Anlita en brottmålsadvokat

Vad är egentligen ett brottmål? Det är helt enkelt alla rättsprocesser som ska avgöra vem som är ansvarig när ett brott har begåtts. Det är åklagaren som bestämmer när ett brott ska upp i rätten. Det vanliga är att en provatperson eller polisen har gjort en anmälan. Dessa mål tas oftast upp i allmän domstol, till exempel tingsrätten.

Sedan är det upp till tingsrätten att utreda om den misstänkta personen är skyldig eller ej, samt vilket eventuellt straff som ska dömas ut. I Sverige har man i vissa fall rätt till gratis advokat eller jurist som ska företräda den misstänkte genom hela rättsprocessen.

När man har fått en brottmålsadvokat så får man hjälp med alla sina frågor och få stöttning genom hela processen. Det är för många tryggt att veta att man har en expert vid sin sida i en svår tid. Denne blir även det enda man får ha kontakt med om man är häktad eller arresterad. Något som såklart ställer höga krav på personen i fråga. Men en försvarare har lång utbildning och kunskap om regelverk och stor förståelse för alla problem som en misstänkt står inför. 

Grövre brott

När det gäller grövre brott med fängelse på straffskalan får man i regel rätt till en offentlig försvarare från staten. Då slipper man betala advokatskostnaden, men om man blir dömd får man betala hela eller delar av kostnaden. Summan beror på den dömdas inkomst.

Man kan självklart ha önskemål på försvarare men det är upp till rätten att godkänna det. Det går att välja en brottmålsadvokat redan vid arrestering eller till kommande förhör. 

Viktigt att vara ärlig

För att få bästa tänkbara hjälp av sin advokat måste man vara öppen och ärlig angående det påstådda brottet. En bråttmålsförsvarare har självfallet tystnadsplikt. Oavset man är skyldig eller ej är det försvaraens plikt att göra allt i sin makt för att frikännas eller få ett så kort straf som möjligt. 

Var noggrann med att berätta alla detaljer för advokaten inför rättegången. Ju mer denne vet desto bättre. Vid själva rättegången har då advokaten större chans att tala för den misstänktes sak. Det är viktigt att inte ljuga i rätten, de man troligen kommer att dömas hårdare om man skulle dömas. 

Men det är också viktigt att känna sig trygg med sin försvarare. När det inte känns bra kan man få byta advokat. 

Söker du efter en bra brottmålsadvokat i Stockholm? Här kan du läsa mer om hur går till och vad du kan få hjälp med: www.brottmålsadvokatstockholm.biz.

11 Apr 2019

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.