Allt fler utsatta förbedrägerier

Enligt statistik från bland annat Brottsförebyggande BRÅ har antalet anmälda bedrägeribrott ökat med så mycket som 140 procent mellan 2009-2019. Antalet anmälda bedrägeribrott var 2009 så många som drygt 100.000 och ökade till drygt 250.000 anmälda brott 2019. Något fler män än kvinnor utsätts för bedrägerier, under 2017 utsattes något under 6 procent av män för försäljningsbedrägerier och cirka 4 proent av kvinnorna. Ungefär det samma gällde kort- och kreditbedrägerier under samma år.

Orsakerna till fler bedrägerier

BRÅ har ingen förklaring till att antalet anmälda bedrägeribrott ökar så mycket, men gissar att det kan bero på att antalet bedrägerier som sker över internet och med datorns hjälp har ökat och att det är lättare att luras över internet, då det är svårare att upptäcka att det är ett lurendrejeri och inget som finns på riktigt. Dessa brott är också vanligt att det är en och samma person som försöker lura väldigt många människor och ofta är det en och samma person som står bakom flera brott under mycket kort period.

Bli utsatt för bedrägeri kan kännas svårt

För den som blir utsatt för bedrägeri kan det kännas svårt, beroende på hur stor skadan blir och vilken summa som man blir lurad på. Över huvudtaget är det ju obehagligt att bli utsatt för ett brott, men det kan vara extra känsligt när det kommer till ens pengar. Känslan är förstås svårare, ju större skada som bedrägeriet och vilket resultat det får för oss. Är det en stor summa pengar, är det alltid värt att anlita en advokat så att man kan få tillbaka pengarna. Tycker man att polisens kvarnar mal för långsamt kan man försöka utöva påtryckningar för att polisen ska ingripa. Det är bra att samla på sig bevis. Ju fler bevis som du har när du anmäler, desto lättare är det för polisen att inse att du har blivit utsatt för ett brott.

Vilken advokat ska man anlita?

Det bästa är att anlita en erfaren advokat som har arbetat mycket med bedrägerifall. Får du tag i en erfaren sådan, kan den personen lotsa dig genom hela proceduren med förundersökning, eventuell rättegång och allt som rör själva brottet. Även den som blir misstänkt kan förstås alltid anlita en advokat. Den personen kanske anser sig vara oskyldig och det är alltid en åklagares och polisens uppgift att bevisa att personen är skyldig till brottet. Här kan du läsa mer om brottet  bedrägeri.

19 Jun 2019

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.