Blogg

RSS

Aktieägaravtal för blivande partner

18 Feb 2023

Att upprätta ett aktieägaravtal är inte så enkelt, ens för den som är van vid byråkrati. Därför är det bäst att anlita en affärsjuridisk byrå där de kan sånt.

Peter och Annika stod inför ett helt nytt kapitel i livet. Annika var sedan ett år tillbaka anställd patentingenjör på en patentbyrå. Peter, som hade varit hennes chef i tidigare anställning, var nu på väg in i samma byrå. Han hade blivit erbjuden att ta över efter ägaren, som skulle gå i pension.

Annika och Peter hade varit ett så bra team tidigare, att han nu kände att han ville ha henne med på denna resa. Alltså erbjöd han Annika att bli delägare i patentbyrån. Eftersom han skulle bli VD och ha huvudansvaret så skulle han ha huvuddelen av aktieantalet. Givetvis var Annika med på detta och var också väldigt förväntansfull inför allt det nya.

Rådgivning om aktieägaravtal

En sak som de båda förstod var att de skulle behöva lite rådgivning om aktieägaravtal. Att driva ett aktiebolag var helt nytt för dem båda. Alltså bokade de in ett möte på en affärsjuridisk byrå som hade jurister som var specialister på detta.

Efter mötet kom juristen som hjälpt dem med ett skrivet förslag till aktieägaravtal och gick igenom det tillsammans med dem. De två blivande partnerna var förvisso vana att läsa byråkratisk text, men det var ändå bra med en genomgång, och att de hade tagit hjälp. De hade till exempel definitivt inte själva tänkt på att de även skulle behöva upprätta äktenskapsförord i sina respektive äktenskap, för att inte riskera företaget i samband med en eventuell skilsmässa.

När behövs ett arbetstillstånd?

28 Jan 2023

Det är inte helt enkelt att komma till Sverige och börja jobba. Bor du utanför EU så behövs det ett arbetstillstånd. Ta hjälp med det från kunniga jurister.

Det är inte helt självklart hur det går till när man ska söka om arbetstillstånd i Sverige. Det räcker inte för någon att bara vilja jobba här, man måste också ha fått ett jobberbjudande. Arbetsgivaren måste ha annonserat ut jobbet i Sverige under minst tio dagar. De måste även kunna erbjuda en lön som minst är enligt svenska kollektivavtal inom branschen.

Det är alltså en hel del som behöver gå rätt till. Om allt detta går rätt till och man bor utanför EU och blivit erbjuden tjänsten, då måste man ansöka om ett arbetstillstånd. Detta arbetstillstånd är ett godkännande för att komma hit och börja jobba här. Ansökningsprocessen är inte den enklaste och det bästa är att ta hjälp av en jurist som är specialist på arbetstillstånd.

Får man alltid hjälp med arbetstillstånd?

Innan en jurist hjälper dig med uppdraget, så gör de en kostnadsfri kontroll av. Då går de igenom om det är möjligt att du blir godkänd. Tror de att allting är rätt, så lämnar de en offert på vad arbetet kommer att kosta.

Utan en jurist tar det väldigt mycket längre tid att bli godkänd, dessutom är risken större att det blir fel. Vill man ha en riktig chans att lyckas med sin ansökan om arbetstillstånd, då tar man hjälp av proffsen. De ser till att allt blir rätt från start.

Läs mer kring arbetstillstånd här: arbetstillstånd.eu

Uppdrag för en arbetsrättsadvokat i Stockholm

20 Oct 2022

När läget är infekterat mellan arbetsgivare och arbetstagare får man hjälp av en arbetsrättsadvokat i Stockholm. Denne känner till lagen och lotsar en fram.

Stämningen hade blivit ganska infekterad mellan arbetsgivare och arbetstagare. Peter som var VD hade hört talas att Maria talade illa om företaget och dess ledning på sociala medier. Peter hade inte själv kontakt med Maria på sådana sociala medier men de hade gemensamma bekanta som hade visat honom skärmdumpar.

När de var på arbetsplatsen i Stockholm så gjorde Maria sitt bästa för att undvika Peter men han hade förstått att hon pratade bakom ryggen på honom även där. Inte nog med detta, hon slarvade också med arbetet och tog varje chans till paus som hon kunde få. Tyvärr anade Peter också att hon drog andra med sig i detta beteendet.

VD:n tar arbetsrättsadvokat till hjälp

Peter hade tagit upp situationen i ledningsgruppen. Han ville inte ha kvar Maria på arbetsplatsen längre men var osäker på vilka möjligheter han hade att säga upp henne. I gruppen hade de kommit överens om att det bästa var att anlita en arbetsrättsadvokat.

För advokaten skulle de kunna beskriva hur läget var och även presentera bevis i form av skärmdumparna från sociala medier. Sen fick de se ifall advokaten tyckte att det behövdes mer underlag för att kunna säga upp Maria. Troligen skulle han också kunna hjälpa till att förhandla med facket som Maria var medlem i. På något sätt skulle det nog ordna sig. Det var Peter säker på.

Vårdnadstvist i Dalarna slutade lyckligt

30 Jul 2022

En vårdnadstvist är uppslitande. Ofta har parterna olika syn på situationen. Tvister i Dalarna är inget undantag, men där finns professionell hjälp att anlita.

Timmy och hans fru hade gått skilda vägar. Frun hade stannat kvar i Mora, medan Timmy flyttat iväg. Han fick jobb i Malmö faktiskt, och därför hade det varit svårt för honom att rent praktiskt vara delaktig i barnens uppväxt. Det blev mest att han träffade dem under några veckor på loven. Efter ett par år på detta sätt kände han dock att han ville ha mer.

Han flyttade därför tillbaka till Dalarna igen när han hade turen att få ett arbete där. Rent juridiskt hade de gemensam vårdnad om barnen. Han hoppades att det inte skulle bli några stora problem att komma överens med exfrun om att barnen skulle få bo halva tiden hos honom. Trots allt så hade ju hon fått ha dem själv så mycket redan.

Vårdnadstvist gick upp i tingsrätten

Tyvärr var exfrun av en annan åsikt. Hon menade att han inte kunde komma nu och glassa, när hon hade fått ta de jobbiga småbarnsåren som ensam boendeförälder. Timmy fann ingen annan råd än att anlita en advokatfirma. Det fungerade dock inte att medla. Ärendet behövde tas upp i tingsrätten.

Advokatbyrån var ett stort stöd genom hela processen, alltifrån de inledande förhandlingarna till själva avgörandet i tingsrätten. Vårdnadstvisten gällde bara boendefrågan. Under förhandlingarna mjuknade exfrun, när hon insåg Timmys engagemang i frågan. Det gick därför att förhandla fram en lösning som gjorde alla nöjda. Skaffa dig juridisk hjälp här: www.vårdnadstvistdalarna.se

Att skaffa arbetstillstånd

4 Apr 2022

Att kunna arbeta i Sverige är intressant för många. Ett arbetstillstånd är nödvändigt för icke-EU-medborgare, men hur får man det? Få hjälp med processen.

Är du intresserad av att arbeta i Sverige? Har du fått ett intressant erbjudande från en svensk arbetsgivare? Bra. Då är det dags att påbörja en ansökan om arbetstillstånd. Hur det ser ut och vad som gäller varierar en del från fall till fall.

För den som inte är medborgare i EU behövs ett arbetstillstånd som är godkänt innan arbetet påbörjas. Reglerna skiljer sig åt för olika yrkesgrupper och olika situationer vilket gör att det kan bli ganska snårigt att göra rätt. Enklast blir det om du väljer att anlita en certifierad juristbyrå som kan sin sak.

Arbetstillstånd och de generella reglerna

För att söka arbetstillstånd ska du ha ett erbjudande från en arbetsgivare i Sverige. Det finns också en del formaliteter som ska vara uppfyllda – bland annat ska tjänsten du fått ha annonserats ut korrekt. Erbjudandet ska också ha godkänts av det berörda facket. Därefter är det arbetsgivaren som påbörjar ansökan – som sedan skickas till den som ska få tillståndet.

En ansökan om arbetstillstånd kräver mycket kunskaper om blanketter, formaliteter och procedurer. Att välja en certifierad jurist förenklar processen enormt för den sökande. En pålitlig juristbyrå garanterar att rätt dokument för fallet medföljer och att processen därför inte blir vare sig onödigt komplicerad eller fördröjs. Detsamma gäller då ett arbetstillstånd ska förlängas. Med rätt hjälp förenklas ansökningsprocessen betydligt och så även chanserna för godkännande.

Att vara fastighetsjurist i Stockholm

30 Mar 2022

Har du någon gång funderat på att bli fastighetsjurist i Stockholm så ska du läsa här. Då får du inblick i vad en jurist gör just när det gäller fastigheter.

Det är i Stockholm det händer. Det är en stor stad med många aktörer på banan. Att äga en fastighet kan vara en enkel eller svår utmaning. Har du ingen koll på vad du behöver göra med den kan det vara en bra idé att anlita en fastighetsjurist. Det har ingen betydelse om du är en privatperson eller en som driver ett företag. Att vara fastighetsjurist innebär att vara den som har koll på båda, och mer därtill. Det är bra att ha en juridiskt kunnig person vid sin sida i affärer som rör fastigheter.

Att vara fastighetsjurist innebär ett stort ansvar

Om du vill arbeta med juridik på detta sättet är det flera områden du ska lära dig behärska. Du bör veta allt om handel med fastigheter, hur man får lov att nyttja dem och vad det är för skillnad när det gäller en bostadsrätt och en hyresrätt. Du bör även vara bekant och påläst när det gäller tomträtt. Andra områden är arrenderätt och entreprenadrätt. Det finns även det som gäller miljön, så kallad miljörätt. Den kommer ofta in i samband med byggjuridik.

Det är alltså ett stort ansvar att axla alla dessa områden. Dessa bör du kunna på dina fem fingrar. Ett annat sätt är att ha tillgång till dokument som gör att det är lätt att läsa på när det behövs. På denna hemsida kan du läsa mer om att kontakta en fastighetsjurist: www.fastighetsjuriststockholm.se

Tvist gällande takläggning - vem har rätt?

6 Oct 2021

Att beställare och företag hamnar i tvister är tyvärr inte ovanligt. Idag så lägger svensken ner avsevärt mycket mer pengar på den egna bostaden än tidigare. Det innebär att behovet av professionell hjälp ökar. Men, vad händer om hjälpen i fråga är allt annat än professionell - och vad händer om en takläggning visar sig ha stora brister? Kan man vinna en tvist mot en utförare?

Även den mest kompetenta hantverkaren kan begå misstag som en följd av slarv, dålig planering och tidsnöd. Allt är inte svart eller vitt, men som kund har man rätt att förvänta sig att ett arbete når en viss verkshöjd.

Har du exempelvis anlitat en takläggare i Stockholm för en takläggning så ska det arbete som utförts hålla en kvalitet som ger dig ett hållbart tak för en lång tid framöver. Skulle du upptäcka brister så ska dessa påtalas och där ska också takläggaren korrigera de fel som upptäcks. Något som de flesta gör och det är också den stora skillnaden mellan en seriös och en oseriös hantverkare. Båda kan begå misstag - men den seriöse hantverkaren tar sitt ansvar och korrigerar dem.

Anmäl en takläggare i Stockholm till ARN

Du som beställare av takläggning - och andra hantverkstjänster - har rättigheter på din sida. Enligt konsumentlagen så ska det utförda arbetet hålla en fackmannamässig nivå och det skrivna avtal er emellan ska också hållas. Det gör att även exempelvis överfakturering inte får ske. Två initiala möjligheter finns i samband med att du anmärker på ett undermåligt arbete i samband med att du anlitar en takläggare i Stockholm. Den ena är att denne takläggare väljer att korrigera problemen utan någon kostnad - den andra är att han väljer att erbjuda dig en rabatt på slutpriset.

Om takläggaren i fråga vägrar dig något av dessa båda alternativ så kan du välja att ta ärendet vidare. Det första steget handlar då om att reklamera arbetet och att kontakta ARN - Allmänna Reklamationsnämnden - för detta. ARN undersöker då ärendet och ger efter att detta skett ett utlåtande i ärendet. Skulle detta innebära att man ställer sig på din sida så brukar det också innebära att du får rätt - och där takläggaren i Stockholm exempelvis åtgärdar problemen.

Men, det finns ingen skyldighet för denne att göra så. ARN ger rekommendationer - men det handlar inte om någon lag som måste följas. Väljer denne takläggare däremot att strunta i ARN så kan företaget komma att hamna på den Svarta Listan över oseriösa hantverkare som ARN har - och som är fri för vem som helst att titta på. Att hamna på den listan leder sällan till fler uppdrag. Det är, helt enkelt, ett klokt beslut att välja att följa den rekommendation som ges av ARN.

Om man vill driva saken vidare så kan man sedan alltid ta hjälp av ett juridiskt ombud och pröva saken rent rättsligt.

Välj takläggare i Stockholm med mer noggrannhet

Att vi väljer just takläggare som exempel är ingen slump. Där har nämligen funnits stora problem med utländska aktörer och just det skapar situationer där man som beställare inte alls får samma trygghet som om man väljer en svenskregistrerad firma. Går någonting fel så blir det, helt enkelt, svårare att få rätt mot utföraren.

Många privatpersoner väljer med plånboken. Man vill ha det billigaste priset, men i och med detta så tar man också en risk. En hantverkare ska alltid väljas med andra faktorer snarare än att bara tjäna pengar. Försäkringar, garantier, referenser och exempelvis då anmärkningar hos ARN, Kronofogden eller Skatteverket bör få varningsklockor att ringa. Undersök alltid hantverkare innan. Det billiga priset du söker initialt kan bli väldigt dyrt i det långa loppet.

På denna sida kan du läsa mer om hur professionella takläggare arbetar: stockholmtakläggare.se

Hitta en bra jurist inom familjerätt

10 Jul 2021

Bor du i Helsingborg eller däromkring kan du anlita en jurist där som är specialist på familjerätt. Där får du hjälp med allt från äktenskapsförord och testamente till tvist om vårdnad.

Enkelt uttryckt jobbar en jurist inom familjerätt i Helsingborg med allt som rör familjens inbördes förhållanden, skyldigheter lika väl som rättigheter. När man är sams och nykära är det mesta rosenrött och kanske tänker ni inte på att skriva testamente eller dela upp bohaget, aktierna eller andra ägodelar. Det är en bra idé att ändå ta kontakt med en advokat, exempelvis om den ena parten har en värdefull fastighet eller ett företag som man inte vill ska ingå i giftorätten vid en eventuell skilsmässa. Då kan man skriva papper på just detta och advokaten hjälper er att formulera det rätt.

Testamente som är juridiskt giltigt

En jurist är sakkunnig och vet hur man exempelvis skriver ett testamente så att det blir juridiskt giltigt. Det är många sambos som tycker det är onödigt och olustigt att tänka så långt framåt, men tänk på att muntliga löften inte gäller. Har man inte papper på att man äger vissa aktier, bilar eller andra värdefulla tillhörigheter, är det de lagliga arvingarna som får dela på arvet.

Kanske har du betalat maten och din sambo har kvitto på alla möblerna? Det är inte någon bra affär för dig vid en separation. Se om ditt hus och anlita en jurist som är expert på familjerätt i Helsingborg, så att du inte riskerar att bli lottlös.

En våldtäkt förändrar livet

6 May 2021

Alla som utsatts för ett våldsbrott kan vittna om följderna. En våldtäkt är förutom själva våldet också ett speciellt intrusivt brott. Trauma följer oundvikligen, fysiskt och mentalt.

Att ta sig an uppgiften att anmäla en våldtäkt direkt efter det att brottet har skett kan ofta kännas mycket tungt. Den som utsatts har både fysiska och psykiska skador. Brottsoffer reagerar olika. På grund av brottets art är det dessutom viktigt med en snabb anmälan och följande kontakt med vården.

Dina chanser och möjligheter att läka handlar också om att på ett mycket tidigt stadium söka juridisk hjälp. Den hjälp du kan få av en advokat kan ofta kännas otroligt positiv. Samtidigt som du får lämplig stöttning mentalt har din advokat gått igenom processen många gånger och vet hur man ska hantera situationen.

En våldtäkt är alltid en våldtäkt

En så kallad överfallsvåldtäkt får alltid mycket uppmärksamhet och inte utan anledning. Ett samhälle där kvinnor - för över 90% av brottsoffer när det gäller våldtäkt är kvinnor - inte kan vistas ute utan att riskera att bli överfallna är ett samhälle som är oacceptabelt. Dock sker en stor majoritet av alla våldtäkter inte utomhus.

Det finns alltid och i alla situationer noll försvar för en gärningsmans handlande. Om du har haft sexuellt umgänge med personen tidigare är helt ointressant. Ett nej är ett nej. Höggradig berusning är ett nej. Sömn är ett nej. Passivitet och rädsla är ett nej. Ett nej ska respekteras. Läs mer om våldtäkt på denna hemsida: våldtäktgöteborg.se

Kontakta en bra advokat för stöd och hjälp i rättsprocessen.

Varför är entreprenadjuridik så viktigt?

27 Apr 2021

Om du bor i Göteborg så märker du att det byggs. Vägar, nya bostadsområden och reparationer. De allra flesta projekt utförs på entreprenad. Entreprenadjuridik är en viktig del i projekt.

Inom byggbranschen är entreprenad ett vanligt begrepp. Det är enkelt förklarat en form av avtal eller löfte att utföra till ett visst belopp ett visst arbete. Byggbranschen använder sig av vissa standardavtal. Dessa kallas allmänna bestämmelser och finns i olika varianter beroende på vilken typ av entreprenad det rör sig om. Så när du tittar dig omkring i Göteborg och ser alla byggen ser du också egentligen massa juridiskt komplicerade transaktioner.

Totalentreprenad eller utförandeentreprenad?

Totalentreprenad och utförandeentreprenad är bland de vanligaste formerna. Det krävs gedigen genomgång av avtal. Därför tar företagen hjälp med entreprenadjuridik i Göteborg innan de börjar på ett projekt. Totalentreprenad innebär att ett företag tar på sig allt från själva planeringen till utförandet av ett projekt. Utförandeentreprenad är när ett företag får i uppdrag att utföra arbetet men där projekteringen görs av beställaren. Många gånger kan det vara otydligt vem som ansvarar för vissa detaljer och funktioner. Därav krävs det specialiserade jurister inom entreprenadrätt som kan hjälpa till att utforma avtalen.

Vid tvister mellan utförare och beställare är det själva avtalet som bland annat kommer granskas. Ett exempel är bygget av nya Hisingsbron där Skanska vill ha mer betalt och Trafikkontoret vägrar betala. Här menar Skanska att Trafikverket som gjort beräkningarna och budgetering inte gjort det korrekt. En inte alls ovanlig situation inom entreprenad.

När en vårdnadstvist inte kan undvikas

8 Apr 2021

Hur tråkigt det än är med osämja, finns det tillfällen då en tvist inte kan undvikas. Det gäller när barn far illa vid en separation och när en förälder är direkt olämplig att ta hand om barn.

Barn ska få träffa båda sina föräldrar, det är grundtanken och även deras behov. En förälder kan inte fylla alla roller, och om ett barn inte lär känna bägge sina föräldrar skapas ett tomrum och en saknad. Allt det där vet vi, men hur gör man när det förekommer missbruk eller kanske misshandel eller vanvård? Vårdnadstvisten är ett faktum, och en av föräldrarna ansöker om ensam vårdnad.

Det kan vara bra och tryggt med ensam vårdnad

Kanske beror separationen just på att en av parterna har bekymmer med sig själv och inte klarar av att vara förälder. Det kan vara bra och tryggt för barnet att då bara bo hos den förälder som kan ge barnet den omsorg det behöver. En advokat kan hjälpa till så att du får ensam vårdnad om ditt barn, om det är du som reagerar på att barnet far illa. Märk väl att ensam vårdnad inte betyder att barnet inte får träffa den andra föräldern.

Umgänge kan man ha, om situationen förbättras, och då får och bör barnet träffa både pappa och mamma, men ensam vårdnad betyder att det är den ene föräldern som fattar alla beslut om barnets skolgång med mera, har det dagliga ansvaret och kan förhindra att barnet ska behöva träffa en förälder i misär.

Ärenden som rör barnens uppväxt

25 Mar 2021

I rätten tas många olika ärenden upp, som rör lika många olika områden. Det är såväl brottsliga ärenden som de som kan vara mycket viktiga för människor men som inte innebär fängelsestraff.

Familjerätten är en del av rättssystemet där man fattar beslut gällande barns boende och vårdnaden om barn. Det är rättegångar som kan gå mycket lugnt till eller så kan det finnas mycket sorg, oro och även brottsliga handlingar involverade, som misshandel eller hot. Därför är det mycket viktigt att man som domare i sådana ärenden lyssnar och tar in alla fakta som presenteras, för att kunna fatta ett beslut som blir det bästa för barnet. Sitter man med ett ärende som rör vårdnad i Göteborg framför sig, så är det extra viktigt att man tar hänsyn till alla fakta, eftersom en ensam vårdnad kan innebära stora förändringar för den som inte har vårdnaden.

Svåra beslut att fatta

När det gäller vad som är bäst för barn så är det inte alltid så lätt att fatta de besluten. Den förälder som söker ensam vårdnad kanske gör det för enkelhetens skull eller för att skydda barnen. Men den andra föräldern kanske inte egentligen är en dålig människa på något sätt utan kanske har psykiska eller fysiska utmaningar som gör att det ibland är svårt att vara förälder. Att då mista vårdnaden kan vara ett slag som slår så pass hårt att man faller ännu djupare ner i sin sjukdom, och då kanske man får ännu svårare att klara föräldraskapet.

Detta gäller vid ensam vårdnad

18 Dec 2020

Vid en vårdnadstvist utgår man alltid från barnets bästa. Generellt anses det vara bäst om föräldrarna har delad vårdnad, men det finns också tillfällen då ensam vårdnad är det bästa.

Som vårdnadshavare till ett barn har man det praktiska ansvaret för barnets personliga utveckling, hälsa och för att det ska må bra. För det mesta anses det vara det bästa om båda föräldrarna ansvarar för barnets omvårdnad, men inte alltid. Om en av föräldrarna har missbruksproblem eller inte vill delta och ta ansvar i viktiga beslut gällande barnet kan det vara bättre om den andra föräldern har ensam vårdnad. En förälder som är våldsam mot den andra föräldern eller barnet kan också mista vårdnaden.

Barnets bästa är det viktigaste och inte föräldrarnas

Ibland kommer föräldrarna själva överens om att enskild vårdnad är det bästa och skriver sedan ett ordentligt umgängesavtal där allt är reglerat, men i de allra flesta fall är det domstolen som avgör. När en vårdnadstvist hamnar i domstol är det viktigt att man som förälder tar hjälp av en erfaren advokat som är specialiserad på vårdnadstvister. Barnets bästa är det som ska vara i fokus och inte föräldrarnas. Därför får ofta barnet också uttala sig i domstol om sina båda föräldrar och om var det vill bo. Men även om en förälder får ensam vårdnad betyder inte detta att den andra föräldern inte får träffa barnet. Det är bara vid speciella tillfällen som umgängesrätten går förlorad, som när det finns en risk att barnet kommer att fara illa. Läs mer om ensam vårdnad på denna webbsida: https://www.ensamvårdnad.net

Juridiken inom ett byggprojekt

20 Aug 2020

Vid ett byggprojekt är det viktigt att veta vad som gäller juridiskt för projektdeltagarna. Vilka frågor ingår i entreprenadjuridik? Hur utbildar man sig och vad är rollen inom projektet?

Vid ett byggprojekt är det många delar som ska samarbeta och det rör sig dessutom oftast om mycket stora summor. Som en trygghet finns det därför en gren av juridiken som heter entreprenadjuridik och som in i minsta detalj klargör vilka frågor som man behöver ta ställning till och lösa inom ett byggprojekts alla delar. Det gäller om det rör sig om såväl byggnader, vägar, broar eller liknande samt om det är en nybyggnation eller renovering.

Vanligast är att man anlitar någon kunnig inom entreprenadjuridik vid större byggprojekt och då kan det dessutom behövas fler än en eftersom entreprenadjuridik är något som behövs ända från starten av projektet tills nycklarna är överlämnade till ägaren. Ibland kan större byggprojekt till och med ta några år att färdigställa. Men oenigheter och frågor kan även dyka upp flera år efter det att projektet är klart. Kanske dyker det upp något fel på byggnaden och då ska man även kunna reda ut det.

Avtal och ansvar

Entreprenadjuridik används för att besvara ansvarsfrågor inom ett byggprojekt som exempelvis vilket ansvar olika delar inom entreprenaden har som entreprenör och beställare. Man beslutar även över vilka garantier som ska finnas, hur länge de ska vara och vilket eventuellt vite som ska betalas vid förseningar eller fel. Inom entreprenadjuridiken beskriver man även vad ett startmöte är, när det ska hållas och vad som ska ingå i det.

Beslut tas även gällande ersättningsformer och vem som ska stå för vad gällande en mängd olika områden som säkerhet, logistiska lösningar med mera. Väl skrivna avtal är både en säkerhet för var part men även en garanti om att få bästa möjliga lönsamhet och minsta möjliga risk på alla plan.

Utbildning och stöd

För att gå en utbildning inom entreprenadjuridik behövs inga förkunskaper och utbildningen består av en grundkurs på en till två dagar samt en fortsättningskurs på en dag. Det kan tyckas vara en mycket kort utbildning för något så pass tungt och viktigt, men vid större projekt har man hjälp av ett flertal roller som också är insatta inom juridiken för ett byggprojekt som exempelvis entreprenadingenjörer. Tillsammans skriver man ett entreprenadavtal och ser sedan till att det följs på ett korrekt sätt under hela projekttiden, och kanske även efteråt vid behov.

Kan man välja försvarsadvokat själv?

29 Jun 2020

Kan man välja försvarsadvokat själv och i så fall - kan jag välja precis vem som helst? Om man är misstänkt för ett brott så har man alltid rätt att anlita en försvarsadvokat. Rätten till en försvar är en av de hörnpelare som hela vårt rättsväsende vilar på. Vid misstanke om ett brott med en straffsats om minst sex månaders fängelse så har man rätt till en offentlig försvarare - en kostnad som då bekostas av staten; då kan man också önska att försvarsadvokaten i fråga utses till offentlige försvarare. Det kan vara den försvarsadvokat som man helst vill ha.

Man kan som misstänkt lämna önskemål om vilken försvarsadvokat man vill ha. Det har man rätt till. Om du som misstänkt för exempelvis ett rån, ett mord eller ett grövre brott vill ha Leif Silbersky, Thomas Olsson, Johan Eriksson eller någon annan välprofilerad försvarsadvokat vid din sida så står det dig fritt att lämna önskemål om detta. Staten bekostar kostnaderna och vid ett eventuellt frikännande så behöver du inte betala någonting.

Du har rätt att välja försvarsadvokat

En fällande dom kan innebära att du själv får bekosta din försvarsadvokats omkostnader och arvode - eller åtminstone delar av dessa. Det enda som egentligen kan hindra dig från att få den försvarsadvokat du vill ha är det faktum att denne väljer att inte åta sig fallet - han kanske har full kalender - eller om han anser sig vara jävig i målet.

Förut kunde man nekas en specifik försvarsadvokat och önskemål kring denna med en motivering som löd att advokaten i fråga inte hade sitt säte i den stad man själv bor i. Det gäller inte längre. Du har rätt att välja din egen försvarsadvokat. Om denne sedan väljer att företräda dig är en annan sak.

Välj efter kunskap och känsla

Om man ska se till att man som misstänkt de facto alltså har ett val att göra gällande en försvarsadvokat - hur ska man tänka och på vad ska man basera sitt val på? Först och främst så måste man se till det brott man är misstänkt för. Olika försvarsadvokater har olika inriktningar och specialområden. Att bara välja en på måfå är sällan en god idé.

Skulle du som misstänkt låta rätten välja åt dig så löper du en risk i att få en försvarare som saknar kunskap om brottet du är misstänkt för; det bör man också vara medveten om - rätten väljer utifrån en lista där advokater själva anmält sitt intresse. Det kan bli väldigt fel sett till att du kanske är misstänkt för ett skattebrott och får en offentligt försvarare som inte tidigare arbetat med skatterätt - och så vidare.

Känslan är en annan viktig sak att ta i beaktning. Den advokat du väljer kommer att vara din yttersta kontakt med omvärlden (naturligtvis beroende på brottets karaktär och om du är häktad), han kommer att vara den som för din talan och han kommer att vara det enda, stora stöd du har. Tillit, förtroende och personkemi ska inte underskattas i sammanhanget. Du ska trivas med - och lita på - den försvarsadvokat du slutligen väljer som din försvarare.

Man kan även se till andra faktorer innan man gör sitt val. Att en försvarsadvokat är prickad och har anmärkningar är en sak som definitivt talar emot. Det innebär att han har agerat stick i stäv med vad som kallas för god advokatsed. Att välja en sådan kan innebära en risk i att han bara företräder dig för pengarna och egentligen inte bryr sig om hur det hela slutar. Välj med omsorg!

← Äldre inlägg

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.