Högsta domstolen – prejudicerande mål tas upp

För att ett mål ska kunna prövas i Högsta Domstolen så krävs i regel ett prövningstillstånd. Upplever du att du blivit felaktigt dömd i både Tingsrätten och Hovrätten så finns det således även en sista utväg i form av att överklaga din dom till Högsta Domstolen. Dock så bör du vara medveten om att du förmodligen kommer att få se detta prövningstillstånd ickebeviljat.

Några intressanta siffror som stärker detta påstående är det årligen kommer in ungefär 5100 ansökningar om prövningstillstånd till Högsta Domstolen. Av dessa så beviljas endast ungefär 140 stycken. Chanserna att du ska få upp ditt mål i Högsta Domstolen är därför att anse som små och i det närmaste minimala.

Varför denna exklusivitet och vad är det som gör att vissa fall de facto får ett prövningstillstånd beviljat medan andra möts, så att säga, av kalla handen? Jo, man anser dels att den samlade bedömningen av både Tingsrätt och Hovrätt och den samlade kompetensen där ska räcka och dels så tar Högsta Domstolen nästan enbart upp fall som kan bli prejudicerande. Det vill säga; fall som i framtiden kan bli till ledning för hur liknande fall ska bedömas. Och: anser man att det begåtts ett grovt misstag eller förbiseende av Hovrätten så kan även ett prövningstillstånd beviljas. Som ytterligare ett skäl till varför ett ärende kan prövas i Högsta Domstolen är om Justitiekanslern eller Riksdagens ombudsmän överklagar ett brottmål. Vid ett sådant läge så måste Högsta Domstolen ta upp ärendet; detta då prövningstillståndet inte gäller för dem.

Högsta Domstolen är den sista instansen för brottmål. Motsvarande domstol för förvaltningsdomstolen heter Högsta Förvaltningsdomstolen och där gäller ungefär samma regler som för Högsta Domstolen; prejudicerande fall prövas – fall av mer normal karaktär ges inget prövningstillstånd.

Frikänner Högsta Domstolen någon?

Om man ser till vilka chanser man har att bli friad av Högsta Domstolen så finns det naturligtvis en sådan. Har man gjort en bedömning kring att fallet kan komma att bli prejudicerande och/eller att det begåtts grova misstag vid både Tingsrätt och Hovrätt så kan man förmodligen åtminstone som tilltalad ha ett visst hopp. Vi tänkte här ge några kända fall där Högsta Domstolen ändrat en dom från skyldig till icke-skyldig:

  • Joy Rahman: 1994 dömdes Joy rahman till livstids fängelse för mordet på en72-årig kvinna till vilken han varit vårdare. Först överklagade han till Hovrätten och därefter ansökte han om prövningstillstånd till Högsta Domstolen, något som han inte fick. 2001 så ansökte Joy Rahman återigen om prövningstillstånd hos Högsta Domstolen och denna gång så beviljades prövningstillståndet. Inte nog med det; Högsta Domstolen frikände honom i den efterföljande rättegången. Efter åtta år i fängelse så sattes den oskyldigt dömde Rahman på fri fot och han fick en kompensation i form av 10 miljoner i skadestånd.
  • Keith Cederholm: 1982 dömdes Keith Cederholm till tio års fängelse,bland annat för de så kallade raggarmorden (en mordbrand på en raggargård i Malmö). Fallet väckte stor uppmärksamhet sedan det uppmärksammats av journalisten Jan Guillou (där han bland annat provkörde sträckan – upprepade gånger - mellan mordplatsen och där Cederholm befunnit sig samma kväll; i en likadan bil och med samma slutsats: det var omöjligt att hinna). Fallet fick resning av Högsta Domstolen ungefär ett år senare. Där blev Keith Cederholm frikänd och år 1987 fick han ett skadestånd på 400.000 kronor av staten.
  • Thomas Quick. Få kan ha missat denna följetong, men vi tar den korta versionen. Thomas Quick – numera Sture Bergwall – dömdes mellan 1994 och 2001 för åtta stycken mord. Mord som han erkände medan han mottog sluten psykiatrisk vård. Sveriges första seriemördare var född, men med det lilla kruxet att han erkänt allt under stark medicinering. 2008 drog han tillbaka alla erkännanden och det första resningsansökan lämnades in 2009 där han frikändes från mordet på Yenon Levi. Allt eftersom har Bergwall frikänts från samtliga mord han dömts för och  även här så kan en rådig journalist tackas för mycket. Detta i form av den nu avlidne Hannes Råstam som vände på varenda sten för att bevisa detta justitiemord. Huruvida Bergwall har rätt till något skadestånd är en fråga som nu prövas. I och med att domarna ligger till grund på hans egna erkännanden så kan det vara så att han inte har rätt till någon ersättning. Klart står att han idag är fri och lever sitt liv i en mindre jämtländsk by.

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.