Advokat Malmö - ta hjälp vid vårdnadstvisten

Att fler och fler svenskar skiljer sig är ett tecken i tiden. Tyvärr ser man också att många av dessa skilsmässor slutar i infekterade konflikter och tvister. Handlar det om materiella ting och om exempelvis ekonomiska värden så är det allvarligt, men inte på samma sätt som om det utvecklas till en tvist som gäller vårdnaden om barnen.

En vårdnadstvist innebär alltid en prövning och det gäller inte minst för dem som det i slutändan handlar om: barnen. Befinner du dig i en vårdnadstvist så är rådet att du snabbt anlitar en advokat i Malmö och ser till att få den professionella hjälp - och det stöd - du behöver.

En advokat i Malmö gör skillnad i samband med en vårdnadstvist eller andra tvister inom familjerätten. Viktigt är givetvis att man som klient först och främst gör ett val där den advokat man väljer har riktat in sig på just detta juridiska fält - och har lång vana av att företräda klienter som befinner sig i en vårdnadstvist.

En advokat kan hjälpa dig

Det man bör veta är att det nästan aldrig finns någon säker utgång. Domstolen dömer alltid utifrån barnens bästa och ser därför att gemensam vårdnad är utgångspunkten. För att få detta ändrat till ensam vårdnad så krävs det också starka bevis på att den andre vårdnadshavaren är olämplig. Det är en av de saker som en advokat i Malmö kan hjälpa till med.

Det finns alltid två sidor av myntet. Du kanske är den vårdnadshavare som inte har initierat en vårdnadstvist utan måste försvara din fortsatta rätt till att ha vårdnaden om barnen. Även där kommer en erfaren advokat i Malmö att kunna göra skillnad.

Samarbetssamtal kan vara lösningen

En sak som är viktig att påminna om är att det i många fall kan handla om en undermålig, direkt bristande kommunikation som bakomliggande orsak till en vårdnadstvist.

Kommunen är enligt lag tvungen att erbjuda samarbetssamtal till par som befinner sig i en vårdnadstvist. Påfallande ofta har sådana effekt: paret hittar lösningar för boende, för skola och för annat som rör barnens framtid. Även vid ett samarbetssamtal kan givetvis en advokat vara närvarande och hjälpa dig.

16 May 2023

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.