När behövs en fastighetsjurist i Göteborg

När kan man behöva googla på “fastighetsjurist Göteborg”? Hur undviker man en fastighetstvist? Hur kan juristen hjälpa er att lösa den? Här finns enkla svar på svåra frågor.

Står man inför det faktum att en tvist håller på att brusa upp gällande en fastighet, hyresavtal eller liknande så är det skönt att veta att hjälp finns att få. Bor man i Göteborg med omnejd kan det vara bra att till exempel googla på “fastighetsjurist Göteborg”. Det gäller att hitta rätt och anlita ett välrenommerat företag som har kunskap om att lösa just de tvister man står inför. Det spelar ingen roll om man är en privatperson eller ett företag. Det kan gälla renoveringar och bygglov eller att någon av de anlitade bolagen inte levererar det som avtalats. Alla lagar och regler runt byggande är oerhört komplexa.

Varför behövs en fastighetsjurist?

En person som är jurist har utbildat sig för att kunna tolka lagar och avgöra tvister inom det område den behärskar. En fastighetsjurist har hand om de tvister som kan uppstå vid fastighetsköp. Tvister kan förekomma om någon köpt en fastighet och därefter hittat dolda fel. I dessa fall är det juristerna som är kapabla att lösa tvisten om det skulle uppstå en sådan när det gäller vem som är skyldig att åtgärda felet. Det kan även uppstå tvister när det gäller förvaltning eller hyresförhandlingar. Andra områden är vid upphandling av byggtjänster.

Att undvika tvister

Att köpa en fastighet kan vara den allra största affären en människa gör i sitt liv. Det är viktigt att känna sig trygg i sitt köp och är man det allra minsta osäker kan beslutet att anlita en fastighetsjurist vara det som blir avgörande för om affären blir av eller inte. Juristens uppgift blir att hålla koll på både papper och avtal samt kontrollerar med mäklaren om det skulle behövas och driver målet i domstol åt sin kund om det skulle bli några rättsliga åtgärder i samband med eller flera år efter köpet. Något som kan vara vanligt vid dolda fel, speciellt när de upptäcks flera år senare, är att det är svårt att fastställa vem som bär huvudansvaret för felet.

Nyttjanderätt, servitut, tomträtt och miljörätt är ord som kan vara svåra att förstå sig på för gemene man. En fastighetsjurist har full kontroll på allt detta och arbetar dagligen med den typen av ärenden. Andra förekommande ord och arbetsområden är byggjuridik, bostads- och hyresrätt.

21 Mar 2020

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.