Undvik en vårdnadstvist genom samtal

Det finns många anledningar till varför ett äktenskap tar slut och så länge ingenting kriminellt ligger bakom beslutat om ett uppbrott mellan två äkta makar så lägger vi heller inga moraliska pekpinnar i riktning mot dessa. Kort sagt; dagens samhälle är konstruerat så att ett äktenskap inte nödvändigtvis är något som måste hålla över hela livet, det är inte som förr där en sådan innebar vanära för en hel familj eller släkt och där det verkligen var ett förbund som av den anledningen inte fick brytas.

Naturligtvis så ska man för den sakens skull inte ta detta lättvindigt heller ( som tyvärr många gör) utan står man i kyrkan så ska man också verkligen mena och försöka sträva efter att följa de löften man ger varandra.

Kärleken är dock outgrundlig och ibland tar den slut, ibland riktas den mot någon annan person och ibland så leder den bort två äkta makar från varandra – något som leder till en skilsmässa. Det man kan säga om en skilsmässa är att det handlar om en väldigt jobbig process för alla inblandade och att en sådan i många fall – beroende på de stora känslorna som finns i omlopp – kan leda till infekterade fejder och uppslitande gräl. Så länge detta riktas till och handlar om egendom av något slag så är det naturligtvis jobbigt i sig – man då det kommer in barn i bilden så blir det ännu värre.

Att två stycken äkta makar efter en skilsmässa inte kan komma överens om vårdnaden om sina gemensamma barn är något som tyvärr inte är ovanligt och som tyvärr – i många fall – sker av fel orsaker. Det vill säga – man är så arga på varandra och det kan här handla om att exempelvis en otrohet ligger bakom beslutet om skilsmässan; ett svek som därefter skapar ett slags hämndbegär och där barnen får agera slagträ och verktyg för att åsamka sin forna partner så stor skada som möjligt. Kort och gott; man ser till att försöka hindra denne från att ha vårdnaden om sina barn och man lämnar därför in en stämning och en ansökan om ensam vårdnad. Man har – förutsatt att den andre motsätter sig stämningen – därmed inlett en vårdnadstvist.

En vårdnadstvist är något som man till varje pris ska försöka undvika och som förälder så måste man lägga sin personliga vendetta åt sidan för en stund och verkligen försöka se vilka som skadas mest av denna vårdnadstvist – nämligen barnen. Att se sina föräldrar bråka i samband med en skilsmässa är svårt nog, men då bråket dessutom handlar om sig själv – ja, då kan konflikten vid en vårdnadstvist leda till djupa, själsliga ärr som ett barn kan bära med sig resten av sitt liv.

Samarbetssamtal för barnens skull

Det är också av den anledningen som varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda parter i en vårdnadstvist professionell hjälp i form av samarbetssamtal där man tillsammans med sitt ombud och med exempelvis en psykolog eller kurator får diskutera fram en lösning. Utgångspunkten i Sverige är nämligen – just med tanke på barnen – att delad vårdnad är bättre än en ensam sådan och därför försöker man alltid lösa en vårdnadstvist innan det går så långt som till Tingsrätten.

Ofta hjälper också ett – eller så många som situationen kräver – samarbetssamtal för att komma till en lösning vid en vårdnadstvist. Då känslor lagt sig och den rationella tanken får plats så brukar nämligen föräldrarna se till det viktigaste i sina liv: nämligen sina barn.

Besök http://www.vårdnadstvisterstockholm.se för ytterligare information.

19 Sep 2017

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.