Att skaffa arbetstillstånd

Att kunna arbeta i Sverige är intressant för många. Ett arbetstillstånd är nödvändigt för icke-EU-medborgare, men hur får man det? Få hjälp med processen.

Är du intresserad av att arbeta i Sverige? Har du fått ett intressant erbjudande från en svensk arbetsgivare? Bra. Då är det dags att påbörja en ansökan om arbetstillstånd. Hur det ser ut och vad som gäller varierar en del från fall till fall.

För den som inte är medborgare i EU behövs ett arbetstillstånd som är godkänt innan arbetet påbörjas. Reglerna skiljer sig åt för olika yrkesgrupper och olika situationer vilket gör att det kan bli ganska snårigt att göra rätt. Enklast blir det om du väljer att anlita en certifierad juristbyrå som kan sin sak.

Arbetstillstånd och de generella reglerna

För att söka arbetstillstånd ska du ha ett erbjudande från en arbetsgivare i Sverige. Det finns också en del formaliteter som ska vara uppfyllda – bland annat ska tjänsten du fått ha annonserats ut korrekt. Erbjudandet ska också ha godkänts av det berörda facket. Därefter är det arbetsgivaren som påbörjar ansökan – som sedan skickas till den som ska få tillståndet.

En ansökan om arbetstillstånd kräver mycket kunskaper om blanketter, formaliteter och procedurer. Att välja en certifierad jurist förenklar processen enormt för den sökande. En pålitlig juristbyrå garanterar att rätt dokument för fallet medföljer och att processen därför inte blir vare sig onödigt komplicerad eller fördröjs. Detsamma gäller då ett arbetstillstånd ska förlängas. Med rätt hjälp förenklas ansökningsprocessen betydligt och så även chanserna för godkännande.

4 Apr 2022

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.