Hitta en bra jurist inom familjerätt

Bor du i Helsingborg eller däromkring kan du anlita en jurist där som är specialist på familjerätt. Där får du hjälp med allt från äktenskapsförord och testamente till tvist om vårdnad.

Enkelt uttryckt jobbar en jurist inom familjerätt i Helsingborg med allt som rör familjens inbördes förhållanden, skyldigheter lika väl som rättigheter. När man är sams och nykära är det mesta rosenrött och kanske tänker ni inte på att skriva testamente eller dela upp bohaget, aktierna eller andra ägodelar. Det är en bra idé att ändå ta kontakt med en advokat, exempelvis om den ena parten har en värdefull fastighet eller ett företag som man inte vill ska ingå i giftorätten vid en eventuell skilsmässa. Då kan man skriva papper på just detta och advokaten hjälper er att formulera det rätt.

Testamente som är juridiskt giltigt

En jurist är sakkunnig och vet hur man exempelvis skriver ett testamente så att det blir juridiskt giltigt. Det är många sambos som tycker det är onödigt och olustigt att tänka så långt framåt, men tänk på att muntliga löften inte gäller. Har man inte papper på att man äger vissa aktier, bilar eller andra värdefulla tillhörigheter, är det de lagliga arvingarna som får dela på arvet.

Kanske har du betalat maten och din sambo har kvitto på alla möblerna? Det är inte någon bra affär för dig vid en separation. Se om ditt hus och anlita en jurist som är expert på familjerätt i Helsingborg, så att du inte riskerar att bli lottlös.

10 Jul 2021

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.