Kan man välja försvarsadvokat själv?

Kan man välja försvarsadvokat själv och i så fall - kan jag välja precis vem som helst? Om man är misstänkt för ett brott så har man alltid rätt att anlita en försvarsadvokat. Rätten till en försvar är en av de hörnpelare som hela vårt rättsväsende vilar på. Vid misstanke om ett brott med en straffsats om minst sex månaders fängelse så har man rätt till en offentlig försvarare - en kostnad som då bekostas av staten; då kan man också önska att försvarsadvokaten i fråga utses till offentlige försvarare. Det kan vara den försvarsadvokat som man helst vill ha.

Man kan som misstänkt lämna önskemål om vilken försvarsadvokat man vill ha. Det har man rätt till. Om du som misstänkt för exempelvis ett rån, ett mord eller ett grövre brott vill ha Leif Silbersky, Thomas Olsson, Johan Eriksson eller någon annan välprofilerad försvarsadvokat vid din sida så står det dig fritt att lämna önskemål om detta. Staten bekostar kostnaderna och vid ett eventuellt frikännande så behöver du inte betala någonting.

Du har rätt att välja försvarsadvokat

En fällande dom kan innebära att du själv får bekosta din försvarsadvokats omkostnader och arvode - eller åtminstone delar av dessa. Det enda som egentligen kan hindra dig från att få den försvarsadvokat du vill ha är det faktum att denne väljer att inte åta sig fallet - han kanske har full kalender - eller om han anser sig vara jävig i målet.

Förut kunde man nekas en specifik försvarsadvokat och önskemål kring denna med en motivering som löd att advokaten i fråga inte hade sitt säte i den stad man själv bor i. Det gäller inte längre. Du har rätt att välja din egen försvarsadvokat. Om denne sedan väljer att företräda dig är en annan sak.

Välj efter kunskap och känsla

Om man ska se till att man som misstänkt de facto alltså har ett val att göra gällande en försvarsadvokat - hur ska man tänka och på vad ska man basera sitt val på? Först och främst så måste man se till det brott man är misstänkt för. Olika försvarsadvokater har olika inriktningar och specialområden. Att bara välja en på måfå är sällan en god idé.

Skulle du som misstänkt låta rätten välja åt dig så löper du en risk i att få en försvarare som saknar kunskap om brottet du är misstänkt för; det bör man också vara medveten om - rätten väljer utifrån en lista där advokater själva anmält sitt intresse. Det kan bli väldigt fel sett till att du kanske är misstänkt för ett skattebrott och får en offentligt försvarare som inte tidigare arbetat med skatterätt - och så vidare.

Känslan är en annan viktig sak att ta i beaktning. Den advokat du väljer kommer att vara din yttersta kontakt med omvärlden (naturligtvis beroende på brottets karaktär och om du är häktad), han kommer att vara den som för din talan och han kommer att vara det enda, stora stöd du har. Tillit, förtroende och personkemi ska inte underskattas i sammanhanget. Du ska trivas med - och lita på - den försvarsadvokat du slutligen väljer som din försvarare.

Man kan även se till andra faktorer innan man gör sitt val. Att en försvarsadvokat är prickad och har anmärkningar är en sak som definitivt talar emot. Det innebär att han har agerat stick i stäv med vad som kallas för god advokatsed. Att välja en sådan kan innebära en risk i att han bara företräder dig för pengarna och egentligen inte bryr sig om hur det hela slutar. Välj med omsorg!

29 Jun 2020

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.