Behöver du juridisk hjälp vid konkurs?

När kan man behöva juridisk expertis vid en konkurs? Är det så att ett företag är nära en konskurs, kan man faktiskt ha olika alternativ. Det är inte bara en sak som gäller om man har betalningssvårigheter. En jurist kan hjälpa till med att råda en företagare om vilka olika alternativ som kan finnas. Här ger vi exempel på några sådana.

Man måste inte gå i konkurs bara för att någon som inte har fått betalt begär det, eller när man någon gång har fått betalningssvårigheter. Eller om det förhåller sig så att man har tröttnat på företaget och inte har någon lust att driva det längre. Då finns det några andra alternativ till konkurs.

Likvidation

Innan man har kommit så långt att man inte kan betala sina skulder och känner sig less på företaget, och inte längre har någon lust att bedriva det längre, kan man faktiskt lägga ner, eller sälja det. Vill man inte sälja det kan man be om en likvidator som på rätt sätt lägger ner företaget åt en. Har man haft en stor verksamhet och kanske en komplicerad sådan kan behöva en jurist som lägger ner verksamheten åt en på rätt sätt så att alla får betalt och gör så att inte pengarna som finns i företaget inte går förlorade.

Skuldsanering

Man kan behöva skuldsanera om det är så att man som egenföretagare har dragit på sig skulder. Är det så att man ser attt företaget skulle må bra av att inte behöva betala av alla sina skulder på en gång, kan Kronofogden besluta om skuldsanering. Det är i de fall som man ser att företagaren har en framtid, men som underlättas av att antingen få en avtalsplan då de betalar av sin skuld, medan borgenärerna väntar på att få betalt.

Rekonstruktion

Man kan även be om att få göra en rekonstruktion. Det innebär då att en jurist går in som rekonstruktör för företaget. Då tittar juristen på vilka möjligheter det finns för att företaget ska kunna gå vidare utan att gå i konkurs. Då tar juristen "över företaget" det vill säga, rekonstruktören beslutar om vilka delar av verksamheten som ska läggas ner, säljas eller vad företaget ska göra för att hantera sina skulder.

Konkursförvaltning

Går företaget inte att rädda, kan man få en jurist som blir företagets konkursförvaltare. Då gäller det att konkursförvaltaren kan rädda så mycket av kapitalet som kanske finns i företaget. Konkursförvaltaren ser då till att alla som har innestående skulder, först får betalt, sedan att man lägger ner företaget så att så liten skada uppstår som det bara är möjligt.

2 Sep 2019

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.