Att jobba som jurist

Brottmålsadvokat, skilsmässojurist eller advokat med fokus på miljörätt? Som jurist finns det många olika inriktningar och nischer att välja mellan, där just brottmålsadvokat troligen är vanligast bland de tre uppräknade exemplen. Det finns många advokater som specialiserat sig inom det området, här är ett exempel.

En jurist är kort sagt expert på att göra analys av, och att lösa, juridiska problem. Detta görs bland annat genom att tolka lagar, avtal och andra regelverk. Den allra vanligaste uppgiften för en jurist är att ge stöd och råd i olika juridiska frågor.

Jurister arbetar, inom det allmänna rättsväsendet som domare, åklagare och kronofogdar. Vanligt är dock att även företag, myndigheter och andra typer av organisationer har sina egna jurister. Vanligt i den privata sektorn är att man arbetar på en juristbyrå, eller på företag som till exempel försäkringsbolag, banker eller finansbolag. Många jurister arbetar även på universitet eller andra lärosäten, och då som lärare eller forskare.

Vanliga arbetsuppgifter

Begreppet ”jurist” är ganska brett. Arbetsuppgifterna kan skilja sig åt en hel del mellan till exempel advokater, domare och åklagare. Dock kan man på ett sammanfattat vis säga att en jurist läser in och bearbetar juridiskt material i form av exempelvis lagar, avtal och förordningar. Det är en jurists uppgift att hitta den rätta användningen för rättsreglerna för att sedan, till exempel, lösa ett juridiskt problem.

Förmågor som är bra hos en jurist

Som de flesta vet ställer juristyrket krav på goda verbala förmågor – oavsett om det är brottmålsadvokat, bolagsjurist eller någon annan inriktning det är fråga om. Man bör ha goda kunskaper i både svenska och engelska och kunna argumentera på ett bra sätt. Vidare bör man inte ha några problem med att tala inför grupp.

Sedan krävs det god logik och en bra förmåga att fatta beslut. En jurist bör kunna tolka till exempel en lag utifrån ett problem och sedan hitta den naturliga lösningen eller slutsatsen.

Arbetsmarknad

2014 fanns ungefär 20 000 jurister i Sverige. Enligt arbetsförmedlingen anses arbetsmarknaden vara i balans. En något hårdare arbetsmarknad kan dock märkas o Uppland, där det är lite högre konkurrens om jobben. Det motsatta kan noteras i Östergötland, där det enligt arbetsförmedlingen råder en ”liten konkurrens om jobben”.

Utbildning

En juristutbildning genomförs vid universitet eller högskola och omfattar 4 och ett halvt år. Utöver det finns tilläggsutbildningar för jurister på en rad olika universitet runt om i landet. Efter att utbildning vid universitet eller högskola är genomförd, krävs det dock en tid av notarietjänstgöring för att få arbeta som advokat, domare, åklagare eller kronofogde.

Exempel på inriktningar som jurist

  • Brottmålsadvokat
  • Skilsmässojurist
  • Affärsjurist
  • Bolagsjurist
  • Bankjurist
  • Förvaltningsjurist
11 May 2017

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.