Kommunens familjerätt ger Tingsrätten underlag

I Sverige är en skilsmässa ingenting som i sak är något allvarligt. Det vill säga – vi har kommit en bar bit från den tid då en sådan ansågs som något fult och det är också något som vi – naturligtvis – ska vara tacksamma för. För; att kärleken mellan två äkta makar tar slut, att den kanske uppstår hos någon annan eller där man av någon annan anledningen inte längre kan leva sina liv ihop är något som kan hända. Känslor går, helt enkelt, inte att styra enligt något uppgjort facit. Dock så kan man i detta tycka att vissa par kanske ger upp lite för enkelt och att man inte kämpar tillräckligt hårt eller där man kanske till och med gifter sig utan att beslutet varit tillräckligt genomtänkt.

Detta å sido dock; en skilsmässa – oavsett orsak till den – för alltid med sig praktiska detaljer som måste lösas och där man exempelvis måste komma överens om vem som ska bo kvar, för hur mycket man i så fall ska köpa ut den andre för och vilka möbler som respektive part ska få. Detaljer som kan vara nog så jobbiga – men som ändå inte ens är i närheten av det värsta som kan ske i samband med en skilsmässa; nämligen det faktum att man inte kan komma överens om vårdnaden av barnen. Här ska man veta att de flesta skilsmässor och vårdnaden efter fortsätter som vanligt och där en gemensam vårdnad fortsatt är lösningen. I andra dock så kan den ene parter stämma den andre och inleda en vårdnadstvist. Vi kan här säga att en sådan inte behöver gå så långt som till Tingsrätten.

Nej, tvärtom så är det något som man aktivt försöker hindra från statens sida (förutsatt att det inte föreligger kriminalitet, våld eller incest, allvarligt missbruk eller grav psykisk sjukdom) och där man tar hjälp av den familjerätt som finns i varje kommun. Familjerätt – ett brett begrepp – i fallet om en vårdnadstvist erbjuder först ett så kallat samarbetssamtal där föräldrarna tillsammans med sina ombud får försöka diskutera fram en lösning.

Ett skickligt ombud är att föredra vid en vårdnadstvist

Skulle inte detta fungera (något som det i de flesta fall gör; samarbetssamtal hos sin familjerätt har hög procent då det kommer till att lösa en vårdnadstvist) så ber Tingsrätten samma familjerätt att skaffa underlag för ett beslut. Det här innebär att denna familjerätt samtalar med föräldrarna, att man samtalar enskilt med barnen, att barnen får en chans att komma till tals hemma hos båda föräldrarna – i deras nya miljö.

Vidare så sker även samtal med eventuellt nya partners, med personal på barnens skola- eller dagis och slutligen så tar man utdrag från både social- och belastningsregistret. Det här är viktigt. Ju bredare underlag som denna familjerätt kan ge Tingsrätten – desto rättvisare blir också beslutet.

Men; man ska veta att det är svårt att vinna en vårdnadstvist i Sverige och om man som förälder hamnar i en sådan så bör man se till att hitta en skickligt juridiskt ombud, ett sådant som är specialiserat på just familjerätt.

Du kan läsa mer om detta på sidan familjerätt Stockholm.

29 May 2017

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.