Tvist vid dolt fel i hus

Vad innebär dolt fel i hus?

Ett dolt fel ska ha funnits redan vid köp av bostaden och som inte kan upptäckas vid en noggrann besiktning av en besiktningsman. Felet ska inte kunna kopplas till bostadens ålder, skick eller konstruktion. Därför ställs det stora krav på dig som köpare, du måste ha uppfyllt din undersökningsplikt till fullo för att det ska räknas som dolt eller dolda fel. Med andra ord; hur noga du än undersöker bostaden så ska du inte kunna hitta dessa dolda fel. Självklart ska du inte behöva riva upp golv, väggar och tak för att hitta felen.

Friskriva sig från dolda fel

Den som säljer sin bostad kan friskriva sig från dolda fel. Det går att göra genom en friskrivningsklausul i köpeavtalet. Om denna klausul fylls i så har du som köpare ingen rätt till ersättning om ett dolt fel kommer fram. Det positiva med friskrivningsklausulen är att köpesumman ofta blir lägre.

Friskrivningen gäller endast under förutsättning att den tidigare ägaren inte känner till de dolda felen vid köpet. Om det kommer fram att säljaren känt till felen så gäller alltså inte friskrivningsklausulen.

Tvist vid dolt fel

Som köpare så har man 10 år på sig att upptäcka ett dolt fel. Om man upptäcker det bör man ta dit en besiktningsman som antecknar det dolda felet och för protokoll. Sedan bör ni kontakta den tidigare säljaren och berätta om det dolda felet. Det kan även vara läge att anita rättslig hjälp i form av en jurist eller advokat. Om ni och den tidigare ägaren har varsin advokat eller jurist kan dem samtala och komma överens om skälig summa för ersättning eller alternativt ta upp fallet i domstol om ni inte kommer överens.

Dolda Fel-Försäkring

Det finns en försäkring som heter Dolda Fel och den gäller i första hand mellan en säljare och ett försäkringsbolag. Om den nya köparen upptäcker ett dolt fel så kan köparen alltså inte kräva ersättning från försäkringsbolaget. Den ska gå genom säljaren, om inget annat framgår i försäkringsavtalet. Om säljaren har gått i konkurs så kan köparen gå direkt till försäkringsbolaget där dolda fel-försäkringen är tecknad.

Om den tidigare ägaren får ett ersättningskrav mot sig så ska denne sköta kontakten med försäkringsbolaget. Om det dolda felet omfattas av försäkringen så betalas ersättningen ut till köparen direkt från försäkringsbolaget. Om kostnaderna skulle överstiga maxbeloppet som försäkringen täcker så är säljaren skyldig att betala resten av ersättningen till den nya ägaren.

28 Jun 2017

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.