Kan jag dra företaget inför rätta?

Effekterna av rot-avdraget är på det stora hela positiva. Privatpersoner har kunnat använda professionell hjälp för renoveringar, reparationer och byggnationer och man har kunnat göra det med en generös skatterabatt. Det ger en möjlighet att dra av 30% av det totala beloppet för arbetet och detta med ett årligt tak på 50.000 kronor. Rot- avdraget har dels alltså fungerat på det sättet att många fått billig, professionell hjälp och dels har också avdraget i fråga i stort sett utplånat de svarta jobben från marknaden. Det är de positiva effekterna.

Tyvärr finns också negativa sidor. En av dessa handlar om att fler tvister uppstått mellan privatpersoner och företag. Detta kan till viss del förklaras av att antalet jobb ökat - men den stora förklaringen är dock att antalet fuskjobb har ökat markant. Många företag fuskar och erbjuder tjänster som de inte har kompetens för.

Som privatperson kan det konkret innebära att exempelvis en golvslipning i Stockholm blir så pass undermåligt att golven måste rivas ut och ersättas av nya - utan att företaget tar något som helst ansvar. Det man trodde var ett billigt alternativ i form av en golvslipning blir alltså väldigt dyrt - om man inte tar det hela vidare. Vilket många alltså - med all rätt gör - och inleder en tvist.

Kan du få din golvslipning ersatt?

Det första steget är logiskt: du kontaktar företaget som utfört din golvslipning och kräver ekonomisk kompensation (som täcker de nya golven du tvingats lägga in). Om företaget vägrar detta så kan du vända dig till i första hand ARN - Allmänna Reklamationsnämnden - och anmäla ärendet dit.

De kan reda ut frågan och göra en bedömning. Dock: företaget behöver inte följa rekommendationen i fråga - de riskerar dock, i och med det, att bli prickat - och således så kan du, trots beslutet av ARN, gå lottlös.

Ta det till Tingsrätten och invänta dom

Du kan då välja att gå vidare och dra företaget inom golvslipning inför rätta. Det första är att du lämnar in en anmälan - skriv en utförligt sådan om vad som hänt och hur mycket du anser att du ska bli ersatt. Du betalar en avgift och då denna är betald så skickar Tingsrätten ut en stämning mot företaget. De kan bestrida och då går ärendet vidare.

Nästa steg innebär en muntlig förberedelse där både du och företaget får lämna era versioner - inför domare och nämndemän. Ambitionen är att slippa avgöra ärendet i rätten. Något som inte alltid fungerar.

Skulle tvisten hamna i Tingsrätten så kan du där alltså få den upprättelse du anser att du förtjänar efter den undermåliga golvslipning som levererats. Men, det kan även bli tvärtom och där du i så fall tvingas ta kostnaderna för företagets juridiska ombud och övriga rättegångskostnader - något som kan bli dyrt.

Dina egna kostnader täcks av ditt rättsskydd som finns i din hemförsäkring. Naturligtvis så har du även rätt att överklaga ett beslut som du anser vara felaktigt.

Men: ett råd i all välmening till samtliga som läser texten. Det är bättre att se till att anlita rätt företag på en gång. Var grundlig med reseach, kolla referenser och tidigare jobb och se över hos Kronofogden om det finns några anmärkningar där. En tvist och utslaget av en sådan är omöjlig att sia om; oavsett om det handlar om en undermålig golvslipning eller ett felaktigt lagt tak. Välj rätt firma!

13 Oct 2018

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.