Lehman Brothers – så kan det gå vid nekad företagsrekonstruktion

Egentligen kan så gott som vilket företag som helst råka ut för betalningssvårigheter, om alla odds är emot en. Många tänker att det enbart gäller små företag, men även stora företag kan råka ut för betalningssvårigheter. Stora företag kan vara känsliga för omständigheter som sker runt om i världen. Historien om Lehman Brothers är en sådan situation.

Lehman Brothers var en investmentbank som hade gamla anor, ända från 1850 och låg i New York. 2008 var året som ledde till att många finansföretag föll som korthus och där hela kedjan av företagskonkurser startade med fallet av Lehmans Brothers. Det var den 15 september som företaget sökte om konkursskydd. Den riskerade då att dra med sig Bank of America, Barclays, Citibank, Credit Suisse, Deutche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley och UBS. Då hade Lehman Brothers en skuld på 613 miljarder dollar, medan banken hade en tillgång på 639 miljarder dollar. Till sist blev det Barclays som tog över Lehman Brothers verksamhet i Nordamerika.

Överhettad bostadsmarknad bakom kollapsen

Det som en gång försatte Lehman Brothers i den situation som senare hände, hade med den amerikanska fastighetsmarknaden att göra. De vann på att göra om amerikanska huslån och "sålde" dem till andra banker utomlands. Det blev tyska, engelska och franska banker som tog över huslånen från vanliga amerikanska villaägare.

Året innan kollapsen gjorde banken en vinst på 4,2 miljarder dollar. Lånen som togs av de amerikanska villaägarna, förflyttades allt längre från villaägarna, och kopplingen mellan låntagare och lånegivare blev för löst. Den amerikanska bostadsmarknaden som såg så ljus ut sedan 2000 mattades av för att under 2008 kollapsa helt. Villaägarna hade inte längre råd med de allt högre lån som de med tiden fick.

Till sist hade så många inter råd med lånen, och inga köpare fanns längre som var villiga att överta villan och lånen. Det som sedan hände var att de sonika övergav sina hus och lånegivarna, som nu hade förflyttats från amerikanska banker, till tyska, franska och engelska banker, fick inte betalt. När Lehman Brothers väl gick i konkurs ledde kollapsen till att det amerikanska finansiella systemet ur spel. Än idag ser man effekterna i USA.

Lehman Brothers blev nekade företagsrekonstruktion

I USA finns ett liknande förfarande som kan liknas vid en svensk företagsrekonstruktion, som ska  rädda företag som riskerar konkurs. Från Lehman Brothers sida, ansökte man om en amerikansk motsvarighet till företagsrekonstruktion, den 15 september, men blev nekade av amerikanska myndigheter, som menade att man inte tänkte använda skattebetalarnas pengar till ett rädda banken. Vilka konsekvenserna blev av det beslutet, vet vi. Den ledde till en av de värsta ekonomiska kriserna världen över, och fick negativa konsekvenser på fler håll än endast i USA. Hade de fått företagsrekonstruktion, hade eventuellt de stora konsekvenserna mildrats. Här kan du läsa mer om företagsrekonstruktion: företagsrekonstruktion.biz.

29 Oct 2019

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.