Arbetsdomstolen – en särskild domstol för arbetsrättsliga frågor

För tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare som är knutna till kollektivavtal finns en så kallad specialdomstol, Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen är belägen på Stora Nygatan i Gamla Stan i Stockholm, och dömer i ett något hundratal mål varje år. Arbetsdomstolen dömer endast i mål där talan väckts av arbetsgivare eller arbetstagarorganisation som är anslutna till kollektivavtal. En anställd eller arbetsgivare som inte är ansluten till kollektivavtal måste vid en tvist i stället väcka talan i tingsrätten. Tingsrättens dom kan senare överklagas till Arbetsdomstolen.

Arbetsrätt är ett stort område inom juridiken. Många advokatbyråer erbjuder hjälp med arbetsrättsliga frågor som till exempel tvister mellan anställda och arbetsgivare i Arbetsdomstolen. En arbetsrättsjurist, som en advokat inriktad på affärsjuridik kallas, kan också hjälpa både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer att förhandla kollektivavtal eller vid frågor om uppsägning, uteblivna löner och mycket annat.

Vanligt med konflikter mellan arbetsgivare och anställda i Stockholm

I Stockholm är det inom vissa branscher hård konkurrens om jobb som inte kräver utbildning, till exempel i krogbranschen och städ- och flyttbranschen. Det har lett till att arbetsgivare kunnat få billig arbetskraft till usla villkor och klarat sig långt utan att behöva erbjuda fasta anställningar och skäliga löner. Hot och trakasserier är inte ovanligt som metod mot de anställda som försöker sig på att ifrågasätta villkoren på arbetsplatsen. Man får veta att om det inte passar så finns det alltid någon annan som står beredd att ta ens plats.

Det enda sättet för den som jobbar inom någon av dessa branscher och har en chef som inte respekterar de lagar och regler som gäller är att försöka gå ihop med sina kollegor och tillsammans väcka talan mot sin arbetsgivare. Här är det absolut nödvändigt att först kontakta en arbetsrättsjurist för att få hjälp att bedöma vilken rättslig grund man har för att få igång ett tvistemål.

Arbetsrättsjurist i Stockholm

Med tanke på att Arbetsdomstolen ligger i Stockholm är det kanske inte så konstigt att de flesta arbetsrättsjurister är baserade just här. Men man kan så klart få tag på duktiga arbetsrättsjurister vart man än befinner sig i Sverige. Det bästa sättet är att vända sig till en advokatbyrå som specialiserat sig på arbetsrätt och affärsjuridik, men många större byråer, som erbjuder ett stort utbud av advokattjänster inom flera rättsområden, kan ha duktiga arbetsrättsjurister knutna till sig. Det viktigaste när du vill hitta en bra arbetsrättsjurist i Stockholm är att du känner förtroende för personen ifråga, men du kan också titta på aspekter som vilka mål advokaten har haft och om de har något att göra med ditt fall.

23 May 2019

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.