Äktenskapsförord

När ett par skiljer sig delas deras egendomar upp mellan dem. Denna process kallas bodelning. Makarna ska själva komma överens om bodelningen, men grundregeln är att all egendom delas upp i hälften var. Vill man undanta egendom från den gemensamma potten kan man skriva ett så kallat äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord bestäms vilken egendom som ska fortsätta vara enskild.

Bodelning

När ett par gifter sig slås deras enskilda egendomar ihop och blir gemensamma. Dessa gemensamma egendomar kallas för giftorättsgods. Giftorättsgodset ska vid skilsmässan delas upp i två likvärdiga delar i en bodelning. Parterna är skyldiga att göra en bodelning och skriva under ett bodelningsavtal om hur de delat upp egendomarna.

Egendomarna kan vara fastigheter, kapital, värdepapper eller vad som helst som betingar ett värde. Om paret sedan skiljer sig säger lagen att giftorättsgodset ska delas upp lika mellan parterna. Det spelar alltså ingen roll om någon innan vigsel ägde mycket mer än den andre eller om någon under äktenskapet tjänat eller på annat sätt förvärvat mer egendom. Alla tillgångar är gemensamma och ska delas lika vid bodelningen.

Om parterna anser att vissa egendomar bör hållas utanför giftorättsgodset kan man välja att skriva ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet anger makarna vilka egendomar som ska fortsätta vara enskilda. Det kan till exempel vara en andel i en släktgård eller aktieinnehav, vad som helst som innehar ett värde som man inte vill ska komma den andra parten till del.

Äktenskapsförord under äktenskapet

Ett äktenskap gäller från den dagen det skrivs, så det går bra att skriva ett äktenskapsförord under äktenskapet. Skrivs äktenskapsförordet inom en månad efter vigseln gäller det dock från dagen för vigseln. Om ekonomiska ojämlikheter uppstår under äktenskapet kan det hända att någon av parterna vill skriva äktenskapsförord. Kanske har någon drivit egen firma och tjänat mycket pengar, eller så har någon fått ett stort arv som man vill behålla själv. I dessa fall finns klara ekonomiska incitament, men hur äktenskapet och kärleken ska klara sig är svårare att svara på.

Om ens partner vill skriva äktenskapsförord efter en lång tids äktenskap bör man tänka efter noga. Det kan vara så att man stannat hemma med barn när den andra jobbat hårt och tjänat pengar. Man står utan egentliga egendomar, utsikterna till pension är små och det arbete man utfört, att ta hand om barnen, städa och laga mat, är ingenting värt vid en bodelning.

Bodelningsförrättare

Om ett par skiljer sig men inte kan komma överens om hur egendomarna ska delas upp kan de ansöka hos tingsrätten om att få en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är en advokat som kan hjälpa parterna att komma överens genom at titta på egendomarnas värde och hur de kan delas upp. Lyckas parterna ändå inte komma överens kan förrättaren beslut om bodelningen.

Anlita juridisk hjälp

Det kan överhuvud taget vara bra att anlita juridisk hjälp vid en bodelning, både efter och under ett äktenskap. Om man är i en situation där man inte ens tänkt på en skilsmässa men ens make begär att äktenskapsförord skrivs kan det vara skönt att veta vad som gäller. I värsta fall riskerar man att gå helt tomhänt från ett äktenskap man investerat en stor del av sitt liv i. Ser man det från den andra sidan kan det finnas släktklenoder och annat som man absolut inte vill skiljas från, men som riskerar att bli den andra personens egendom vid en skilsmässa. Så ett äktenskapsförord är i grunden bra, om man kan komma överens om vad som ska innefattas. I andra fall kan det tyvärr ge upphov till bittra konflikter och att kärleken tar slut. En advokat kan hjälpa till med att få båda parter nöjda med ett äktenskapsförord, och även att rättvist fördela egendomen efter en skilsmässa.

Läs mer om juridisk hjälp vid separation.

20 Dec 2017

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.