Då är det rätt med en vårdnadstvist i domstol

För två år sedan gjordes den senaste undersökningen om antalet vårdnadstvister och hur domstolarna gör sina bedömningar i vårdnadsärenden. Den undersökningen gjordes av tidningen Dagens juridik, och publiceras även på dagensjuridik.se. Det som framkom i den undersökningen bekräftas av andra advokater som alla berättar att vårdnadstvisterna ökar i antal. Det skrev tidningen Advokaten under förra året, att antalet vårdnadstvister i domstolar har äkat kraftigt de senaste 10 åren med nästan 50 procent. Och att de vårdnadsärenden som en gång har tagit en runda i domstolen, återkommer på grund av olöst vårdnadstvist.

Mer jämlikt föräldraskap orsak till fler tvister?

En som har koll på detta är Monica Felding som är chefsrådman vid Malmö tingsrätt och som ledde en statlig utredning om vårdnadstvister:

– Vi vet att de dispositiva tvistemålen under samma period har ökat med 30 procent. Det antyder att konfliktbenägenheten i samhället har ökat, att man är mer mån om att få rätt. Advokater vi talat med vittnar om att det blivit en högre konfliktnivå bland deras klienter, säger Monica Felding till tidningen Advokaten.

Hon tror att föräldrarna är alltmer benägna att ta fajten för att få vara förälder till sina barn och att det beror på ett mer jämlikt föräldraskap. Att antalet vårdnadstvister ökar ser hon även som ett resultat av vårdnadsreformen 2006 som dömer fler till ensam vårdnad som ett skydd för barn som befann sig i en svår vårdnadstvist som fortsätter om föräldrarna får fortsatt gemensam vårdnad.

Önskan om färre vårdnadstvister för barnens skull

Gemensamt för många advokater som arbetar med dessa vårdnadstvister är en önskan om att de var färre – för barnens skull. Om det är så att två föräldrar tvistar om barnets vårdnad, boende och umgänge, endast för att de inte kan komma överens kan man endast beklaga att det inte finns andra instanser som snarare kan hjälpa föräldrarna att kunna komma överens, än att sådant ska avgöras i en domstol. Domstolsärenden borde endast vara till för alla de fall där den ena parten misshandlar familjen och barnen – och grova brott mot barnet. Inte endast till fall där föräldrarna tvistar om petitesser när det kommer till vårdnad och omsorg om barnet.

Som förälder är du den enda som kan kämpa för ditt barn

Därför – är du eller ditt barn utsatt för övergrepp; såväl fysiska, psykiska eller sexuella måste du, som förälder ta ditt föräldraansvar för ditt barn och inleda en vårdnadstvist för att skydda ditt barn. Då kommer du att behöva en mycket duktig och erfaren advokat. Tyvärr finns det inga andra instanser som kämpar för barns rättigheter, förutom ideella föreningar såsom kvinnojourer och föreningar för utsatta kvinnor och barn. Behöver du tips på en advokat som kämpar för barns rättigheter, oavsett vilket kön du som förälder har kan du läsa mer på: http://www.vårdnadstvist.biz.

3 Oct 2018

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.