Hur fungerar förvaltningsrätten?

Förvaltningsrätten i Sverige är en domstol där tvister mellan privatpersoner och myndigheter tas upp och avgörs. Förvaltningsrätten är den första instansen där man får sitt ärende prövat och går av den anledningen att jämföra med Tingsrätten som är motsvarigheten då det kommer till tvister mellan två enskilda individer eller för brottmål av något slag. I Sverige så finns det tolv stycken förvaltningsdomstolar och vi kan snabbt räkna upp var dessa ligger innan vi fortsätter med att visa några typiska fall som normalt brukar handläggas av förvaltningsrätten i fråga.

 

 • Falun
 • Göteborg
 • Härnösand
 • Jönköping
 • Karlstad
 • Linköping
 • Luleå
 • Malmö
 • Stockholm
 • Umeå
 • Växjö
 • Uppsala

Fram till 2010 så hette Förvaltningsrätten i Sverige Länsrätten och man bytte namn och struktur – förenklat här – av den anledningen att de olika länen i Sverige har så stor skillnad i befolkningsmängd; detta gjorde att personalstyrkan vid Länsrätten även den varierande och att länsrätten vis ett mindre län därmed blev extra känsligt vid exempelvis en sjukskrivning. Trots motioner mot denna propositionen (där bland annat Thomas Bodström var en av skeptikerna och kritikerna) så beslutade Riksdagen 2009 att bifalla och därmed så genomfördes också förändringen. Vi utlovade några typiska fall och detta för att ge en bättre bild av vilka ärenden som tas upp i Förvaltningsrätten. Några av dessa ser ut som följer:

 • Skattemål: Inte sällan så rör ärenden i Förvaltningsdomstolen där Skatteverket är en part i målet. För mycket i skatt, felaktig inkomst, momsbeslut, listan kan göras lång.
 • Mål enligt socialtjänstlagen: ett beslut om exempelvis ekonomiskt bistånd från Socialnämnden kan leda till ett ärende i Förvaltningsrätten.
 • Socialförsäkring: Mål mot Försäkringskassan är relativt vanliga; här kan det handla om att en person anser sig ha rätt till mer ersättning för arbetsskada, det kan handla om utebliven föräldrapenning eller ett indraget stöd för en handikappad person.
 • Utlännings- och medborgarskapsmål: har Migrationsverket gett ett besked om utvisning eller ett avslag på en ansökan om medborgarskap så kan detta överklagas till Förvaltningsrätten. Viktigt dock: dessa fall tas bara upp i Stockholm, Malmö och Göteborg.
 • LVU – LVM. Det första gäller mål enligt lagen med särskilda bestämmelsen om vård av unga (LVU) och där Förvaltningsrätten tar ställning kring om minderåriga – med tvång – behöver vårdas utanför hemmet. Det senare beslutar om tvångsvård för missbrukare( LVM= lagen om vård av missbukare.
 • Övriga mål: Får en restaurang servera alkohol och var det rätt att ditt körkort blev indraget? Liknande fall tas upp i Förvaltningsrätten.

signerar juridiska papper

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.