEI, Legal Entity Identifier. LEI är en unik kod som alla företag som vill bedriva handel med finansiella instrument måste ha. LEI-koden består av 20 bokstäver och siffror som ska anges varje gång man ingår handel med värdepapper. Båda parter måste ange sin LEI-kod och på så vis vet också båda parter att man har med en seriös aktör att göra. LEI-koden gör nämligen att myndigheter i hela världen enkelt kan spåra företagen bakom en affär.

Alla transaktioner rapporteras till Finansinspektionen

Man rapporterar alltid en finansiell transaktion till berörda myndigheter i det aktuella landet. När man i Sverige genomfört en transaktion rapporterar man detta till Finansinspektionen via en så kallad transaktionsrapport. Även här måste man ange sitt LEI-nummer, och det FI:s jobb med att övervaka finansmarknaden i Sverige betydligt lättare. FI har ett eget system för transaktionsrapportering, som heter TRS2.

Samtidigt kan Finansinspektionen enkelt begära ut uppgifter om transaktioner i andra länder, och vice versa. Detta var något som innan LEI-systemet infördes var ytterst svårt, något som gjorde att finansiella brott var betydligt svårare att utreda.

LEI-registrering

Alla företag som vill bedriva handel med finansiella instrument måste ha en LEI-kod. Det visar att man är ett seriöst företag som uppfyller vissa krav, och inte heller har några prickar på sig sedan tidigare. Man får sin LEI-kod via en certifierad leverantör, som tar ut en årlig underhållsavgift samt dessutom en avgift vid registreringen. Inga andra kostnader förekommer.

LEI är ett system som har gjort det lättare för polis och myndigheter att utreda ekonomiska brott, och det har samtidigt gjort finansmarknaden tryggare för företag som vill bedriva handel med värdepapper.

När man närvarar vid domstol krävs en bra kostym

1 nov 2018

Ska du närvara vid en domstol? Är det så att du till exempel ska närvara och bli tillfrågad i egenskap av expertvittne? Expertvittne, kallas det om man blir kallad till en domstol i egenskap av att man är duktig i sitt yrke, och kan säga något allmänt om till exempel barn, och man är barnpsykolog. Då förväntas det inte att man är insatt i just det fall som avhandlas i domstolen, men man kan bli tillfrågad om sådant som rör barn och får mer allmänna frågor och svarar på dem så gott man kan.

Eller så har du stämt någon, eller har själv blivit stämd i en civil domstol? Eller du kanske ska medverka i ett allmänt åtal, och är ett vanligt vittne och har sett eller hört något som du förväntas kunna berätta om? Eller så arbetar du med juridik till vardags och är van att närvara i domstol. Oavsett vad orsaken till din förväntade närvaro än beror på, är en proper klädsel absolut och mycket viktig. Framför allt om det är så att du förväntas kunna svara på viktiga frågor i egenskap av vitten eller expertvittne.

Trovärdigheten viktigast i domstolen

Det som händer i en domstol är alltid att avgöra frågan om trovärdighet. Att vara trovärdig är mycket viktig då en domstol har två berättelser som går helt i sär. Det är ju därför som det blir en rättssak (för det mesta). Och när två berättelser går i sär, blir det upp till domstolen att avgöra vilken av dem som är den rätta, eller den som är mest sannolik. Det är därför trovärdigheten är viktig i en domstol.

Om din avsikt är att ingjuta en hög trovärdighet hos domaren och nämndemännen, behöver du klä dig på sådant sätt att du lyckas med det. Du bör absolut inte komma till den domstolen klädd i jeans, eller i en urtvättad skjorta, eller klänning. Helst bör du bära en skräddarsydd kostym, som sitter som en smäck. 

Skillnad mellan vanlig kostym och en skräddarsydd

Den viktigaste skillnaden mellan en vanlig kostym som du köper på till exempel Dressman, eller någon annan konfektionshandel är att den vanliga kostymen är sydd för att passa så många som möjligt, medan en skräddarsydd är gjord bara för att passa dig. En skräddarsydd kostym passar dig således bättre och sitter mycket bättre på dig än vilken annan kostym som helst. Den kan du dessutom alltid använda i andra sammanhang, både till fest och om den är svart, till begravning.

Vårdnadstvist - ett fall för Tingsrätten?

25 okt 2018

Tvister som rör exempelvis ekonomiska frågor är ofta lättare att besluta i. Detta då de är mer svarta och vita och där beslutet - domen - kan baseras på fakta som presenteras. I andra tvister så handlar det om en svårare balansgång - inte minst då det kommer till tvister inom Familjerätt.

Ett tydligt exempel på detta gäller en vårdnadstvist och där en domare i exempelvis Tingsrätten har väldigt mycket att ta hänsyn till. Beslutet om vårdnad kan inte komma enbart från juridiska fakta (även om dessa naturligtvis har en avgörande roll också) utan måste även baseras på exempelvis barnpsykologi och med en tanke på vad som eventuellt kan vara hämmande för barnets egna utveckling.

Därför är också en vårdnadstvist generellt något som kräver silkesvantar och som av den anledningen ofta tar lång tid att lösa och besluta i. Man har alltid barnets bästa i åtanke och det innebär att man börjar med en utgångspunkt att delad vårdnad också är den bästa lösningen. Även om föräldrarna skilt sig så handlar det om att man fortsatt tar ett lika stort ansvar för barnets försörjning, hälsa och utveckling samt ger ekonomisk trygghet och kärlek; med den tydliga skillnaden att allt detta sker under två tak snarare än under ett enda.

Samarbetssamtal vid en vårdnadstvist

Faktum är att man från statens sida har som mål att undvika att en vårdnadstvist når de rättsliga instanserna. Inte för att spara in på arbete och pengar, utan av den enkla anledningen att en vårdnadstvist är en process som tar tid, som rymmer extremt mycket känslor, som är svår att utreda och som - framförallt - drabbar de som det hela handlar om: barnen.

Barn vars föräldrar befinner sig i en vårdnadstvist far ofta illa och det kan handla om själsliga ärr som man får bära med genom hela livet. Barn har ännu inte utvecklats mentalt (givet ålder, naturligtvis) och det kan innebära att man skuldbelägger sig själv och tror att flet ligger hos dem själva snarare än att föräldrarna bråkar om vem som ska ha det juridiska ansvaret.

För att förhindra uppkomsten av en vårdnadstvist så erbjuder varje kommun i Sverige så kallade samarbetssamtal. Det är man också enligt lag skyldiga att göra, och i många fall så räcker några sådana samtal för att man ska kunna reda ut de oegentligheter som finns. Tillsammans med ett juridiskt ombud samt personal - utbildad sådan - från kommunen så får man sitta ned och försöka kompromissa fram en lösning som passar samtliga parter.

Det hela låter enkelt. Men, man måste också förstå att varje vårdnadstvist kommer av olika anledningar. Vissa måste ske. Förekommer våld i hemmet, hot, narkotika - eller gravt missbruk av alkohol - misstanke om pedofili och annat så måste det också innebära att den andre föräldern ensam tar över ansvaret. Sådana miljöer ska definitivt inte barn vistas i och än mindre leva i.

I dessa fall är gemensam vårdnad inte att rekommendera

20 okt 2018

Dagens juridik är en tidning som handlar om allt som har med juridik att göra. Juridikområdet är så pass stort att de flesta jurister specialiserar sig på vissa områden. Landets jurister kan fördela sig mellan allt från arbetsrätt, avtalsrätt, migrationsrätt och så vidare. De som arbetar med till exempel vårdnadstvister hamnar inom området som har med humanjuridiken att göra. De juristerna blir ofta rådgivande jurister till föräldrar som inte kommer överens om hur de ska göra med ett barn när de har gått skilda vägar. Då företräder de föräldrarna i allt som har med vårdnadstvisten att göra. Ibland får juristerna rätt så tunga fall att åta sig då det kommer till vårdnadstvister om barns vårdnad, umgänge och boende.

I många fall bord det finnas fler instanser som kunde hjälpa till när det kommer till vårdnadstvister, men tyvärr finns det inte i vårt samhälle. Mycket skulle kunna underlättas om det fanns en så kallad "äktenskapsbyrå" som tog som sin uppgift att medla mellan två föräldrar som inte kommer överens om barns vårdnad, boende och umgänge. Tyvärr finns det inte. Och en sådan äktenskapsbyrå, eller familjeterapi, eller samarbetssamtal är direkt olämpliga om det förekommer våld mellan två parter.

Ensam vårdnad bör vara regel om våld har funnits

Om det har förekommit våld mellan två parter i ett tidigare förhållande är det direkt farligt för den som har blivit utsatt för våldet, att föreslå eller tvinga det paret till ett samarbetssamtal, medling eller liknande. Den som har varit eller fortfarande är utsatt för våld måste nämligen skyddas. Och det gäller både föräldern och barnet som har varit utsatt. I alla sådana fall ska alla våldsutsatta parter skyddas av polis och socialtjänst. Tyvärr är det inte så. Därför är det ofta upp till jurister som arbetar med denna typ av tvister som bör se till att de som är våldsutsatta får allt det slags skydd som finns att tillgå.

Ett sådan skydd kan till exempel vara att den som är utsatt inte ska tvingas till gemensam vårdnad med den som har utsatt den för våld. Barnet som har vuxit upp med en våldsam förälder ska inte tvingas att umgås med en förälder som har utsatt den andra för våld. Först när barnet är stort nog att försvara sig själv, bör ett obevakat umgänge ske mellan barnet och den våldsamma föräldern. Ett annat skydd att tillgå är skyddade personuppgifter, hemlig adress och annat som har med det att göra och som inte talar om var den våldsutsatta bor någonstans. Läs mer här om hur jurister kan gå tillväga i svåra vårdnadstvister.

Kan jag dra företaget inför rätta?

13 okt 2018

Effekterna av rot-avdraget är på det stora hela positiva. Privatpersoner har kunnat använda professionell hjälp för renoveringar, reparationer och byggnationer och man har kunnat göra det med en generös skatterabatt. Det ger en möjlighet att dra av 30% av det totala beloppet för arbetet och detta med ett årligt tak på 50.000 kronor. Rot- avdraget har dels alltså fungerat på det sättet att många fått billig, professionell hjälp och dels har också avdraget i fråga i stort sett utplånat de svarta jobben från marknaden. Det är de positiva effekterna.

Tyvärr finns också negativa sidor. En av dessa handlar om att fler tvister uppstått mellan privatpersoner och företag. Detta kan till viss del förklaras av att antalet jobb ökat - men den stora förklaringen är dock att antalet fuskjobb har ökat markant. Många företag fuskar och erbjuder tjänster som de inte har kompetens för.

Som privatperson kan det konkret innebära att exempelvis en golvslipning i Stockholm blir så pass undermåligt att golven måste rivas ut och ersättas av nya - utan att företaget tar något som helst ansvar. Det man trodde var ett billigt alternativ i form av en golvslipning blir alltså väldigt dyrt - om man inte tar det hela vidare. Vilket många alltså - med all rätt gör - och inleder en tvist.

Kan du få din golvslipning ersatt?

Det första steget är logiskt: du kontaktar företaget som utfört din golvslipning och kräver ekonomisk kompensation (som täcker de nya golven du tvingats lägga in). Om företaget vägrar detta så kan du vända dig till i första hand ARN - Allmänna Reklamationsnämnden - och anmäla ärendet dit.

De kan reda ut frågan och göra en bedömning. Dock: företaget behöver inte följa rekommendationen i fråga - de riskerar dock, i och med det, att bli prickat - och således så kan du, trots beslutet av ARN, gå lottlös.

Ta det till Tingsrätten och invänta dom

Du kan då välja att gå vidare och dra företaget inom golvslipning inför rätta. Det första är att du lämnar in en anmälan - skriv en utförligt sådan om vad som hänt och hur mycket du anser att du ska bli ersatt. Du betalar en avgift och då denna är betald så skickar Tingsrätten ut en stämning mot företaget. De kan bestrida och då går ärendet vidare.

Nästa steg innebär en muntlig förberedelse där både du och företaget får lämna era versioner - inför domare och nämndemän. Ambitionen är att slippa avgöra ärendet i rätten. Något som inte alltid fungerar.

Skulle tvisten hamna i Tingsrätten så kan du där alltså få den upprättelse du anser att du förtjänar efter den undermåliga golvslipning som levererats. Men, det kan även bli tvärtom och där du i så fall tvingas ta kostnaderna för företagets juridiska ombud och övriga rättegångskostnader - något som kan bli dyrt.

Dina egna kostnader täcks av ditt rättsskydd som finns i din hemförsäkring. Naturligtvis så har du även rätt att överklaga ett beslut som du anser vara felaktigt.

Men: ett råd i all välmening till samtliga som läser texten. Det är bättre att se till att anlita rätt företag på en gång. Var grundlig med reseach, kolla referenser och tidigare jobb och se över hos Kronofogden om det finns några anmärkningar där. En tvist och utslaget av en sådan är omöjlig att sia om; oavsett om det handlar om en undermålig golvslipning eller ett felaktigt lagt tak. Välj rätt firma!

Då är det rätt med en vårdnadstvist i domstol

3 okt 2018

För två år sedan gjordes den senaste undersökningen om antalet vårdnadstvister och hur domstolarna gör sina bedömningar i vårdnadsärenden. Den undersökningen gjordes av tidningen Dagens juridik, och publiceras även på dagensjuridik.se. Det som framkom i den undersökningen bekräftas av andra advokater som alla berättar att vårdnadstvisterna ökar i antal. Det skrev tidningen Advokaten under förra året, att antalet vårdnadstvister i domstolar har äkat kraftigt de senaste 10 åren med nästan 50 procent. Och att de vårdnadsärenden som en gång har tagit en runda i domstolen, återkommer på grund av olöst vårdnadstvist.

Mer jämlikt föräldraskap orsak till fler tvister?

En som har koll på detta är Monica Felding som är chefsrådman vid Malmö tingsrätt och som ledde en statlig utredning om vårdnadstvister:

– Vi vet att de dispositiva tvistemålen under samma period har ökat med 30 procent. Det antyder att konfliktbenägenheten i samhället har ökat, att man är mer mån om att få rätt. Advokater vi talat med vittnar om att det blivit en högre konfliktnivå bland deras klienter, säger Monica Felding till tidningen Advokaten.

Hon tror att föräldrarna är alltmer benägna att ta fajten för att få vara förälder till sina barn och att det beror på ett mer jämlikt föräldraskap. Att antalet vårdnadstvister ökar ser hon även som ett resultat av vårdnadsreformen 2006 som dömer fler till ensam vårdnad som ett skydd för barn som befann sig i en svår vårdnadstvist som fortsätter om föräldrarna får fortsatt gemensam vårdnad.

Önskan om färre vårdnadstvister för barnens skull

Gemensamt för många advokater som arbetar med dessa vårdnadstvister är en önskan om att de var färre – för barnens skull. Om det är så att två föräldrar tvistar om barnets vårdnad, boende och umgänge, endast för att de inte kan komma överens kan man endast beklaga att det inte finns andra instanser som snarare kan hjälpa föräldrarna att kunna komma överens, än att sådant ska avgöras i en domstol. Domstolsärenden borde endast vara till för alla de fall där den ena parten misshandlar familjen och barnen – och grova brott mot barnet. Inte endast till fall där föräldrarna tvistar om petitesser när det kommer till vårdnad och omsorg om barnet.

Som förälder är du den enda som kan kämpa för ditt barn

Därför – är du eller ditt barn utsatt för övergrepp; såväl fysiska, psykiska eller sexuella måste du, som förälder ta ditt föräldraansvar för ditt barn och inleda en vårdnadstvist för att skydda ditt barn. Då kommer du att behöva en mycket duktig och erfaren advokat. Tyvärr finns det inga andra instanser som kämpar för barns rättigheter, förutom ideella föreningar såsom kvinnojourer och föreningar för utsatta kvinnor och barn. Behöver du tips på en advokat som kämpar för barns rättigheter, oavsett vilket kön du som förälder har kan du läsa mer på: http://www.vårdnadstvist.biz.

Vad är en familjerättsadvokat?

7 sep 2018

Juridik är ett mycket omfattande område. Dessutom kan man nästan se att antalet lagar växer i rask takt. Som tur är, beslutar riskdagen (som stiftar landets lagar) om att vissa lagar som är ganska gamla och föråldrare, slutar gälla. Med tanke på den stora omfattningen, blir det svårare och svårare för juristerna att hitta rätt. Med tanke på det stora område juristerna har att arbeta inom, specialiserar de sig. Så finns det jurister som arbetar med affärsrätt, bostadsrätt, miljörätt och så vidare.  De jurister som arbetar med människor; hur man ärver varandra, hur man flyttar (migrationsrätt) eller flyr från krig (asylrätt) och om man tvistar om barns vårdnad, boende och umgänge kallar familjerättsadvokater.

En familjerättsadvokat kämpar för barn i rättstvister

Skulle man skilja sig från sitt barn mamma, eller pappa, och inte kommer överens om vad som är bäst för barnet, och om man skulle blir stämd, eller om du stämmer någon i tingsrätten därför att ni inte är överens, då bör man alltid anlita en familjerättsadvokat. Varför det är så viktigt är för att inom detta område är det få som kan prata med barn, ta reda på vad som är bäst för ditt barn och barnet i denna situation kan fara väldigt illa. En advokat som kan familjerätt bör alltid kämpa för barnets bästa. En domstol vet väldigt, väldigt sällan vad som är bäst för ett barn. Därför litar de oftast på socialtjänsterna runtom i landets kommuner, att de ska ta reda på vad som är bäst för ditt barn.

Socialtjänsterna saknar kompetens och förutsättningar

Socialtjänsterna saknar däremot kompetensen att ta reda på vad som är bäst för ett barn. Vill de prata med ett barn, måste båda föräldrarna ge sitt tillstånd. Om en barnpsykolog, som ju faktiskt är experter på att kunna prata med barn, måste de också få tillstånd av båda föräldrarna. Men om den ena föräldern, som är olämplig som vårdnadshavare eller som boendeförälder, inte tillåter det, ja, då kan varken socialtjänsten eller barnpsykologer prata med barnet. Därför pratar oftast socialtjänsten bara med föräldrarna och får lika olika versioner av händerlserna som domstolen får. Så VEM tar reda på vad som är bäst för ett barn? Det är här som en familjerättsadvokat kan utgöra skillnaden för om ett barns rättigheter tas till vara. Summa sumarum är det bästa för ditt barn i en dylik situation, att du som förälder tar kontakt med rätt familjerättsadvokat.

Hur kan man veta att oaktsamheten har varit grov?

1 aug 2018

En av anledningarna till att företrädaransvar kan träda i kraft är om någon eller några i styrelsen har agerat uppsåtligen och därmed undvikit att betala skatteskulden i tid. Den andra anledningen är om samma personer har agerat med grov oaktsamhet. En av utmaningarna i den här situationen är att det åligger skatteverket att påvisa att styrelsen har agerat oaktsamt. Den andra problematiken ligger i att skatteverket behöver kunna visa på att oaktsamheten har varit grov. Låt oss lyfta frågan om oaktsamhet och försöka definiera hur den kan anses som grov.

Oaktsamhet

Att agera med oaktsamhet innebär att man har gjort något med oförsiktighet, utan att tänka på konsekvenserna eller helt enkelt oansvarslöst. Ofta brukar människor säga att ett händelseförlopp har gått fort fram och att de då har agerat oaktsamt eftersom de inte har reflekterat över konsekvenserna. Rent slarv helt enkelt.

Exempel där företrädaransvar kan träda i kraft

Att agera med oaktsamhet kan vara att driva ett företag med förhoppning om att de ekonomiska kalkylerna ska vara bättre än vad de är, ett företag kan tacka ja till att producera och leverera vissa order utan att kontrollräkna om intäkter kommer att överskrida kostnaderna. I ett sådant fall är det inte förvånansvärt om företaget förr eller senare inte har betalningsförmåga för skatter, moms och sociala avgifter.

Det som däremot kan få beteendet att definieras som grov oaktsamhet, varvid ett företrädaransvar kan träda i kraft, är om styrelsen har blivit medvetna om situationen – men valt att inte agera på informationen. Det kan vara en ekonomiansvarig på företaget som vid ett styrelsemöte påtalar att med den affärsmodell som företaget har, driver det en icke lönsam affär som kommer innebär att det egna kapitalet minskas när kostnadsbasen är större än intäkterna och verksamheten löper på utan förändringar.

Detta händer om inget görs

Om styrelsen då konstaterar att affärsmodellen och försäljningsprocessen har varit allt för djärv så har de alltså chansen att fatta beslut som förändrar situationen. I det här läget kan konstateras att, framför allt om situationen har inneburit att skatteskulder inte har betalats i tid, styrelsen har agerat med oaktsamhet. Om de nu väljer att fortsätta driva verksamheten utan förändringar och därmed missköter kommande betalningar så kan alltså oaktsamheten vara att anse som grov. 

Vid en prövning av företrädesansvar så ska följande tas i beaktande:

  • Beror ej betalade skatteskulder på oaktsamhet eller uppsåt?
  • Har styrelsen blivit varse om situationen men valt att inte agera?
  • Vilka handlingsalternativ har funnits för styrelsen?
  • Om enda möjligheten har varit att försätta företaget i konkurs eller ansöka om rekonstruktion, har det skett?
  • Om inte, vilka skäl har styrelsen haft för att inte agera?

Läs tips: läs mer om företrädaransvar på företrädaransvar.se.

Detta kan din advokat göra om du ansöker om gemensam vårdnad

28 jun 2018

Som du kanske känner till, har man per automatik gemensam vårdnad om man är gift med barnets andra förälder. Är man inte det, måste pappan "erkänna faderskapet", som det heter på juridik-svenska. Det är ett stort ansvar att ha vårdnad om barn. Ett barn är känsligt för sin omgivning. De härmar sina föäldrar, sina syskon och andra barn i sin närhet. Som förälder och vårdnadshavare har man ett juridiskt ansvar att ge barnet allt som det behöver – inte i form av leksaker, utan när det kommer till kärlek och omvårdnad, kläder, mat, skolböcker, pennor, skolväskor, varma kläder och allt som ett barn behöver.

Ingen får utsätta barn för våld eller övergrepp

Man får inte utsätta sitt barn för våld, för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp. Har man gemensam vårdnad om ett barn, ska man tillsammans med den andra vårdnadshavaren bestämma om var barnet ska bo, var barnet ska gå i dagis, skola och vilka fritidsaktiviteter som barnet ska ha. För de allra flesta människor är inget av detta något problem. Men för en del blir det svårt att komma överens med den andra föräldern, om det till exempel är så att den andra föräldern inte bryr sig om sitt barn, inte vill göra det som är bäst för barnet. Då kan det vara så att någon av vårdnadshavarna vill ansöka om ensam vårdnad om barnet.

Anlita alltid jurist om konflikter kring barn

Anlita alltid en jurist om det är så att antingen du själv eller den andra vårdnadshavaren vill ansöka om ensam vårdnad. Ensam vårdnad kan beviljas till exempel i fall att man kan bevisa att man absolut inte kan komma överens. Det kan till exempel vara i de fall som att den ena föräldern utsätter den andra för våld, hot om våld eller övergrepp. Det kan även vara i fall om den andra vårdnadshavaren utsätter barnet för våld, fysiska, psykiska eller, och sexuella övergrepp.

Man måste alltid ha bevis i alla anklagelser

Men här gäller enbart bevis för att något sådant har skett. Att bara komma med lösa anklagelser om något av detta går inte. Man måste ha bevis för att detta sker med barn. Här måste det till att professionella psykologer kan få barnet att vittna om övergrepp eller våld. Tar du kontakt med en jurist bör du få goda råd om hur du kan skydda ditt barn och vad du inte bör göra som vårdnadshavare. Flyttar du till exempel med ditt barn och inte kan komma överens med den andra föräldern om hur umgänget ska se ut, kan du mista vårdnadsskapet.

3D-tatuering av ögonbryn – en riskabel skönhetsbehandling

20 jun 2018

Skönhetsindustrin blomstrar som aldrig förr. Över hela Stockholm poppar det upp salonger och kliniker som erbjuder behandlingar med Botox, fillers, fettsugning, nagelterapi och mycket annat. En trend som växer sig allt starkare är så kallad 3D-tauering av ögonbryn. Det sker oftast med hjälp av en teknik som kallas microblading, eller mikrobladning på svenska. Till skillnad från vanligt tatuering går 3D-tatuering med microblading bara ner till det andra hudlagret och inte till det tredje. Tatuering med microblading blir alltså inte permanent, utan håller i ungefär tre år, den tid det tar för det andra hudlagret att bytas ut. Det betyder dock inte att en felbehandling av ögonbryn med 3D-tautering inte kan få tråkiga konsekvenser för den som blir behandlad.

Vanligt i Stockholm

I Stockholm finns mycket av allt. Det finns gott om duktiga hudvårdsterapeuter som har läst på, gått utbildningar och skaffat sig certifikat för att korrekt kunna utföra 3D-tatuering av ögonbryn. Det finns också många lycksökare som lockas av de stora omsättningarna och ser chansen att tjäna en hacka. Att köpa in utrustning och sätta igång att tatuera själv är inte alls dyrt, vilket så klart lockar oseriösa aktörer.

Skönhetsindustrin är i mångt och mycket oreglerad i Sverige. Allvarliga ingrepp som Botoxbehandlingar och tatueringar kan vem som helst utföra, och gör det också. Mycket av ansvaret hamnar på den enskilda konsumenten, och många lockas så klart av billiga priser och snabba lösningar. Tyvärr blir konsekvenserna ganska ofta väldigt tråkiga om man råkar ut för en klantig behandling.

Vad kan gå snett?

Att de tatuerade ögonbrynen får fel färg, hamnar för långt upp eller blir asymmetriska är inte ovanligt. Detta beror på bristande kunskap och dålig förberedelse av den som utför behandlingen. Det mesta av tiden en 3D-tatuering tar består av förberedelse, att mäta, testa och testa igen, visa beräknat resultat för patienten och beräkna igen. Inte förrän behandlaren är helt säker på resultatet kan man börja tatuera.

Andra, allvarligare, konsekvenser kan vara att man blir smittad av någon sjukdom på grund av smutsiga instrument. En klinik som inte tar hygienen på allvar kan utsätta sina patienter för livsfara och kommer att beläggas med näringsförbud direkt om det uppmärksammas. Tyvärr lyckas många kliniker och salonger med bristande etik och rutiner ändå ofta verka relativt länge. Det beror på att kunder som blivit felbehandlade ofta inte vet vart de ska vända sig.

Estetiska behandlingar omfattas inte av patientskadelagen

Den som blir felbehandlad inom hälso- och sjukvården omfattas av patientskadelagen och kan vända sig till LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) för att få hjälp att kräva skadestånd  enligt patientskadelagen. Estetiska behandlingar omfattas dock inte av patientskadelagen. Den som blir felbehandlad är därför utlämnad till den som utfört behandlingen att reklamera behandlingen och kräva ut ersättning. De är sällan ett sådant krav får något gehör hos en oseriös skönhetssalong. Man kan dokumentera resultatet av sin behandling och polisanmäla salongen, en det är sällan polisen har några resurser att utreda, om salongen inte fått väldigt många anmälningar mot sig.

Kontakta en jurist

Att kontakta en jurist kan vara ett sätt att sätta press på salongen. Det allra bästa är i så fall att samla ihop ett antal personer som fått en felaktig behandling med 3Dtatuering av ögonbryn och tillsammans höra av sig till salongen och dessutom uppmärksamma landstinget på att salongen är oseriös. Det är oklart om det kan leda till att få ersättningar utbetalda, men man har i alla fall bidragit till att salongen inte kan fortsätta bedriva en oseriös verksamhet och fortsätta att felbehandla klienter.

← Äldre inlägg

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.