Konkurs – en skam eller en nystart?

Konkurs är något som många bolagsägare upplever som genant och pinsamt. Men faktum är att det kan leda till en nystart för företaget genom att göra sig av med olönsamma verksamheter och bli av med skulderna.

När ett bolag går i konkurs så försvinner det, det likvideras och upphör att finnas till. Även organisationsnumret som användes tidigare är passé. Men det behöver inte innebära slutet för verksamheten. Tidigare slängde man alla trycksaker som hade felaktiga uppgifter på sig och började på nytt med ett nytt organisationsnummer, en ny logotyp och ordet "nya" framför företagsnamnet.

Ibland händer det saker som man inte kan rå på och vinsten uteblir. Det kan bero på att marknaden viker, leverantörer luras, reklamationer äter upp hela vinsten eller att leverantörsskulderna är skyhöga. Det kan också hända att man har köpt en defekt maskin eller förköpt sig på annat sätt.

Konkursförvaltare

När vinsten och betalningsförmågan uteblir kan man välja att gå i konkurs. Tingsrätten utser då en konkursförvaltare, vanligtvis en advokat, som beslutar om hur medlen som finns kvar i bolaget ska fördelas. Om företaget har personal kan den påverkas av den statliga lönegarantin, där svenska staten tryggar lönen för de anställda och länsstyrelsen betalar ut pengarna.

När bolaget är borta försvinner också skulderna och en företagsrekonstruktion kan göras utan gamla leverantörsskulder. Det kan leda till en fräsch nystart för företaget.

Att gå i konkurs är inte alltid en skam, utan kan tvärtom leda till en nystart och en förbättrad situation för företaget. Så om det inte finns någon annan lösning kan det vara värt att överväga.

4 May 2023

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.