Juridisk hjälp vid frågor om umgängesrätt

Efter en skilsmässa finns många heta känslor som kan göra att man har svårt att komma överens. Har man barn måste man ändå försöka komma till någon sorts överenskommelse om hur den delade vårdnaden ska se ut, och i de allra flesta fall lyckas föräldrar komma fram till ett arrangemang som passar alla och är bra för barnet. Det absolut vanligaste är att umgänget delas upp veckovis mellan föräldrarna. Har den ena föräldern tilldelats, eller kommit överens med den andra föräldern om, ensam vårdnad har barnet ändå rätt att träffa den andra föräldern regelbundet enligt lagen om umgängesrätt. Ett vanligt arrangemang då är att barnet bor exempelvis varannan helg hos den andra föräldern och på vissa lov. Också detta brukar föräldrar kunna lösa sinsemellan, kanske med lite hjälp av föräldrarådgivningen hos kommunen.

Kommunikationsproblem

Men vad gör man om man upplever att den andra parten missköter sin umgängesrätt? Det kan till exempel handla om att föräldern struntar i att hämta vissa helger och sedan dyker upp helgen därpå och kräver att få träffa barnet. Eller att man reser bort med barnet ett par veckor utan att man har kommit överens. En mamma som har känt sig fysiskt hotad av sin före detta man kanske oroar sig för att barnet löper risk att utsättas för våld. En pappa som anser sig missförstådd upplever att mamman försöker sabotera umgänget genom att vägra låta honom träffa sina barn med hänvisning till sjukdom eller annat.

Söka hjälp och stöd

Föräldrar som befinner sig i konflikt gällande umgänget med sina barn ska alltid söka hjälp med att hantera problemen. Det kan vara hos familjerätten på kommunen eller hos ett juridiskt ombud. Ett juridiskt ombud kan hjälpa en förälder att väcka talan, vilket innebär att målet går upp i tingsrätten, som tillsammans med socialtjänsten gör en utredning och utfärdar en dom. Att anlita ett juridiskt ombud kan vara klokt när ord står mot ord. En advokat specialiserad på familjerättsfrågor har ofta gedigen erfarenhet av tidigare fall och kan både visa på när det är rätt att stå på sig och när det kan vara bra att komma överens och göra en kompromiss. En advokat kan trovärdigt föra din talan gentemot den andra parten utan att blanda in känslor, som så lätt gör sig påminda när ens föräldraskap kommer på tal.

Ekonomiskt bidrag

Det går att få ekonomiskt bidrag till att anlita juridisk hjälp i frågor om umgängesrätt. Kolla med ditt försäkringsbolag om det finns täckning i hemförsäkringen. En annan väg att gå kan vara att söka rättshjälp från rättshjälpsmyndigheten. En advokatfirma kan hjälpa dig att se igenom de ekonomiska alternativen. Det går alltid att få inledande gratis rådgivning hos en advokatbyrå med hur du ska gå vidare.

Om det inte går att komma överens så kan man ta hjälp av en advokat som kan frågor inom familjerätt.

28 Oct 2017

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.