När en vårdnadstvist inte kan undvikas

Hur tråkigt det än är med osämja, finns det tillfällen då en tvist inte kan undvikas. Det gäller när barn far illa vid en separation och när en förälder är direkt olämplig att ta hand om barn.

Barn ska få träffa båda sina föräldrar, det är grundtanken och även deras behov. En förälder kan inte fylla alla roller, och om ett barn inte lär känna bägge sina föräldrar skapas ett tomrum och en saknad. Allt det där vet vi, men hur gör man när det förekommer missbruk eller kanske misshandel eller vanvård? Vårdnadstvisten är ett faktum, och en av föräldrarna ansöker om ensam vårdnad.

Det kan vara bra och tryggt med ensam vårdnad

Kanske beror separationen just på att en av parterna har bekymmer med sig själv och inte klarar av att vara förälder. Det kan vara bra och tryggt för barnet att då bara bo hos den förälder som kan ge barnet den omsorg det behöver. En advokat kan hjälpa till så att du får ensam vårdnad om ditt barn, om det är du som reagerar på att barnet far illa. Märk väl att ensam vårdnad inte betyder att barnet inte får träffa den andra föräldern.

Umgänge kan man ha, om situationen förbättras, och då får och bör barnet träffa både pappa och mamma, men ensam vårdnad betyder att det är den ene föräldern som fattar alla beslut om barnets skolgång med mera, har det dagliga ansvaret och kan förhindra att barnet ska behöva träffa en förälder i misär.

8 Apr 2021

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.