En våldtäkt förändrar livet

Alla som utsatts för ett våldsbrott kan vittna om följderna. En våldtäkt är förutom själva våldet också ett speciellt intrusivt brott. Trauma följer oundvikligen, fysiskt och mentalt.

Att ta sig an uppgiften att anmäla en våldtäkt direkt efter det att brottet har skett kan ofta kännas mycket tungt. Den som utsatts har både fysiska och psykiska skador. Brottsoffer reagerar olika. På grund av brottets art är det dessutom viktigt med en snabb anmälan och följande kontakt med vården.

Dina chanser och möjligheter att läka handlar också om att på ett mycket tidigt stadium söka juridisk hjälp. Den hjälp du kan få av en advokat kan ofta kännas otroligt positiv. Samtidigt som du får lämplig stöttning mentalt har din advokat gått igenom processen många gånger och vet hur man ska hantera situationen.

En våldtäkt är alltid en våldtäkt

En så kallad överfallsvåldtäkt får alltid mycket uppmärksamhet och inte utan anledning. Ett samhälle där kvinnor - för över 90% av brottsoffer när det gäller våldtäkt är kvinnor - inte kan vistas ute utan att riskera att bli överfallna är ett samhälle som är oacceptabelt. Dock sker en stor majoritet av alla våldtäkter inte utomhus.

Det finns alltid och i alla situationer noll försvar för en gärningsmans handlande. Om du har haft sexuellt umgänge med personen tidigare är helt ointressant. Ett nej är ett nej. Höggradig berusning är ett nej. Sömn är ett nej. Passivitet och rädsla är ett nej. Ett nej ska respekteras. Läs mer om våldtäkt på denna hemsida: våldtäktgöteborg.se

Kontakta en bra advokat för stöd och hjälp i rättsprocessen.

6 May 2021

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.