Varför är entreprenadjuridik så viktigt?

Om du bor i Göteborg så märker du att det byggs. Vägar, nya bostadsområden och reparationer. De allra flesta projekt utförs på entreprenad. Entreprenadjuridik är en viktig del i projekt.

Inom byggbranschen är entreprenad ett vanligt begrepp. Det är enkelt förklarat en form av avtal eller löfte att utföra till ett visst belopp ett visst arbete. Byggbranschen använder sig av vissa standardavtal. Dessa kallas allmänna bestämmelser och finns i olika varianter beroende på vilken typ av entreprenad det rör sig om. Så när du tittar dig omkring i Göteborg och ser alla byggen ser du också egentligen massa juridiskt komplicerade transaktioner.

Totalentreprenad eller utförandeentreprenad?

Totalentreprenad och utförandeentreprenad är bland de vanligaste formerna. Det krävs gedigen genomgång av avtal. Därför tar företagen hjälp med entreprenadjuridik i Göteborg innan de börjar på ett projekt. Totalentreprenad innebär att ett företag tar på sig allt från själva planeringen till utförandet av ett projekt. Utförandeentreprenad är när ett företag får i uppdrag att utföra arbetet men där projekteringen görs av beställaren. Många gånger kan det vara otydligt vem som ansvarar för vissa detaljer och funktioner. Därav krävs det specialiserade jurister inom entreprenadrätt som kan hjälpa till att utforma avtalen.

Vid tvister mellan utförare och beställare är det själva avtalet som bland annat kommer granskas. Ett exempel är bygget av nya Hisingsbron där Skanska vill ha mer betalt och Trafikkontoret vägrar betala. Här menar Skanska att Trafikverket som gjort beräkningarna och budgetering inte gjort det korrekt. En inte alls ovanlig situation inom entreprenad.

27 Apr 2021

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.