Även affärsjurister kan rädda företag

Följde du med i de olika turerna kring Saab? Det var en ovanligt komplicerad härva innan Saab valde att konkursa företaget, med inblandning av ett antal politiker, Europeiska investeringsbanken och  Internationella monetära fonden, och sedan den holländske miljönären och sportbilsägaren Victor Müller. Bland den största åtgärden som man gjorde för att rädda företaget var att genomföra en omfattande företagsrekonstruktion. Nu hjälpte inte företagsrekonstruktionen i fallet med Saab, men i många andra fall kan en företagsrekonstruktion hjälpa till att rädda ett företag.

Varför en jurist som ska rädda företag?

En jurist är ju en person med omfattande kunskaper, det vet de flesta. Och juridiken är ett väldigt stort område, vilket gör att juristerna väljer att specialisera sig inom olika områden. Affärsjuristerna väljer då att specialisera sig inom affärsjuridiken, vilket i sig är ett stort område. De jurister som väljs ut av tingsrätterna att göra analyser om det går att rädda ett företag är alla sådana som har stora kunskaper om juridiken och vad man kan göra inom lagens ramar för att rädda ett företag som har råkat ut för ekonomiska svårigheter.

Erfarenhet viktigt i valet av jurist

När man väljer jurist som ska genomföra en företagsrekonstruktion är det viktigt att välja en erfaren jurist. En sådan kan nämligen se möjligheter där andra går bet. Har man gjort det några gånger har man tränat upp ett öga för att se möjligheter där andra missar dem. Dessutom bör en sådan både vara kreativ, tänka på möjligheter och inte stirra sig blind på problemen. Samtidigt gäller det också att inse när det är kört för ett företag, och det kan en erfaren jurist göra.

En jurist bör vara en ledare

Andra viktiga eganskaper som en jurist som arbetar med affärsjuridik och företagsrekonstruktioner i synnerhet, bör äga, är egenskapen att få med sig resten av företagsledningen. En rekonstruktör måste få med sig ledningen i de förändringar som ett företag bör genomföra. Även om en företagare kanske inser vidden av de ekonomiska problem som företaget har och som har lett fram till företagsrekonatruktionen kan det ändå vara viktigt att få med sig både ägare och ledning för att genomföra de nödvändiga förändringar för företaget. Ska man hitta en duktig jurist för en företagsrekonstruktion är det viktigt att gå på rykten. Det hjlälper inte att välja en jurist på hitta.se. Man bör gå på omdömen som andra som arbetar inom branschen har om just en sådan jurist.

24 Apr 2019

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.