Aktieägaravtal för blivande partner

Att upprätta ett aktieägaravtal är inte så enkelt, ens för den som är van vid byråkrati. Därför är det bäst att anlita en affärsjuridisk byrå där de kan sånt.

Peter och Annika stod inför ett helt nytt kapitel i livet. Annika var sedan ett år tillbaka anställd patentingenjör på en patentbyrå. Peter, som hade varit hennes chef i tidigare anställning, var nu på väg in i samma byrå. Han hade blivit erbjuden att ta över efter ägaren, som skulle gå i pension.

Annika och Peter hade varit ett så bra team tidigare, att han nu kände att han ville ha henne med på denna resa. Alltså erbjöd han Annika att bli delägare i patentbyrån. Eftersom han skulle bli VD och ha huvudansvaret så skulle han ha huvuddelen av aktieantalet. Givetvis var Annika med på detta och var också väldigt förväntansfull inför allt det nya.

Rådgivning om aktieägaravtal

En sak som de båda förstod var att de skulle behöva lite rådgivning om aktieägaravtal. Att driva ett aktiebolag var helt nytt för dem båda. Alltså bokade de in ett möte på en affärsjuridisk byrå som hade jurister som var specialister på detta.

Efter mötet kom juristen som hjälpt dem med ett skrivet förslag till aktieägaravtal och gick igenom det tillsammans med dem. De två blivande partnerna var förvisso vana att läsa byråkratisk text, men det var ändå bra med en genomgång, och att de hade tagit hjälp. De hade till exempel definitivt inte själva tänkt på att de även skulle behöva upprätta äktenskapsförord i sina respektive äktenskap, för att inte riskera företaget i samband med en eventuell skilsmässa.

18 Feb 2023

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.