Delad vårdnad är ofta att föredra

Att man skiljer sig och separerar är naturligt och något som i många fall tillhör livets gång; man utvecklas åt olika håll, man växer ifrån varandra och man kanske träffar någon annan. Naturliga orsaker som naturligtvis är väldigt tråkiga och väldigt tuffa att uppleva. Har man någon gång älskat en annan människa så kan det vara svårt att ta beslutet att man plötsligt ska ge upp det liv man byggt tillsammans med denne.

Ett beslut som blir än tuffare om man ser till att det finns barn med i bilden. En skilsmässa blir alltid svårare att genomföra om det finns barn inblandade och detta då man måste besluta om vårdnaden av dessa. Först och främst ska man här veta att man alltid ska försöka se detta ur barnens synvinkel och här blir således delad vårdnad det bästa alternativet.

Det vill säga – föräldrarna delar på det ekonomiska ansvaret, man delar på boendeformen (varannan vecka hos mamma, varannan vecka hos pappa...) och man tar ett gemensamt ansvar för skolgång, uppfostran och alla andra saker som varje barn enligt FNs barnkonvention har rätt till. Dock så kan en skilsmässa även innebära att ett bråk uppstår – av olika orsaker – om huruvida vårdnaden om barnen ska se ut och här kan således en av föräldrarna lämna in en stämning mot den andre där en ansökan om ensam vårdnad skickas till Socialstyrelsen.

Ensam vårdnad kan ändras

Bestrider den andre föräldern detta så har en vårdnadstvist inletts. Detta är något som man i Sverige till varje pris vill undvika och därför är varje kommun – enligt lag – skyldiga att erbjuda hjälp vid en vårdnadstvist. Man försöker alltså genom samtal förhindra att en förälder ansöker om ensam vårdnad och därmed skapar en vårdnadstvist och lösningen här stavas alltså således samtal.

Genom att man låter föräldrarna tillsammans med juridiska ombud samtala med varandra så hoppas man att en lösning kan nås innan det hela går upp i Tingsrätten – en klok väg att gå och detta enbart med tanke på barnens väl. Att en föräldern stämmer den andra, ansöker om ensam vårdnad kan vara absolut nödvändigt – det ska man inte glömma – men i de flesta fall går det att hitta en lösning.

Då vi säger att ensam vårdnad är absolut nödvändig så menar vi om den ena föräldern är grovt kriminell, har missbruksproblematik, är pedofil etc och av dessa anledningar inte bör ha vårdnaden om barnen i fråga.

Det är de andra anledningarna som ofta går att lösa genom dessa av kommunen erbjuder samarbetssamtal; lite vatten under broarna, lite lugna sakliga och vuxna samtal brukar förvandla en ansökan om ensam vårdnad till en delad sådan. Att för barnens bästa.

30 Jun 2017

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.