Detta gäller vid ensam vårdnad

Vid en vårdnadstvist utgår man alltid från barnets bästa. Generellt anses det vara bäst om föräldrarna har delad vårdnad, men det finns också tillfällen då ensam vårdnad är det bästa.

Som vårdnadshavare till ett barn har man det praktiska ansvaret för barnets personliga utveckling, hälsa och för att det ska må bra. För det mesta anses det vara det bästa om båda föräldrarna ansvarar för barnets omvårdnad, men inte alltid. Om en av föräldrarna har missbruksproblem eller inte vill delta och ta ansvar i viktiga beslut gällande barnet kan det vara bättre om den andra föräldern har ensam vårdnad. En förälder som är våldsam mot den andra föräldern eller barnet kan också mista vårdnaden.

Barnets bästa är det viktigaste och inte föräldrarnas

Ibland kommer föräldrarna själva överens om att enskild vårdnad är det bästa och skriver sedan ett ordentligt umgängesavtal där allt är reglerat, men i de allra flesta fall är det domstolen som avgör. När en vårdnadstvist hamnar i domstol är det viktigt att man som förälder tar hjälp av en erfaren advokat som är specialiserad på vårdnadstvister. Barnets bästa är det som ska vara i fokus och inte föräldrarnas. Därför får ofta barnet också uttala sig i domstol om sina båda föräldrar och om var det vill bo. Men även om en förälder får ensam vårdnad betyder inte detta att den andra föräldern inte får träffa barnet. Det är bara vid speciella tillfällen som umgängesrätten går förlorad, som när det finns en risk att barnet kommer att fara illa. Läs mer om ensam vårdnad på denna webbsida: https://www.ensamvårdnad.net

18 Dec 2020

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.