Detta kan din advokat göra om du ansöker om gemensam vårdnad

Som du kanske känner till, har man per automatik gemensam vårdnad om man är gift med barnets andra förälder. Är man inte det, måste pappan "erkänna faderskapet", som det heter på juridik-svenska. Det är ett stort ansvar att ha vårdnad om barn. Ett barn är känsligt för sin omgivning. De härmar sina föäldrar, sina syskon och andra barn i sin närhet. Som förälder och vårdnadshavare har man ett juridiskt ansvar att ge barnet allt som det behöver – inte i form av leksaker, utan när det kommer till kärlek och omvårdnad, kläder, mat, skolböcker, pennor, skolväskor, varma kläder och allt som ett barn behöver.

Ingen får utsätta barn för våld eller övergrepp

Man får inte utsätta sitt barn för våld, för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp. Har man gemensam vårdnad om ett barn, ska man tillsammans med den andra vårdnadshavaren bestämma om var barnet ska bo, var barnet ska gå i dagis, skola och vilka fritidsaktiviteter som barnet ska ha. För de allra flesta människor är inget av detta något problem. Men för en del blir det svårt att komma överens med den andra föräldern, om det till exempel är så att den andra föräldern inte bryr sig om sitt barn, inte vill göra det som är bäst för barnet. Då kan det vara så att någon av vårdnadshavarna vill ansöka om ensam vårdnad om barnet.

Anlita alltid jurist om konflikter kring barn

Anlita alltid en jurist om det är så att antingen du själv eller den andra vårdnadshavaren vill ansöka om ensam vårdnad. Ensam vårdnad kan beviljas till exempel i fall att man kan bevisa att man absolut inte kan komma överens. Det kan till exempel vara i de fall som att den ena föräldern utsätter den andra för våld, hot om våld eller övergrepp. Det kan även vara i fall om den andra vårdnadshavaren utsätter barnet för våld, fysiska, psykiska eller, och sexuella övergrepp.

Man måste alltid ha bevis i alla anklagelser

Men här gäller enbart bevis för att något sådant har skett. Att bara komma med lösa anklagelser om något av detta går inte. Man måste ha bevis för att detta sker med barn. Här måste det till att professionella psykologer kan få barnet att vittna om övergrepp eller våld. Tar du kontakt med en jurist bör du få goda råd om hur du kan skydda ditt barn och vad du inte bör göra som vårdnadshavare. Flyttar du till exempel med ditt barn och inte kan komma överens med den andra föräldern om hur umgänget ska se ut, kan du mista vårdnadsskapet.

28 Jun 2018

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.