I dessa fall är gemensam vårdnad inte att rekommendera

Dagens juridik är en tidning som handlar om allt som har med juridik att göra. Juridikområdet är så pass stort att de flesta jurister specialiserar sig på vissa områden. Landets jurister kan fördela sig mellan allt från arbetsrätt, avtalsrätt, migrationsrätt och så vidare. De som arbetar med till exempel vårdnadstvister hamnar inom området som har med humanjuridiken att göra. De juristerna blir ofta rådgivande jurister till föräldrar som inte kommer överens om hur de ska göra med ett barn när de har gått skilda vägar. Då företräder de föräldrarna i allt som har med vårdnadstvisten att göra. Ibland får juristerna rätt så tunga fall att åta sig då det kommer till vårdnadstvister om barns vårdnad, umgänge och boende.

I många fall bord det finnas fler instanser som kunde hjälpa till när det kommer till vårdnadstvister, men tyvärr finns det inte i vårt samhälle. Mycket skulle kunna underlättas om det fanns en så kallad "äktenskapsbyrå" som tog som sin uppgift att medla mellan två föräldrar som inte kommer överens om barns vårdnad, boende och umgänge. Tyvärr finns det inte. Och en sådan äktenskapsbyrå, eller familjeterapi, eller samarbetssamtal är direkt olämpliga om det förekommer våld mellan två parter.

Ensam vårdnad bör vara regel om våld har funnits

Om det har förekommit våld mellan två parter i ett tidigare förhållande är det direkt farligt för den som har blivit utsatt för våldet, att föreslå eller tvinga det paret till ett samarbetssamtal, medling eller liknande. Den som har varit eller fortfarande är utsatt för våld måste nämligen skyddas. Och det gäller både föräldern och barnet som har varit utsatt. I alla sådana fall ska alla våldsutsatta parter skyddas av polis och socialtjänst. Tyvärr är det inte så. Därför är det ofta upp till jurister som arbetar med denna typ av tvister som bör se till att de som är våldsutsatta får allt det slags skydd som finns att tillgå.

Ett sådan skydd kan till exempel vara att den som är utsatt inte ska tvingas till gemensam vårdnad med den som har utsatt den för våld. Barnet som har vuxit upp med en våldsam förälder ska inte tvingas att umgås med en förälder som har utsatt den andra för våld. Först när barnet är stort nog att försvara sig själv, bör ett obevakat umgänge ske mellan barnet och den våldsamma föräldern. Ett annat skydd att tillgå är skyddade personuppgifter, hemlig adress och annat som har med det att göra och som inte talar om var den våldsutsatta bor någonstans. Läs mer här om hur jurister kan gå tillväga i svåra vårdnadstvister.

20 Oct 2018

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.