Knarket hittar nya vägar in i Sverige

Expressen skriver om hur smugglarna ständigt hittar ny tillvägagångssätt. De nämner att en ny trend kan vara att smuggla in drogerna till Sverige genom dåligt bevakade flygfält. – Vi bedömer att de små flygplatserna är en hotbild, berättar Pär Eriksson, projektledare hos tullkriminalen i Göteborg.

Det var i slutet av Mars som 3 män greps vid ett litet flygfält utanför Landskrona. De tre männen, som greps för narkotikabrott, hade enligt åklagaren ett plan lastat med närmare 18 kg kokain. Flygturen hade gått från Värnamo, till Drachten och slutligen Landskrona.

– Vi har inte gjort ett liknande beslag i Västsverige ännu, men jag kan ju säga att dessa typer av små flygplatser är en hotbild för oss.

På Expressen följdfråga, ”Hur ser den hotbilden ut?”, svarar Pär följande:

– Vi har genom åren, med ett visst mått av regelbundenhet fått information som berättar att det här kan förekomma.

– Och bara just det att man inom Schengen (22 stater inom EU som har tagit bort sina gränskontroller) kan flyga nästan hur man vill utan att myndigheterna känner till det, bidrar ju till att skapa en viss hotbild.

”Ingen bemanning”

Idag har tullen bara bemanning på de flygplatser som det råder reguljär utrikestrafik vid. Dock finns det ett stort antal flygplatser runt om i västra Sverige som endast används för privata flyg. I majoriteten av fallen är dessa helt obemannade vid kvällen och under natten. Pär kommenterar:

– Vi har ju ingen fast personal vid de här flygplatserna. Däremot har vi ju rörlig personal som har möjlighet att göra kontroller ifall vi får in tips.

Något som Pär inte vill kommentera, är Expressens fråga på om de kommer att lägga ner mer tid på att kontrollera även små flygplatser framöver.

Gruppchefen för Tullverket i Helsingborg, Ulf Ängemo, har berättat för TV4 att det som skedde i Landskrona bara kan vara toppen på ett isberg. Han misstänker att smugglarna nu har kommit på ett nytt och förhållandevis riskfritt sätt att föra in illegala droger i Sverige.

Knark via posten

Det är internationella åklagarkammaren, Malmö, som leder utredningen kring de tre knarksmugglarna som greps vid flygfältet i Landskrona. De tre är misstänkta för grovt narkotikabrott, samt narkotikasmuggling.

En metod som blir allt vanligare för de som genomför narkotikabrott, är att skicka den via post.

16 Jun 2017

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.