Att välja rätt advokatbyrå

Advokatbyråer förser klienter med ombud och försvarare till domstolar. I valet av advokatbyrå finns flera faktorer att ta hänsyn till. Både byråns inriktning och den enskilde anlitades titel, utbildning och meriter är sådant som kan komma att avgöra. Nedan reder vi ut några vanliga frågetecken runt vilken advokatbyrå man ska välja.

Den vanligaste anställningen för en advokat är genom en advokatbyrå. En advokatbyrå kan avse ett samarbete mellan advokater i en gemensam rörelse, eller det kontor advokaterna arbetar ifrån. Många advokater än anslutna till en sådan gemensam rörelse och flera advokatbyråer ägs eller drivs av advokaterna själva, ibland en ensam advokat. Storleken på byrån beror i stort på hur många advokater och jurister som är anslutna till byrån. En vanlig medelstor stad i Sverige har många advokatbyråer med varierande storlek att välja mellan.

Inriktningar och spetskompetens

Många advokatbyråer väljer att inrikta sig på ett eller flera juridiska områden. Juridiken har många svårlösta problem som kräver pålästa och kunniga jurister, och ibland finns krav på spetskompetens och särskilt erfaren professionell hjälp. Det finns flera konkurrensmässiga fördelar med att smalna ner sina tjänster och kunna erbjuda hjälp från advokater och jurister som särskilt inriktat sig på dem frågor man sökt hjälp för. Samtidigt finns det såklart en risk i att tappa klienter som söker hjälp i andra ärenden än dem som byrån inriktat sig på.

Biträdande jurist eller advokat?

Den kanske vanligaste frågan från den som är klient hos en advokatbyrå är vad som är skillnaden mellan en advokat och jurist. Villkoret för att en advokatbyrå ska få kalla sig just advokatbyrå är att där ska arbeta en advokat som är ansluten till det svenska advokatsamfundet. Många advokater har också anställt en eller ett flertal biträdande jurister.

En biträdande jurist har i praktiken samma arbetsuppgifter som en advokat. Biträdande jurister har liksom advokater en juristexamen från universitetet och dem kan båda uppträda självständigt i domstol och i rättsprocesser. Den stora skillnaden är att en advokat är ansluten till advokatsamfundet och styrs av de regler och ramverk för vilken en advokat bör arbeta. På en advokatbyrå är det därför advokatens ansvar att se till att dessa regler och ramverk efterföljs. Således har advokaten det övergripande ansvaret över den biträdande juristen eller juristerna. Eftersom båda yrkesgrupperna har samma utbildning har det för klienten inte någon större betydelse. Det som kan vara desto viktigare än titeln är juristens/advokatens yrkeserfarenhet och personliga yrkesframgångar.

Salmi & Partners är en advokatbyrå vi kan rekommendera.

16 Mar 2018

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.