Vårdnadstvist i Dalarna slutade lyckligt

En vårdnadstvist är uppslitande. Ofta har parterna olika syn på situationen. Tvister i Dalarna är inget undantag, men där finns professionell hjälp att anlita.

Timmy och hans fru hade gått skilda vägar. Frun hade stannat kvar i Mora, medan Timmy flyttat iväg. Han fick jobb i Malmö faktiskt, och därför hade det varit svårt för honom att rent praktiskt vara delaktig i barnens uppväxt. Det blev mest att han träffade dem under några veckor på loven. Efter ett par år på detta sätt kände han dock att han ville ha mer.

Han flyttade därför tillbaka till Dalarna igen när han hade turen att få ett arbete där. Rent juridiskt hade de gemensam vårdnad om barnen. Han hoppades att det inte skulle bli några stora problem att komma överens med exfrun om att barnen skulle få bo halva tiden hos honom. Trots allt så hade ju hon fått ha dem själv så mycket redan.

Vårdnadstvist gick upp i tingsrätten

Tyvärr var exfrun av en annan åsikt. Hon menade att han inte kunde komma nu och glassa, när hon hade fått ta de jobbiga småbarnsåren som ensam boendeförälder. Timmy fann ingen annan råd än att anlita en advokatfirma. Det fungerade dock inte att medla. Ärendet behövde tas upp i tingsrätten.

Advokatbyrån var ett stort stöd genom hela processen, alltifrån de inledande förhandlingarna till själva avgörandet i tingsrätten. Vårdnadstvisten gällde bara boendefrågan. Under förhandlingarna mjuknade exfrun, när hon insåg Timmys engagemang i frågan. Det gick därför att förhandla fram en lösning som gjorde alla nöjda. Skaffa dig juridisk hjälp här: www.vårdnadstvistdalarna.se

30 Jul 2022

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.