Tvist gällande takläggning - vem har rätt?

Att beställare och företag hamnar i tvister är tyvärr inte ovanligt. Idag så lägger svensken ner avsevärt mycket mer pengar på den egna bostaden än tidigare. Det innebär att behovet av professionell hjälp ökar. Men, vad händer om hjälpen i fråga är allt annat än professionell - och vad händer om en takläggning visar sig ha stora brister? Kan man vinna en tvist mot en utförare?

Även den mest kompetenta hantverkaren kan begå misstag som en följd av slarv, dålig planering och tidsnöd. Allt är inte svart eller vitt, men som kund har man rätt att förvänta sig att ett arbete når en viss verkshöjd.

Har du exempelvis anlitat en takläggare i Stockholm för en takläggning så ska det arbete som utförts hålla en kvalitet som ger dig ett hållbart tak för en lång tid framöver. Skulle du upptäcka brister så ska dessa påtalas och där ska också takläggaren korrigera de fel som upptäcks. Något som de flesta gör och det är också den stora skillnaden mellan en seriös och en oseriös hantverkare. Båda kan begå misstag - men den seriöse hantverkaren tar sitt ansvar och korrigerar dem.

Anmäl en takläggare i Stockholm till ARN

Du som beställare av takläggning - och andra hantverkstjänster - har rättigheter på din sida. Enligt konsumentlagen så ska det utförda arbetet hålla en fackmannamässig nivå och det skrivna avtal er emellan ska också hållas. Det gör att även exempelvis överfakturering inte får ske. Två initiala möjligheter finns i samband med att du anmärker på ett undermåligt arbete i samband med att du anlitar en takläggare i Stockholm. Den ena är att denne takläggare väljer att korrigera problemen utan någon kostnad - den andra är att han väljer att erbjuda dig en rabatt på slutpriset.

Om takläggaren i fråga vägrar dig något av dessa båda alternativ så kan du välja att ta ärendet vidare. Det första steget handlar då om att reklamera arbetet och att kontakta ARN - Allmänna Reklamationsnämnden - för detta. ARN undersöker då ärendet och ger efter att detta skett ett utlåtande i ärendet. Skulle detta innebära att man ställer sig på din sida så brukar det också innebära att du får rätt - och där takläggaren i Stockholm exempelvis åtgärdar problemen.

Men, det finns ingen skyldighet för denne att göra så. ARN ger rekommendationer - men det handlar inte om någon lag som måste följas. Väljer denne takläggare däremot att strunta i ARN så kan företaget komma att hamna på den Svarta Listan över oseriösa hantverkare som ARN har - och som är fri för vem som helst att titta på. Att hamna på den listan leder sällan till fler uppdrag. Det är, helt enkelt, ett klokt beslut att välja att följa den rekommendation som ges av ARN.

Om man vill driva saken vidare så kan man sedan alltid ta hjälp av ett juridiskt ombud och pröva saken rent rättsligt.

Välj takläggare i Stockholm med mer noggrannhet

Att vi väljer just takläggare som exempel är ingen slump. Där har nämligen funnits stora problem med utländska aktörer och just det skapar situationer där man som beställare inte alls får samma trygghet som om man väljer en svenskregistrerad firma. Går någonting fel så blir det, helt enkelt, svårare att få rätt mot utföraren.

Många privatpersoner väljer med plånboken. Man vill ha det billigaste priset, men i och med detta så tar man också en risk. En hantverkare ska alltid väljas med andra faktorer snarare än att bara tjäna pengar. Försäkringar, garantier, referenser och exempelvis då anmärkningar hos ARN, Kronofogden eller Skatteverket bör få varningsklockor att ringa. Undersök alltid hantverkare innan. Det billiga priset du söker initialt kan bli väldigt dyrt i det långa loppet.

På denna sida kan du läsa mer om hur professionella takläggare arbetar: stockholmtakläggare.se

6 Oct 2021

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.