Juridiken inom ett byggprojekt

Vid ett byggprojekt är det viktigt att veta vad som gäller juridiskt för projektdeltagarna. Vilka frågor ingår i entreprenadjuridik? Hur utbildar man sig och vad är rollen inom projektet?

Vid ett byggprojekt är det många delar som ska samarbeta och det rör sig dessutom oftast om mycket stora summor. Som en trygghet finns det därför en gren av juridiken som heter entreprenadjuridik och som in i minsta detalj klargör vilka frågor som man behöver ta ställning till och lösa inom ett byggprojekts alla delar. Det gäller om det rör sig om såväl byggnader, vägar, broar eller liknande samt om det är en nybyggnation eller renovering.

Vanligast är att man anlitar någon kunnig inom entreprenadjuridik vid större byggprojekt och då kan det dessutom behövas fler än en eftersom entreprenadjuridik är något som behövs ända från starten av projektet tills nycklarna är överlämnade till ägaren. Ibland kan större byggprojekt till och med ta några år att färdigställa. Men oenigheter och frågor kan även dyka upp flera år efter det att projektet är klart. Kanske dyker det upp något fel på byggnaden och då ska man även kunna reda ut det.

Avtal och ansvar

Entreprenadjuridik används för att besvara ansvarsfrågor inom ett byggprojekt som exempelvis vilket ansvar olika delar inom entreprenaden har som entreprenör och beställare. Man beslutar även över vilka garantier som ska finnas, hur länge de ska vara och vilket eventuellt vite som ska betalas vid förseningar eller fel. Inom entreprenadjuridiken beskriver man även vad ett startmöte är, när det ska hållas och vad som ska ingå i det.

Beslut tas även gällande ersättningsformer och vem som ska stå för vad gällande en mängd olika områden som säkerhet, logistiska lösningar med mera. Väl skrivna avtal är både en säkerhet för var part men även en garanti om att få bästa möjliga lönsamhet och minsta möjliga risk på alla plan.

Utbildning och stöd

För att gå en utbildning inom entreprenadjuridik behövs inga förkunskaper och utbildningen består av en grundkurs på en till två dagar samt en fortsättningskurs på en dag. Det kan tyckas vara en mycket kort utbildning för något så pass tungt och viktigt, men vid större projekt har man hjälp av ett flertal roller som också är insatta inom juridiken för ett byggprojekt som exempelvis entreprenadingenjörer. Tillsammans skriver man ett entreprenadavtal och ser sedan till att det följs på ett korrekt sätt under hela projekttiden, och kanske även efteråt vid behov.

20 Aug 2020

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.