Vad är en familjerättsadvokat?

Juridik är ett mycket omfattande område. Dessutom kan man nästan se att antalet lagar växer i rask takt. Som tur är, beslutar riskdagen (som stiftar landets lagar) om att vissa lagar som är ganska gamla och föråldrare, slutar gälla. Med tanke på den stora omfattningen, blir det svårare och svårare för juristerna att hitta rätt. Med tanke på det stora område juristerna har att arbeta inom, specialiserar de sig. Så finns det jurister som arbetar med affärsrätt, bostadsrätt, miljörätt och så vidare.  De jurister som arbetar med människor; hur man ärver varandra, hur man flyttar (migrationsrätt) eller flyr från krig (asylrätt) och om man tvistar om barns vårdnad, boende och umgänge kallar familjerättsadvokater.

En familjerättsadvokat kämpar för barn i rättstvister

Skulle man skilja sig från sitt barn mamma, eller pappa, och inte kommer överens om vad som är bäst för barnet, och om man skulle blir stämd, eller om du stämmer någon i tingsrätten därför att ni inte är överens, då bör man alltid anlita en familjerättsadvokat. Varför det är så viktigt är för att inom detta område är det få som kan prata med barn, ta reda på vad som är bäst för ditt barn och barnet i denna situation kan fara väldigt illa. En advokat som kan familjerätt bör alltid kämpa för barnets bästa. En domstol vet väldigt, väldigt sällan vad som är bäst för ett barn. Därför litar de oftast på socialtjänsterna runtom i landets kommuner, att de ska ta reda på vad som är bäst för ditt barn.

Socialtjänsterna saknar kompetens och förutsättningar

Socialtjänsterna saknar däremot kompetensen att ta reda på vad som är bäst för ett barn. Vill de prata med ett barn, måste båda föräldrarna ge sitt tillstånd. Om en barnpsykolog, som ju faktiskt är experter på att kunna prata med barn, måste de också få tillstånd av båda föräldrarna. Men om den ena föräldern, som är olämplig som vårdnadshavare eller som boendeförälder, inte tillåter det, ja, då kan varken socialtjänsten eller barnpsykologer prata med barnet. Därför pratar oftast socialtjänsten bara med föräldrarna och får lika olika versioner av händerlserna som domstolen får. Så VEM tar reda på vad som är bäst för ett barn? Det är här som en familjerättsadvokat kan utgöra skillnaden för om ett barns rättigheter tas till vara. Summa sumarum är det bästa för ditt barn i en dylik situation, att du som förälder tar kontakt med rätt familjerättsadvokat.

7 Sep 2018

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.