Hur ska man gå till väga om man blir felbehandlad hos sin tandläkare?

När man går till tandläkaren för någon typ av ingrepp är väl den värsta skräcken att tandläkaren ska göra något misstag, slinta med borren, dra ut fel tand eller något annat obehagligt. Lyckligtvis händer detta så klart nästan aldrig. Dock kan alla göra fel då och då, och tandläkare är inget undantag.

Mänskliga faktorer bakom misstag

Vi tar Sundbyberg i Stockholm som exempel. I Sundbyberg har inga anmälda fel skett på en lång tid, men det betyder inte att en tandläkare i Sundbyberg är immun mot att göra misstag. Stress, personliga problem, underbemanning; det kan finnas många orsaker till att en tandläkare tappar fokus och darrar på handen eller tar ett dåligt beslut. Om en tandläkare begår ett misstag tar han oftast hand om det själv, förklarar vad han eller hon gjort fel, ber om ursäkt och gör upp en plan för hur misstaget ska åtgärdas. Men det kan i vissa fall hända att ord står mot ord, något har gått snett men tandläkaren hävdar att han inte har gjort sig skyldig till försummelse.

Kontakta en jurist

Alla tandläkare, ja alla läkare överhuvudtaget, ska alltid vidta så noggranna försiktighetsåtgärder som möjligt för att kunna garantera patienten en säker behandling. Om tandläkaren begår något fel och orsakar en skada på patienten, och detta fel är ett direkt resultat av en felaktig behandling, så har du som patient rätt till ersättning. Om tandläkaren eller kliniken inte vill kännas vid att du blivit felaktigt behandlad bör du kontakta en jurist som hjälper dig att föra din talan. En jurist kan lotsa dig rätt genom patienträttens ibland snåriga paragrafer.

Patientnämnden

Vem du ska vända dig till för att få ut ersättningen är olika beroende på om du gått till Folktandvården eller till en privat tandläkare. För patienter hos Folktandvården eller Distriktstandvården är det till patientnämnden hos landstinget du ska vända dig till. För Sundbyberg gäller därför patientnämnden vid Stockholms läns landsting. Patientnämnden utreder ditt ärende och beslutar om du har rätt till ersättning. De är ingen domstol, men de hjälper dig att skicka in en begäran om ersättning till den berörda kliniken, och kliniken kommer att betala ut ersättningen.

Förtroendenämnden gäller för privattandläkare

Har du gått till en privat tandläkare i Sundbyberg och fått en behandling som du anser var felaktig, ska du vända dig till privattandläkarnas förtroendenämnd. Även här gäller att de gör en utredning och försöker utröna om  du blivit felaktigt behandlad, och de hjälper dig med en anmälan om de finner att så är fallet.

Sällan ett fall för domstolen

Ett ärende om felbehandling går sällan till domstol. Däremot kan det vara bra att kontakta en jurist och låta denne göra en bedömning av din situation. Utifrån vad du kan berätta om behandlingen och juristens egna kunskaper om Patientskadelagen, kan han eller hon ge dig vägledning och föra din talan gentemot kliniken. En uppgörelse kan fattas i godo och du som patient kan få ersättning och fortsätta besöka tandläkare i framtiden utan minskat förtroende för den generellt sett goda tandvård vi har i Sverige.

6 Jun 2018

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.