När företaget har akuta ekonomiska problem

När företaget har gått dåligt under lång tid måste man ta sig en rejäl funderare om framtiden. När man inte har förmågan att betala sina skulder och andra fordringar inom en längre tidsperiod är det akut. Då måste man snarast reda ut hur man ska göra för att undvika konkurs.

Det är inga såklart roliga beslut att ta men ibland finns dessvärre inga andra vägar att gå. När det inte finns några andra utvägar kan man göra en konkursansökan hos tingsrätten.

Vilka alternativ finns?

Först och främst rekommenderas det att ta professionell juridisk hjälp. En erfaren juridikbyrå har kunskapen att noga utvärdera det ekonomiska läget och rådgiva och komma med lämpliga åtgärder. 

En konkurs är givetvis den sista utvägen och det kan finnas lösningar som man inte själv ser. Det är viktigt med låta ett par kunniga och erfarna ögon utvärdera läget. Det kan finnas möjligheter att lösa skulderna på ett eller annat sätt. Det är viktigt att inte vänta för länge.

Vid en oundviklig konkurs

Det är tingsrätten som beslutar om konkurs för både företag och privatpersoner. Efter ett sådant beslut får man en konkursförvaltare tilldelad till sig. Denne får full överblick över alla skulder, tillgångar och förfallen skatt och liknande. Finns det tillgångar ska dessa först mätas ut och säljas för att betala av skulderna med.

Det är konkursförvaltarens uppgift att ha bevis på att konkursen är oundviklig. När det gäller privatpersoner så finns det begränsningar i vad som kan mätas ut, vilket innebär att man inte behöver sälja av egendom som bedöms viktiga för att kunna leva ett drägligt liv. Allt som tjänas utöver detta ska betalas tillbaka och man får inte bedriva eget näringsverksamhet.

Man skiljer på gäldenär och borgenär. En gäldenär innebär att personen eller företaget har obetalda skulder, medan borgenären själv har krav på andra att få betalt för skulder och annat. Det är konkursförvaltaren som utreder tillgångar och skulder genom en bouppteckning. Denne representerar borgenärerna.

Avslutad konkurs

När alla skulder är återbetalade till borgenären gör tingsrätten en avskrivning av konkursen som då vinenr laga kraft. Konkursförvaltarens slutredovisning blir i och med detta en offentlig hadnling. Om man upptäcker några brister kan man lämna in en stämningsansökan för att reglera dessa. Detta måste ske inom tre månader. 

När företagets konkurs är avslutad går det såklart inte att starta upp en ny näringsverksamhet i samma namn och organisationsnummer igen. Men det går att starta ett nytt företag om inte särskilda hinder finns. 

 

11 Mar 2019

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.