Vad är straffet för våldtäkt?

Vad är straffet för våldtäkt; var går gränsen mellan ett sexuellt övergrepp, en våldtäkt och en grov våldtäkt? Ändringar har skett i lagen gällande vad som bedöms som våldtäkt. Numera så heter det att den som har samlag med någon som inte deltar av fri vilja kan dömas till en våldtäkt. Samtidigt har termen sexuellt tvång tagits bort och istället ersatts av sexuellt övergrepp.

Våldtäkt är ett av de absolut vanligaste sexualbrotten och det faller in under det som räknas som ett sexuellt övergrepp. Dit räknas även grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande, köp av sexuell tjänst, sexuellt ofredande och koppleri. Straffet för en våldtäkt kan ge fängelse i minst två år och maximalt sex år. Varje fall bedöms på ett unikt sätt. Man tar från rättens sida hänsyn till om våldtäkten haft klara våldsamma tendenser inkluderade i sig.

Om våldtäktsmannen agerat på ett särskilt hotfullt eller våldsamt sätt så kan man dömas enligt de kriterier som finns för grov våldtäkt. En grov våldtäkt har en högre straffskala - här får man som lägst sitta fem år i fängelse och som maximalt tio år.

Domarklubba och böcker ligger på bord

Ökar våldtäkterna i Sverige?

Många hävdar att antalet våldtäkter i Sverige ökat genom åren. Hur ser det egentligen ut med den saken - stämmer analysen eller finns det något att anmärka på? Antalet våldtäkter har de facto ökat i Sverige. Enligt BRÅ - Brottsförebyggande Rådet - så inträffade det år 2005 3054 våldtäkter. År 2017 så var istället siffran på 5236 stycken. Det är en solklar ökning.

Men, det finns även andra nyanser att ha i beaktning. Antalet grova våldtäkter hade en ökning som sträckte sig fram till år 2011, efter detta år så har en tydlig minskning kunnat skönjas. En annan intressant detalj är att de flesta våldtäkter sker inomhus. Det handlar således inte om de klassiska bilden av en ensam våldtäktsman som opererar utomhus och i skydd av mörkret. Dessa finns kvar, men den typiska våldtäkten sker fortfarande inomhus och inte sällan i det egna hemmet.

Varför sker ökningen av våldtäkter i Sverige?

En stor anledning till ökningen ligger i att benägenheten att anmäla har ökat. Detta i kombination med att våldtäkt och reglerna kring vad detta innebär har ändrats har också spelat en stor roll i sammanhanget. Det finns fortfarande ett stort mörkertal. Alla våldtäkter anmäls inte och många - speciellt unga flickor - vet inte riktigt var gränsen går och när det faktiskt handlar om en våldtäkt.

Dessutom så spelar bekantskap också en roll i varför en våldtäkt inte anmäls. Gärningsmannen är ofta någon som man känner och litar på. Det försvårar processen med att anmäla.

En annan detalj som bör nämnas som en faktor till varför våldtäkter ökar i Sverige gäller våra vanor. Internet och Sociala Medier har skapat andra beteendemönster och ändrat vårt sätt att träffas - det har, enligt Brå, ökat på våldtäkterna i Sverige. Läget är allvarligt och en våldtäkt är ett rakt igenom avskyvärt brott. Det man ändå kan se som glädjande är att fler väljer att anmäla och att man också från rättsväsendets sida försöker underlätta för de drabbade och göra det enklare att gå vidare med en våldtäktsanmälan. Att fler fall anmäls gör också att fler brottslingar så småningom hamnar där de förtjänar: bakom lås och bom.

3 Oct 2019

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.