När man närvarar vid domstol krävs en bra kostym

Ska du närvara vid en domstol? Är det så att du till exempel ska närvara och bli tillfrågad i egenskap av expertvittne? Expertvittne, kallas det om man blir kallad till en domstol i egenskap av att man är duktig i sitt yrke, och kan säga något allmänt om till exempel barn, och man är barnpsykolog. Då förväntas det inte att man är insatt i just det fall som avhandlas i domstolen, men man kan bli tillfrågad om sådant som rör barn och får mer allmänna frågor och svarar på dem så gott man kan.

Eller så har du stämt någon, eller har själv blivit stämd i en civil domstol? Eller du kanske ska medverka i ett allmänt åtal, och är ett vanligt vittne och har sett eller hört något som du förväntas kunna berätta om? Eller så arbetar du med juridik till vardags och är van att närvara i domstol. Oavsett vad orsaken till din förväntade närvaro än beror på, är en proper klädsel absolut och mycket viktig. Framför allt om det är så att du förväntas kunna svara på viktiga frågor i egenskap av vitten eller expertvittne.

Trovärdigheten viktigast i domstolen

Det som händer i en domstol är alltid att avgöra frågan om trovärdighet. Att vara trovärdig är mycket viktig då en domstol har två berättelser som går helt i sär. Det är ju därför som det blir en rättssak (för det mesta). Och när två berättelser går i sär, blir det upp till domstolen att avgöra vilken av dem som är den rätta, eller den som är mest sannolik. Det är därför trovärdigheten är viktig i en domstol.

Om din avsikt är att ingjuta en hög trovärdighet hos domaren och nämndemännen, behöver du klä dig på sådant sätt att du lyckas med det. Du bör absolut inte komma till den domstolen klädd i jeans, eller i en urtvättad skjorta, eller klänning. Helst bör du bära en skräddarsydd kostym, som sitter som en smäck. 

Skillnad mellan vanlig kostym och en skräddarsydd

Den viktigaste skillnaden mellan en vanlig kostym som du köper på till exempel Dressman, eller någon annan konfektionshandel är att den vanliga kostymen är sydd för att passa så många som möjligt, medan en skräddarsydd är gjord bara för att passa dig. En skräddarsydd kostym passar dig således bättre och sitter mycket bättre på dig än vilken annan kostym som helst. Den kan du dessutom alltid använda i andra sammanhang, både till fest och om den är svart, till begravning.

1 Nov 2018

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.