Brott och straff

Varje samhälle bestämmer i sin lagstiftning vad som är brottsligt. Sedan är det rättens sak att avgöra om en person är skyldig till en anklagelse. En advokat hjälper dig som blir brottsanklagad.

Synen på vad som är ett brott varierar mellan olika kulturer och mellan jordens länder. De allra flesta länder och stater anser att våld riktat mot andra personer är fel. Likaså anser alla att stöld, dvs att någon tillskansar sig egendom från någon annan utan dennes medhåll, är ett brott. Hur allvarligt man ser på de olika brotten varierar också. Grundtanken är ändå att människor ska kunna leva tillsammans i ett samhälle utan att göra varandra illa genom våld eller stöld. När du som privatperson blir misstänkt för att ha utfört ett brott har du alltid rätt till juridisk hjälp. Är det första gången det inträffar är du troligen ganska ovetande om hur det hela fungerar.

Gången i ett brottmål

Vid ett brottmål kan man säga att det hela börjar med ett brott - men egentligen börjar inget alls förrän det kommer in en brottsanmälan till polisen. Detta kan ske på olika sätt, via polisen själv som kanske sett en brottslig handling eller genom att någon av de inblandade parterna gör en anmälan. Ibland tas den brottsmisstänkte i förvar i häkte, ibland hålls förhör hos polis och därefter bestämmer man graden av misstanke.

Så småningom kommer det att bli rättegång. Detta om misstanken kan anses så stark att det finns möjlighet att fälla och döma den misstänkte. Vi har ett rättssystem som ska tillvarata allas rättigheter och det innefattar även den som är misstänkt för brott. Därför hålls förhör och rättegång och därför förhörs eventuella vittnen. Och därför har du som blir misstänkt laglig rätt till försvar. Du ska ha en brottmålsadvokat vid din sida redan från det första polisförhöret.

Vilken hjälp har jag av en advokat?

Din advokat är personen som har kunskaperna och erfarenheten. Din advokat vet hur ett brottmål fungerar och vad som händer och varför. Hen har också kunskaperna om vad lagboken säger och vad som är rättspraxis. Rättspraxis är alltså grovt förklarat hur lagen brukar tolkas i enskilda konkreta fall. Som brottsmisstänkt kan man känna sig ganska förvirrad och ensam och din advokat blir din kontakt med omvärlden samtidigt som hen är den som löpande kan informera dig om vad som händer i ditt fall. En bra brottmålsadvokat är helt nödvändig i vissa situationer och gör skillnad.

23 Jun 2020

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.