Vad är skillnad på familjerätt och annan rätt?

Det är många människor som aldrig under hela sin livstid, inte kommer i kontakt med rättsväsendet, eller i närheten av ett civilt mål. De allra flesta, gör inte det. Och det är endast i undantagsfall som man kommer i kontakt med en polis, både som offer och som misstänkt för ett brott – och det är bra så.

Men egentligen vem som helst kan råka ut för att hamna i en civil domstol och i ett civilt mål. Skulle man vara oense med någon i sin egen eller tidigare familj, kan man hamna i familjerätten. Det innebär att det inte är ett brott, (det kan vara ett brott också) som du eller din tidigare partner gjort sig skyldig till, även om det tas upp i en civil domstol. Skulle det komma fram att ett brott faktiskt har begåtts, kan ett brottsmål följa på ett civilt mål.

Vad är familjerätten?

Till en familjerätt blir man kallad om man inte kommer överens med sin tidigare partner när det gäller en skilsmässa eller vårdnaden om gemensamma barn, boende eller umgänge med barnen. Det är i familjerätt som sådana saker avgörs. Det är samma domare som dömer i sådana mål som i brott. Skulle det vara så att det var ett särskilt svårt fall, kan en särskilt kunnig domare döma, men det är sällan som det krävs.

Det är ett brottmål

Skulle det istället handla om ett brott, blir det ett brottmål. Då är det inte så att någon anklagar en för att göra fel, utan då är det staten som måste fastställa att ett brott har begåtts. Man kallar det för att det faller under "allmänt åtal" och en statlig åklagare ska då bevisa att någon är skyldig till att brottet har begåtts. Då kan den som står som misstänkt för att ha begått brottet, få ett försvar av en skicklig advokat. Det som den advokaten ska göra, räcker med att hon, eller han lyckas så ett tvivel att den misstänkte har gjort det som åklagaren påstår att den har gjort. Det är alltid åklagaren som ska bevisa det påstådda brottet. Och det är upp till domaren och eventuellt polisen att bevisa att brottet har begåtts (oftast med ett uppsåt, alltså med vilje). Här kan du läsa mer om hur man kan få tag i en advokat i Göteborg på: salmipartners.se.

22 Nov 2019

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.