Blogg

Sida 2

Vad är straffet för våldtäkt?

3 okt 2019

Vad är straffet för våldtäkt; var går gränsen mellan ett sexuellt övergrepp, en våldtäkt och en grov våldtäkt? Ändringar har skett i lagen gällande vad som bedöms som våldtäkt. Numera så heter det att den som har samlag med någon som inte deltar av fri vilja kan dömas till en våldtäkt. Samtidigt har termen sexuellt tvång tagits bort och istället ersatts av sexuellt övergrepp.

Våldtäkt är ett av de absolut vanligaste sexualbrotten och det faller in under det som räknas som ett sexuellt övergrepp. Dit räknas även grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande, köp av sexuell tjänst, sexuellt ofredande och koppleri. Straffet för en våldtäkt kan ge fängelse i minst två år och maximalt sex år. Varje fall bedöms på ett unikt sätt. Man tar från rättens sida hänsyn till om våldtäkten haft klara våldsamma tendenser inkluderade i sig.

Om våldtäktsmannen agerat på ett särskilt hotfullt eller våldsamt sätt så kan man dömas enligt de kriterier som finns för grov våldtäkt. En grov våldtäkt har en högre straffskala - här får man som lägst sitta fem år i fängelse och som maximalt tio år.

Domarklubba och böcker ligger på bord

Ökar våldtäkterna i Sverige?

Många hävdar att antalet våldtäkter i Sverige ökat genom åren. Hur ser det egentligen ut med den saken - stämmer analysen eller finns det något att anmärka på? Antalet våldtäkter har de facto ökat i Sverige. Enligt BRÅ - Brottsförebyggande Rådet - så inträffade det år 2005 3054 våldtäkter. År 2017 så var istället siffran på 5236 stycken. Det är en solklar ökning.

Men, det finns även andra nyanser att ha i beaktning. Antalet grova våldtäkter hade en ökning som sträckte sig fram till år 2011, efter detta år så har en tydlig minskning kunnat skönjas. En annan intressant detalj är att de flesta våldtäkter sker inomhus. Det handlar således inte om de klassiska bilden av en ensam våldtäktsman som opererar utomhus och i skydd av mörkret. Dessa finns kvar, men den typiska våldtäkten sker fortfarande inomhus och inte sällan i det egna hemmet.

Varför sker ökningen av våldtäkter i Sverige?

En stor anledning till ökningen ligger i att benägenheten att anmäla har ökat. Detta i kombination med att våldtäkt och reglerna kring vad detta innebär har ändrats har också spelat en stor roll i sammanhanget. Det finns fortfarande ett stort mörkertal. Alla våldtäkter anmäls inte och många - speciellt unga flickor - vet inte riktigt var gränsen går och när det faktiskt handlar om en våldtäkt.

Dessutom så spelar bekantskap också en roll i varför en våldtäkt inte anmäls. Gärningsmannen är ofta någon som man känner och litar på. Det försvårar processen med att anmäla.

En annan detalj som bör nämnas som en faktor till varför våldtäkter ökar i Sverige gäller våra vanor. Internet och Sociala Medier har skapat andra beteendemönster och ändrat vårt sätt att träffas - det har, enligt Brå, ökat på våldtäkterna i Sverige. Läget är allvarligt och en våldtäkt är ett rakt igenom avskyvärt brott. Det man ändå kan se som glädjande är att fler väljer att anmäla och att man också från rättsväsendets sida försöker underlätta för de drabbade och göra det enklare att gå vidare med en våldtäktsanmälan. Att fler fall anmäls gör också att fler brottslingar så småningom hamnar där de förtjänar: bakom lås och bom.

Behöver du juridisk hjälp vid konkurs?

2 sep 2019

När kan man behöva juridisk expertis vid en konkurs? Är det så att ett företag är nära en konskurs, kan man faktiskt ha olika alternativ. Det är inte bara en sak som gäller om man har betalningssvårigheter. En jurist kan hjälpa till med att råda en företagare om vilka olika alternativ som kan finnas. Här ger vi exempel på några sådana.

Man måste inte gå i konkurs bara för att någon som inte har fått betalt begär det, eller när man någon gång har fått betalningssvårigheter. Eller om det förhåller sig så att man har tröttnat på företaget och inte har någon lust att driva det längre. Då finns det några andra alternativ till konkurs.

Likvidation

Innan man har kommit så långt att man inte kan betala sina skulder och känner sig less på företaget, och inte längre har någon lust att bedriva det längre, kan man faktiskt lägga ner, eller sälja det. Vill man inte sälja det kan man be om en likvidator som på rätt sätt lägger ner företaget åt en. Har man haft en stor verksamhet och kanske en komplicerad sådan kan behöva en jurist som lägger ner verksamheten åt en på rätt sätt så att alla får betalt och gör så att inte pengarna som finns i företaget inte går förlorade.

Skuldsanering

Man kan behöva skuldsanera om det är så att man som egenföretagare har dragit på sig skulder. Är det så att man ser attt företaget skulle må bra av att inte behöva betala av alla sina skulder på en gång, kan Kronofogden besluta om skuldsanering. Det är i de fall som man ser att företagaren har en framtid, men som underlättas av att antingen få en avtalsplan då de betalar av sin skuld, medan borgenärerna väntar på att få betalt.

Rekonstruktion

Man kan även be om att få göra en rekonstruktion. Det innebär då att en jurist går in som rekonstruktör för företaget. Då tittar juristen på vilka möjligheter det finns för att företaget ska kunna gå vidare utan att gå i konkurs. Då tar juristen "över företaget" det vill säga, rekonstruktören beslutar om vilka delar av verksamheten som ska läggas ner, säljas eller vad företaget ska göra för att hantera sina skulder.

Konkursförvaltning

Går företaget inte att rädda, kan man få en jurist som blir företagets konkursförvaltare. Då gäller det att konkursförvaltaren kan rädda så mycket av kapitalet som kanske finns i företaget. Konkursförvaltaren ser då till att alla som har innestående skulder, först får betalt, sedan att man lägger ner företaget så att så liten skada uppstår som det bara är möjligt.

När ni inte kommer överens efter dödsfall

19 aug 2019

När någon dör, kommer det antingen som en chock för de anhöriga, eller väntat, om den som har gått bort, varit sjuk en längre tid. Är det en kär anhörig, kan man känna stor sorg över den som har gått bort. Mitt i den sorgen kan de praktiska frågorna bli för mycket att ta in och lösa. Då är det viktigt att anlita en pålitlig advokat som kan juridiken kring arv. I skönlitteraturen, i historien beskrivs arvtviter på många olika sätt. Ofta har oförrätter kommit upp till ytan och har gjort att man har börjat tvista om arv. Det behöver inte bli så, om man lyckas få rätsida på hur saker och ting fungerar kring arv. Har man en duktig advokat som kan hjälpa en, kan man faktiskt undvika en svår arvstvist.

Anlita rätt advokat för dödsboet

Man kan undvika en arvstvist om man anlitar rätt advokat. Det är många känslor som kommer upp när man ska fördela ett arv. Har det funnits konflikter tidigare i relationen mellan arvingarna, kan de negativa känslorna komma upp till ytan och blir extra stora och känsliga när man ska ärva en person. Har någon då känt sig förfördelad tidigare kan de känslorna bli ännu större när man sedan ska ärva någon man kanske inte har haft så bra relation till. Men om arvingarna kan få en rättvisa i arvet, kan arvstvister gjuta olja över de negativa känslorna. En bra advokat kan gjuta olja över negativa känslor, samtidigt som advokaten ser till att lagen efterlevs. För att man ska hitta en sådan advokat som kan hjälpa en med en att fördela arvet på rätt sätt, bör man välja en advokat som är erfaren och kan juridiken kring arv.

Finns många olika advokater

Eftersom juridik är ett stort och brett område, finns det lite olika advokater som är specialiserade på olika områden. Därför bör man välja en advokat som har erfarenhet av arv, och har arbetat med det i många år. Varför inte googla "arv advokat Göteborg"? Det vill säga, om du bor i Göteborg. Annars skriver du in den ort där du bor i Googles sökfält för att hitta rätt advokat. Ta sedan kontakt och be om hjälp. Ofta kan dödsboet täcka utgifter för arv och upprättande av dödsboet. Annars lönar det sig alltid att anlita en advokat som gör det svåra arbetet med att fördela arvet på rätt sätt. På så sätt kan ni undvika arvstvister och ägna tid och energi åt bättre saker.

I behov av juridisk expertis?

29 jul 2019

Som jurist kan man arbeta med olika saker; inom affärsjuridik, inom humanjuridik, som målsägandebiträde till någon som är brottsoffer och som behöver hjälp med att ta tillvara sina rättigheter, eller inom asylrätt, så att den som har flytt till Sverige får den juridiska hjälpen att ansöka om asyl, eller som medlare på en domstol. Ibland kan privatpersoner få juridisk hjälp om vad som är lagligt och vad man kan göra i en tvist av olika slag. Då finns det några advokater som man kan fråga om just en sådan hjälp som man kan behöva. 

Många brottsoffer känner inte till rättigheter

Många brottsoffer känner inte till vilka de egna juridiska rättigheter som de har rätt till. Det är då lätt att man går miste om ekonomisk ersättning för sådant som de egentligen har rätt till. Det är i så fall en advokats plikt och arbetsuppgift att hjälpa sådana som är hjälplösa och som inte vet hur de annars ska göra. Även företag kan behöva juridisk expertis när det kommer till några olika frågor. Det kan röra tvister inom avtal, ekonomi, anställningar och rykteshanteringar. De digitala möjligheter som numera finns kan göra att det behövs juridisk hjälp när det kommer till rykten som kan spridas, förtal eller olika saker som folk kan göra på internet. Det är ju numera så enkelt för människor att skapa rykten som är falska. Men lagstiftningen har till en del kommit i kapp med allt sådant som kan hända inom just digitala saker som kan hända.

Ta kontakt med advokat

Har man blivit utsatt för förtal eller osanna rykten kan man både som privatperson och företag ta kontakt med en advokat för att få veta vad man kan göra och vad som är rätt och fel i frågan. Ibland kan det räcka med att hota med lagens långa arm för att någon ska anstränga sig för att ta bort på nätet sådant som inte stämmer. Därför lönar det sig alltid att rådfråga en duktig advokat som kan hjälpa sina klienter med sådant som man på egen hand inte kan åstadkomma. En duktig advokat kan nämligen innebära skillnaden mellan att vara framgångsrik eller inte. Om man hamnar i en civilrättslig tvist är just en advokat som är duktig eller ej, skillnaden om man ska lyckas eller inte. Därför att en rätt slags advokat som är duktig kan tänka och ge råd på helt rätt sätt. Här kan man läsa mer.

Hur hittar man duktig advokat?

29 jun 2019

Behöver du få tag i en duktig advokat? Med advokater är det ungefär som med andra yrken; det finns de som är riktit duktiga, och så finns det de som inte alls är duktiga och som man undrar vad de pysslar med. Det går inte att googla "advokat Göteborg" och sedan ringa och prata med den som dyker upp på Googles hemsida. Det är nämligen mycket stor skillnad på advokaterna. Dessutom bör du ringa en advokat som arbetar just med det rättsområde som du behöver då hjälp med. Bara för att förklara vilken stor skillnad som det råder på advokaterna, kan vi nämna att det finns närmare 50-tal olika arbetsområden som en advokat kan arbeta inom; det är allt från affärsrätt, konkursrätt, läkemedelsrätt, medierätt, offentlig rätt till familjerätt, sjukvårdsrätt och skatterätt.

Fråga föreningar och lyssna på rykten

Här gäller det i stället att fråga andra som kanske har råkat ut för samma sak som du, eller så kan du fråga föreningar som arbetar med det som du behöver hjälp med. Säg att du behöver en skicklig advokat om brottmål, då bör du kanske fråga någon som arbetar på Brottsförebyggande rådet, någon anhörigförening, polisen eller någon advokat. De känner nämligen ofta varandra och i detta fall ska man faktistk lyssna på rykten. De säger nämligen mycket om advokaten. En skicklig advokat får snabbt ett rykte om sig att vara just skicklig. Sedan kan man alltid läsa på så mycket som du kan inom det område som du behöver hjälp med, via medier, tidningar som skriver om juridik och lagar. Det dummaste man kan göra är att gå till exempel efter adress, eller liknande då du inte har en aning om de är bra på sitt jobb eller inte. Det är nämligen en mycket stor skillnad på om du blir framgångsrik eller inte i rätten. En advokat kan innebära skillnaden mellan att bli dömd för ett brott eller inte. Eller om du befinner dig i en tvist, om du vinner tvisten eller inte. En advokat är så viktig, eftersom de kan göra så att du får alla de fördela som du behöver, eller inte. En usel advokat ger knappt någon hjälp alls.

Få hjälp av advokat i Göteborg

Här kan vi tipsa om Advokatfirman OP, hemsida: advokatfirmanop.se/sv. De är duktiga på familjerätt, bodelningsfrågor, brottmål, migrations- och asylrätt, att medla mellan tvistande parter och konsumenträtt. Det bästa som du kan göra är att helt enkelt läsa på så mycket som du bara kan och prata med så många människor som det bara går för att på så sätt få reda på hur det fungerar och vilka advokater som är bra inom det område där du behöver få tag i en duktig advokat. Lycka till!

Allt fler utsatta förbedrägerier

19 jun 2019

Enligt statistik från bland annat Brottsförebyggande BRÅ har antalet anmälda bedrägeribrott ökat med så mycket som 140 procent mellan 2009-2019. Antalet anmälda bedrägeribrott var 2009 så många som drygt 100.000 och ökade till drygt 250.000 anmälda brott 2019. Något fler män än kvinnor utsätts för bedrägerier, under 2017 utsattes något under 6 procent av män för försäljningsbedrägerier och cirka 4 proent av kvinnorna. Ungefär det samma gällde kort- och kreditbedrägerier under samma år.

Orsakerna till fler bedrägerier

BRÅ har ingen förklaring till att antalet anmälda bedrägeribrott ökar så mycket, men gissar att det kan bero på att antalet bedrägerier som sker över internet och med datorns hjälp har ökat och att det är lättare att luras över internet, då det är svårare att upptäcka att det är ett lurendrejeri och inget som finns på riktigt. Dessa brott är också vanligt att det är en och samma person som försöker lura väldigt många människor och ofta är det en och samma person som står bakom flera brott under mycket kort period.

Bli utsatt för bedrägeri kan kännas svårt

För den som blir utsatt för bedrägeri kan det kännas svårt, beroende på hur stor skadan blir och vilken summa som man blir lurad på. Över huvudtaget är det ju obehagligt att bli utsatt för ett brott, men det kan vara extra känsligt när det kommer till ens pengar. Känslan är förstås svårare, ju större skada som bedrägeriet och vilket resultat det får för oss. Är det en stor summa pengar, är det alltid värt att anlita en advokat så att man kan få tillbaka pengarna. Tycker man att polisens kvarnar mal för långsamt kan man försöka utöva påtryckningar för att polisen ska ingripa. Det är bra att samla på sig bevis. Ju fler bevis som du har när du anmäler, desto lättare är det för polisen att inse att du har blivit utsatt för ett brott.

Vilken advokat ska man anlita?

Det bästa är att anlita en erfaren advokat som har arbetat mycket med bedrägerifall. Får du tag i en erfaren sådan, kan den personen lotsa dig genom hela proceduren med förundersökning, eventuell rättegång och allt som rör själva brottet. Även den som blir misstänkt kan förstås alltid anlita en advokat. Den personen kanske anser sig vara oskyldig och det är alltid en åklagares och polisens uppgift att bevisa att personen är skyldig till brottet. Här kan du läsa mer om brottet  bedrägeri.

Slarv med bokföringen kan leda till fängelsestraff

4 jun 2019

Många ser på skattefiffel och strulande med bokföring som något ganska oskyldigt, något som de flesta gör sig skyldiga till och som myndigheterna ser genom fingrarna med. Ingen företagare har väl helt rent mjöl i påsen, utan de flesta småslarvar väl och skarvar lite mellan varven? Och visst kan det vara krångligt att sköta sitt företags ekonomi, men att tro att skatteverket och lagen har överseende med slarv och fusk kan straffa sig.

Flera företagare har dömts till fängelse

Faktum är att flera företagare de senaste åren hamnat i fängelse för slarv med bokföringen och momsen. Framför allt handlar det om utebliven bokföring, trots att företagen haft omsättningar på flera miljoner. Många som åtalas för skattebrott, som det faktiskt handlar om, skyller på att man haft det svårt en längre tid, kämpat för att få ekonomin att gå ihop och kunna betala de anställda, och att de helt enkelt inte orkat ta hand om bokföringen och helt struntat i att deklarera. Förvånansvärt många företagare struntar i att lämna in sina deklarationer, vilket så klart leder till att de får ögonen på sig och råkar ut för revisioner av skatteverket. Vid en revision studeras företagets ekonomi och bokföring extremt noggrant, och det är lätt att bli åtalad om man inte har allt i ordning.

Hellre konkurs än fiffel

Även om det är svårt att få ekonomin i företaget att gå ihop, och det är det för många, så är det aldrig en bra strategi att bara ge upp och sluta bry sig om bokföring och deklarationer. Det kommer bara att göra problemen värre. Har man en situation som verkar hopplös är det bättre att försätta företaget i konkurs, innan man dragit på sig fler problem än nödvändigt, och på vägen kanske både lurat anställda och samarbetspartners.

Anlita en revisionsbyrå för att vara på den säkra sidan

Vill man helt undvika att hamna i ekonomiska svårigheter och akuta situationer är det dessutom bra att använda sig av en revisionsbyrå som får ta hand om bokföringen. Att sköta sin bokföring via en revisionsbyrå är et bra sätt att få extra kontroll över företagets ekonomi. En revisionsbyrå kan ge råd och tips om hur man kan lägga upp skatteplanering, investeringar och annat på ett så fördelaktigt sätt som möjligt Dessutom försäkrar man sig om att allt sköts enligt spelreglerna och behöver aldrig bli anklagad för skattebrott, något som kan ge fängelse i upp till ett år, dessutom ofta åtföljt av ett näringsförbud på tre år.

Revisionsbyrå i Stockholm

Lagen förlåter inte slarv med bokföring och deklarationer. Det är ett brott i lagens mening och det ger böter eller fängelse till den som blir upptäckt. Att anlita en revisionsbyrå i Stockholm är ett bra sätt att försäkra sig om att företaget tar den smala vägen. I Stockholm är det lätt att hitta en revisionsbyrå som kan hjälpa ditt företag med allt från löpande bokföring till deklaration och skatteplanering.

Läs mer om vad du kan få hjälp med: https://www.redovisningsbyrån.nu

Arbetsdomstolen – en särskild domstol för arbetsrättsliga frågor

23 maj 2019

För tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare som är knutna till kollektivavtal finns en så kallad specialdomstol, Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen är belägen på Stora Nygatan i Gamla Stan i Stockholm, och dömer i ett något hundratal mål varje år. Arbetsdomstolen dömer endast i mål där talan väckts av arbetsgivare eller arbetstagarorganisation som är anslutna till kollektivavtal. En anställd eller arbetsgivare som inte är ansluten till kollektivavtal måste vid en tvist i stället väcka talan i tingsrätten. Tingsrättens dom kan senare överklagas till Arbetsdomstolen.

Arbetsrätt är ett stort område inom juridiken. Många advokatbyråer erbjuder hjälp med arbetsrättsliga frågor som till exempel tvister mellan anställda och arbetsgivare i Arbetsdomstolen. En arbetsrättsjurist, som en advokat inriktad på affärsjuridik kallas, kan också hjälpa både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer att förhandla kollektivavtal eller vid frågor om uppsägning, uteblivna löner och mycket annat.

Vanligt med konflikter mellan arbetsgivare och anställda i Stockholm

I Stockholm är det inom vissa branscher hård konkurrens om jobb som inte kräver utbildning, till exempel i krogbranschen och städ- och flyttbranschen. Det har lett till att arbetsgivare kunnat få billig arbetskraft till usla villkor och klarat sig långt utan att behöva erbjuda fasta anställningar och skäliga löner. Hot och trakasserier är inte ovanligt som metod mot de anställda som försöker sig på att ifrågasätta villkoren på arbetsplatsen. Man får veta att om det inte passar så finns det alltid någon annan som står beredd att ta ens plats.

Det enda sättet för den som jobbar inom någon av dessa branscher och har en chef som inte respekterar de lagar och regler som gäller är att försöka gå ihop med sina kollegor och tillsammans väcka talan mot sin arbetsgivare. Här är det absolut nödvändigt att först kontakta en arbetsrättsjurist för att få hjälp att bedöma vilken rättslig grund man har för att få igång ett tvistemål.

Arbetsrättsjurist i Stockholm

Med tanke på att Arbetsdomstolen ligger i Stockholm är det kanske inte så konstigt att de flesta arbetsrättsjurister är baserade just här. Men man kan så klart få tag på duktiga arbetsrättsjurister vart man än befinner sig i Sverige. Det bästa sättet är att vända sig till en advokatbyrå som specialiserat sig på arbetsrätt och affärsjuridik, men många större byråer, som erbjuder ett stort utbud av advokattjänster inom flera rättsområden, kan ha duktiga arbetsrättsjurister knutna till sig. Det viktigaste när du vill hitta en bra arbetsrättsjurist i Stockholm är att du känner förtroende för personen ifråga, men du kan också titta på aspekter som vilka mål advokaten har haft och om de har något att göra med ditt fall.

Även affärsjurister kan rädda företag

24 apr 2019

Följde du med i de olika turerna kring Saab? Det var en ovanligt komplicerad härva innan Saab valde att konkursa företaget, med inblandning av ett antal politiker, Europeiska investeringsbanken och  Internationella monetära fonden, och sedan den holländske miljönären och sportbilsägaren Victor Müller. Bland den största åtgärden som man gjorde för att rädda företaget var att genomföra en omfattande företagsrekonstruktion. Nu hjälpte inte företagsrekonstruktionen i fallet med Saab, men i många andra fall kan en företagsrekonstruktion hjälpa till att rädda ett företag.

Varför en jurist som ska rädda företag?

En jurist är ju en person med omfattande kunskaper, det vet de flesta. Och juridiken är ett väldigt stort område, vilket gör att juristerna väljer att specialisera sig inom olika områden. Affärsjuristerna väljer då att specialisera sig inom affärsjuridiken, vilket i sig är ett stort område. De jurister som väljs ut av tingsrätterna att göra analyser om det går att rädda ett företag är alla sådana som har stora kunskaper om juridiken och vad man kan göra inom lagens ramar för att rädda ett företag som har råkat ut för ekonomiska svårigheter.

Erfarenhet viktigt i valet av jurist

När man väljer jurist som ska genomföra en företagsrekonstruktion är det viktigt att välja en erfaren jurist. En sådan kan nämligen se möjligheter där andra går bet. Har man gjort det några gånger har man tränat upp ett öga för att se möjligheter där andra missar dem. Dessutom bör en sådan både vara kreativ, tänka på möjligheter och inte stirra sig blind på problemen. Samtidigt gäller det också att inse när det är kört för ett företag, och det kan en erfaren jurist göra.

En jurist bör vara en ledare

Andra viktiga eganskaper som en jurist som arbetar med affärsjuridik och företagsrekonstruktioner i synnerhet, bör äga, är egenskapen att få med sig resten av företagsledningen. En rekonstruktör måste få med sig ledningen i de förändringar som ett företag bör genomföra. Även om en företagare kanske inser vidden av de ekonomiska problem som företaget har och som har lett fram till företagsrekonatruktionen kan det ändå vara viktigt att få med sig både ägare och ledning för att genomföra de nödvändiga förändringar för företaget. Ska man hitta en duktig jurist för en företagsrekonstruktion är det viktigt att gå på rykten. Det hjlälper inte att välja en jurist på hitta.se. Man bör gå på omdömen som andra som arbetar inom branschen har om just en sådan jurist.

Anlita en brottmålsadvokat

11 apr 2019

Vad är egentligen ett brottmål? Det är helt enkelt alla rättsprocesser som ska avgöra vem som är ansvarig när ett brott har begåtts. Det är åklagaren som bestämmer när ett brott ska upp i rätten. Det vanliga är att en provatperson eller polisen har gjort en anmälan. Dessa mål tas oftast upp i allmän domstol, till exempel tingsrätten.

Sedan är det upp till tingsrätten att utreda om den misstänkta personen är skyldig eller ej, samt vilket eventuellt straff som ska dömas ut. I Sverige har man i vissa fall rätt till gratis advokat eller jurist som ska företräda den misstänkte genom hela rättsprocessen.

När man har fått en brottmålsadvokat så får man hjälp med alla sina frågor och få stöttning genom hela processen. Det är för många tryggt att veta att man har en expert vid sin sida i en svår tid. Denne blir även det enda man får ha kontakt med om man är häktad eller arresterad. Något som såklart ställer höga krav på personen i fråga. Men en försvarare har lång utbildning och kunskap om regelverk och stor förståelse för alla problem som en misstänkt står inför. 

Grövre brott

När det gäller grövre brott med fängelse på straffskalan får man i regel rätt till en offentlig försvarare från staten. Då slipper man betala advokatskostnaden, men om man blir dömd får man betala hela eller delar av kostnaden. Summan beror på den dömdas inkomst.

Man kan självklart ha önskemål på försvarare men det är upp till rätten att godkänna det. Det går att välja en brottmålsadvokat redan vid arrestering eller till kommande förhör. 

Viktigt att vara ärlig

För att få bästa tänkbara hjälp av sin advokat måste man vara öppen och ärlig angående det påstådda brottet. En bråttmålsförsvarare har självfallet tystnadsplikt. Oavset man är skyldig eller ej är det försvaraens plikt att göra allt i sin makt för att frikännas eller få ett så kort straf som möjligt. 

Var noggrann med att berätta alla detaljer för advokaten inför rättegången. Ju mer denne vet desto bättre. Vid själva rättegången har då advokaten större chans att tala för den misstänktes sak. Det är viktigt att inte ljuga i rätten, de man troligen kommer att dömas hårdare om man skulle dömas. 

Men det är också viktigt att känna sig trygg med sin försvarare. När det inte känns bra kan man få byta advokat. 

Söker du efter en bra brottmålsadvokat i Stockholm? Här kan du läsa mer om hur går till och vad du kan få hjälp med: www.brottmålsadvokatstockholm.biz.

När företaget har akuta ekonomiska problem

11 mar 2019

När företaget har gått dåligt under lång tid måste man ta sig en rejäl funderare om framtiden. När man inte har förmågan att betala sina skulder och andra fordringar inom en längre tidsperiod är det akut. Då måste man snarast reda ut hur man ska göra för att undvika konkurs.

Det är inga såklart roliga beslut att ta men ibland finns dessvärre inga andra vägar att gå. När det inte finns några andra utvägar kan man göra en konkursansökan hos tingsrätten.

Vilka alternativ finns?

Först och främst rekommenderas det att ta professionell juridisk hjälp. En erfaren juridikbyrå har kunskapen att noga utvärdera det ekonomiska läget och rådgiva och komma med lämpliga åtgärder. 

En konkurs är givetvis den sista utvägen och det kan finnas lösningar som man inte själv ser. Det är viktigt med låta ett par kunniga och erfarna ögon utvärdera läget. Det kan finnas möjligheter att lösa skulderna på ett eller annat sätt. Det är viktigt att inte vänta för länge.

Vid en oundviklig konkurs

Det är tingsrätten som beslutar om konkurs för både företag och privatpersoner. Efter ett sådant beslut får man en konkursförvaltare tilldelad till sig. Denne får full överblick över alla skulder, tillgångar och förfallen skatt och liknande. Finns det tillgångar ska dessa först mätas ut och säljas för att betala av skulderna med.

Det är konkursförvaltarens uppgift att ha bevis på att konkursen är oundviklig. När det gäller privatpersoner så finns det begränsningar i vad som kan mätas ut, vilket innebär att man inte behöver sälja av egendom som bedöms viktiga för att kunna leva ett drägligt liv. Allt som tjänas utöver detta ska betalas tillbaka och man får inte bedriva eget näringsverksamhet.

Man skiljer på gäldenär och borgenär. En gäldenär innebär att personen eller företaget har obetalda skulder, medan borgenären själv har krav på andra att få betalt för skulder och annat. Det är konkursförvaltaren som utreder tillgångar och skulder genom en bouppteckning. Denne representerar borgenärerna.

Avslutad konkurs

När alla skulder är återbetalade till borgenären gör tingsrätten en avskrivning av konkursen som då vinenr laga kraft. Konkursförvaltarens slutredovisning blir i och med detta en offentlig hadnling. Om man upptäcker några brister kan man lämna in en stämningsansökan för att reglera dessa. Detta måste ske inom tre månader. 

När företagets konkurs är avslutad går det såklart inte att starta upp en ny näringsverksamhet i samma namn och organisationsnummer igen. Men det går att starta ett nytt företag om inte särskilda hinder finns. 

 

Vilka skadeståndskrav kan jag kräva?

28 jan 2019

Den som har sett mycekt på amerikanska filmer och serier, och har hört någon av huvudpersonerna säga "I will sue you", eller "See you in court" kanske tänker att det fungerar lite liknande här i Sverige, blir ganska besviken när det uppdagas att det inte är så. Dels finns det ingen jury som avgör om någon är skyldig eller inte. Man kan heller inte gå fri ur häktet genom att betala en borgenssumma till staten. Inte heller kan man stämma någon i tingsrätten och få ut enorma summor om man har en tillräckligt duktig advokat som kan bevisa skulden hos en motpart.

Man blir skadeståndsskyldig om man förlorar i tingsrätten

Här kan man bli skadeståndsskyldig, men det händer om man till exempel förlorar i en tvist. Skulle det vara så att någon stämmer dig i en tingsrätt och tingsrätten anser att du är skyldig till det som motparten ahr stämt dig för, kan du bli skydlig att både betala din egen advokat, rättegångskostnader och den andras advokat, och det kan blir en avsevärd summa på flera 100.000-tals kronor.

Har man bevisligen blivit kränkt får man skadestånd

På samma sätt är det alltså tvärtom. Om det blir bevisat i tingsrätten att du har blivit kränkt; någon har behandlat dig på fel sätt, som lagen säger att då bör få skadestånd för, kan du få ett skadestånd för kränkningen, för skadan eller om du har blivit utsatt för någon kroppsskada eller något liknande.  Lagen bruakr säga att det handlar om skadestånd om någon har lidit "men, skada eller kränkning". Psykiskt våld, ger inget skadestånd. Däremot gäller fysisk skada för att få ett skadestånd. Och det handlar sällan om miljontals kronor, utan mer om summor i storleken på kring 100.000 kronor.

Domstolarna vill ofta lösa tvister innan rättegångar

Att hålla rättegångar kostar en hel del. Staten ska inte bara betala åklagarens, advokaternas, notariernas och andra tjänstemäns löner. Det ska dessutom till att de som blir kallade till rättegångarna får kompensation, såsom sakexperter och så vidare. I vilket fall, vill domare och tingsrätterna helst undvika rättegångar, framför allt i tvistemål, om de kan se att det finns någon väg som man kan lösa tvisten på innan den har gått hela vägen till en rättegång.

Parterna blir alltså kallade till förhandlingar, som kan ske två, tre gånger innan det blir en huvudförhandling (rättegång). I tvistemål händer det också att hovrätterna inte vill ta upp vissa tvister och överhuvudtaget vill Högsta domstolen inte ta upp tivster, och om de gör det, är det i så fall domsfall som kan bli vägledande senare för andra domar.

Lästips om du behöver anlita en duktig advokat och bor i Uppsala. Klicka här.

Vad gör man om flyttfirman tappar bort eller har sönder något i flytten?

19 jan 2019

Det är bekvämt att anlita en flyttfirma när det är dags att byta bostad. Ju äldre man blir, desto mer har man samlat på sig och det blir ju inte direkt lättare att lyfta och bära tunga kartonger och möbler. Det som förr i tiden gick på några timmar med lite god hjälp av vänner ter sig nu som ett oöverstigligt projekt.

Att saker går sönder i en flytt är i sig inget konstigt, det händer ibland. Risken är väl nästan större när man flyttar själv, eftersom man i regel inte har lika stor erfarenhet av att bära otympliga föremål upp och ner i trappor som en professionell flyttgubbe. Men om något går sönder när en flyttfirma anlitas ska det enligt god sed lösas på plats tillsammans med kunden. Om flyttfirman är seriös uppmärksammar man kunden på vad som gått sönder och kommer överens om ersättning.

Många oseriösa aktörer i Stockholm

De är tyvärr inte alla flyttfirmor som bedriver en helt laglig verksamhet. I storstäder som Stockholm kan det hända att man stöter på en flyttfirma som verkar billig och bra, men som saknar erforderliga tillstånd, ger dålig service, är oförsiktiga med bohaget och så vidare. Det bästa sättet att undvika denna typ av flyttfirma är att noga kolla upp firman innan. Komma till exempel om firman innehar alla nödvändiga försäkringar och tillstånd, samt om de har några anmälningar mot sig hos ARN. Stockholms kommuns konsumentupplysning kan också ge vägledning.

Att anlita flyttfirma utan transporttillstånd är att ta en stor risk

Om flyttfirma som du anlitar inte har yrkestransporttillstånd kan det hända att du blir utan ersättning om något i bohaget skulle gå sönder eller tappas bort under flytt. Enligt lag får en flyttfirma bara bedriva verksamhet om det innehar transporttillstånd och en ansvarsförsäkring som täcker värdet av bohaget som flyttas. Om flyttfirman inte har en ordentlig försäkring kan det hända att de vägrar ersätta dig. Det är tyvärr mycket svårt att komma åt en flyttfirma och få ersättning om de inte vill ta på sig skadan. Att anmäla till Polisen och till ARN skall alltid göras, men ord står ofta mot ord och det är svårt att bevisa att det är flyttfirmans fel att något har blivit skadat.

Firman bör följa reglerna i Bohag 2010

Bohag 2010 är en samling regler som Konsumentverket och flyttbranschen gemensamt kommit fram till. Den flyttfirma som tar på sig att följa reglerna i Bohag 2010 kan du som kund lita på. En av reglerna i Bohag 2010 är att flyttfirman ansvarar för bohaget hela vägen från port till port. Även vad gäller avtalet kan det vara bra att följa Bohag 2010. I regelverket finns tydliga anvisningar kring hur ett bra avtal kan se ut.

Tydliga upplysningar, fast pris

Det åligger också dig som kund att komma med tydliga instruktioner om bohaget. Du måste alltid redogöra för skrymmande, ömtåliga och otympliga föremål som ska flyttas, samt för saker av stort värde, som konst till exempel, så att flyttfirman kan vidta nödvändiga åtgärder i förväg. Vanligtvis tar flyttfirman också mer betalt för flytt av till exempel ett piano, så det är ingenting som du kan klaga över på flyttdagen om du skulle ha råkat glömma att nämna det.

Det bästa är att du som kund är tydlig med vad som ska utföras och att du också kräver att få ett fast pris för flytten, så slipper du oförutsedda kostnader. Ge flyttfirman all info de vill ha för att kunna ge ett fast pris och ta sedan fram ett skriftligt avtal som ni skriver under. Skriv även in i avtalet vad som gäller om något går sönder eller försvinner under flytten.

På https://www.flyttfirmanstockholm.se kan du läsa om hur en seriös flyttfirma arbetar.

Inte helt ovanligt med tvister om fastigheter

30 nov 2018

Vad vore världen utan tvister? Vi människor kan uppfatta samma situation lika olika som det är personer inblandade i en situation. Det finns med andra ord utrymme för missuppfattningar. Vi är relativt opålitliga som vittnen, då alla kan uppfatta samma situation på helt olika sätt. Det kan verkligen ställa till det i vardagen. Det är antagligen därför som vi har blivit tvungna att skriva avtal med varandra då missuppfattningar har gjort att det har blivit omöjligt att reda ut vad människor egentligen har kommit överens om. Vissa glömmer detaljer, andra väljer att glömma detaljer såsom pris, storleken på priset och vad som ska ingå i priset. Det är antagligen det som har drivit fram behovet av att skriva ner på ett papper exakt vad som har ingåtts och vad som gäller.

Man måste alltid polisanmäla bedragare

När det kommer till sådana saker som fastigheter, är det oändligt många detaljer som man kan bli oense om. Är det någon som har gått in för att bedra någon annan, är det mycket viktigt att polisanmäla en sådan bedragare. Även om polisen inte skulle göra så mycket åt saken är det ändå viktigt att polisanmäla det, därför att utan en polisanmälan, kan man inte lagföra en sådan person. Man kommer alltså ingen vart rent juridiskt utan en polisanmälan.

Det kan en fastighetsjurist hjälpa dig med

Känner du dig lurad, eller att du inte kommer överens med den som antingen har köpt, eller sålt en bostad (villa eller lägenhet) till dig, är det viktigt att ta kontakt med en fastighetsjurist som kan hjälpa dig genom hela den process som det antagligen kommer att krävas för att komma till rätta med problemet. Säg att du har köpt en lägenhet, som visar sig ha fukt i köket och att du anser att det är säljaren som borde ha vetat om problemet med fukten och som borde ha informerat dig om det. Då kan du dels behöva rådfråga en fastighetsjurist om vad som gäller. Vad säger lagen om dylika problem? Hur kan du komma vidare och slippa betala för hela köksrenoveringen?

En fastighetsjurist ger dig kloka råd

En fastighetsjurist kan hjälpa dig bli medveten om vad du själv kan göra för att komma till rätta med problemet med fukten i köket i din nya bostad. En fastighetsjurist vet vad som är möjligt att göra i just din situation. En sådan som är duktig har säkert erfarenhet av flera andra liknande situationer som din och kan rådge dig på rätt sätt. Här kan du läsa vidare om en fastighetsjurist.

LEI-koder gör det lättare att upptäcka ekonomisk brottslighet

5 nov 2018

Finansrelaterade brott har alltid funnits och kommer antagligen alltid att finnas, så länge vi människor handlar med varandra och använder pengar och värdepapper. Mången finansman med tveksam moral har genom åren kunnat utnyttja de kryphål, luckor och svagheter som finns i våra finansiella system för att olovandes sko sig på andras bekostnad.

För ett finansbrott drabbar ju alltid någon. Antingen en person man lurat i affärer, eller samhället i stort som vid till exempel skattebrott. De som utför brotten struntar naturligtvis i detta, man gör så mycket skada och vinning som man hinner på så kort tid som möjligt och om man åker fast betalar man snällt sina böter eller sitter några månader i fängelse. Sedan kan man sätta igång igen.

G20 tog initiativet till LEI

Inom handeln med finansiella instrument som aktier och andra värdepapper, derivat och obligationer, var det länge väldigt svårt att ”följa pengarna”. Anledningen var att handelsregistren i världens länder har varit så inkompatibla med varandra. Varje större företag har tusentals dotterbolag och vid misstanke om brott slutade ofta spåren i tomma intet. Detta var en av anledningarna till att börskraschen 2008 blev så hård, och att det var så svårt att utreda vad som egentligen hade hänt. Därför beslutade G20-gruppen, som består av världens 20 starkaste ekonomier, att något måste göras. Man kom överens om att ett system för identifiering vid handel med finansiella instrument skulle införas.

Detta identifieringssystem var det som blev LEI, Legal Entity Identifier. LEI är en unik kod som alla företag som vill bedriva handel med finansiella instrument måste ha. LEI-koden består av 20 bokstäver och siffror som ska anges varje gång man ingår handel med värdepapper. Båda parter måste ange sin LEI-kod och på så vis vet också båda parter att man har med en seriös aktör att göra. LEI-koden gör nämligen att myndigheter i hela världen enkelt kan spåra företagen bakom en affär.

Alla transaktioner rapporteras till Finansinspektionen

Man rapporterar alltid en finansiell transaktion till berörda myndigheter i det aktuella landet. När man i Sverige genomfört en transaktion rapporterar man detta till Finansinspektionen via en så kallad transaktionsrapport. Även här måste man ange sitt LEI-nummer, och det FI:s jobb med att övervaka finansmarknaden i Sverige betydligt lättare. FI har ett eget system för transaktionsrapportering, som heter TRS2.

Samtidigt kan Finansinspektionen enkelt begära ut uppgifter om transaktioner i andra länder, och vice versa. Detta var något som innan LEI-systemet infördes var ytterst svårt, något som gjorde att finansiella brott var betydligt svårare att utreda.

LEI-registrering

Alla företag som vill bedriva handel med finansiella instrument måste ha en LEI-kod. Det visar att man är ett seriöst företag som uppfyller vissa krav, och inte heller har några prickar på sig sedan tidigare. Man får sin LEI-kod via en certifierad leverantör, som tar ut en årlig underhållsavgift samt dessutom en avgift vid registreringen. Inga andra kostnader förekommer.

LEI är ett system som har gjort det lättare för polis och myndigheter att utreda ekonomiska brott, och det har samtidigt gjort finansmarknaden tryggare för företag som vill bedriva handel med värdepapper.

← Äldre inlägg

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.