Vad gör man om flyttfirman tappar bort eller har sönder något i flytten?

Det är bekvämt att anlita en flyttfirma när det är dags att byta bostad. Ju äldre man blir, desto mer har man samlat på sig och det blir ju inte direkt lättare att lyfta och bära tunga kartonger och möbler. Det som förr i tiden gick på några timmar med lite god hjälp av vänner ter sig nu som ett oöverstigligt projekt.

Att saker går sönder i en flytt är i sig inget konstigt, det händer ibland. Risken är väl nästan större när man flyttar själv, eftersom man i regel inte har lika stor erfarenhet av att bära otympliga föremål upp och ner i trappor som en professionell flyttgubbe. Men om något går sönder när en flyttfirma anlitas ska det enligt god sed lösas på plats tillsammans med kunden. Om flyttfirman är seriös uppmärksammar man kunden på vad som gått sönder och kommer överens om ersättning.

Många oseriösa aktörer i Stockholm

De är tyvärr inte alla flyttfirmor som bedriver en helt laglig verksamhet. I storstäder som Stockholm kan det hända att man stöter på en flyttfirma som verkar billig och bra, men som saknar erforderliga tillstånd, ger dålig service, är oförsiktiga med bohaget och så vidare. Det bästa sättet att undvika denna typ av flyttfirma är att noga kolla upp firman innan. Komma till exempel om firman innehar alla nödvändiga försäkringar och tillstånd, samt om de har några anmälningar mot sig hos ARN. Stockholms kommuns konsumentupplysning kan också ge vägledning.

Att anlita flyttfirma utan transporttillstånd är att ta en stor risk

Om flyttfirma som du anlitar inte har yrkestransporttillstånd kan det hända att du blir utan ersättning om något i bohaget skulle gå sönder eller tappas bort under flytt. Enligt lag får en flyttfirma bara bedriva verksamhet om det innehar transporttillstånd och en ansvarsförsäkring som täcker värdet av bohaget som flyttas. Om flyttfirman inte har en ordentlig försäkring kan det hända att de vägrar ersätta dig. Det är tyvärr mycket svårt att komma åt en flyttfirma och få ersättning om de inte vill ta på sig skadan. Att anmäla till Polisen och till ARN skall alltid göras, men ord står ofta mot ord och det är svårt att bevisa att det är flyttfirmans fel att något har blivit skadat.

Firman bör följa reglerna i Bohag 2010

Bohag 2010 är en samling regler som Konsumentverket och flyttbranschen gemensamt kommit fram till. Den flyttfirma som tar på sig att följa reglerna i Bohag 2010 kan du som kund lita på. En av reglerna i Bohag 2010 är att flyttfirman ansvarar för bohaget hela vägen från port till port. Även vad gäller avtalet kan det vara bra att följa Bohag 2010. I regelverket finns tydliga anvisningar kring hur ett bra avtal kan se ut.

Tydliga upplysningar, fast pris

Det åligger också dig som kund att komma med tydliga instruktioner om bohaget. Du måste alltid redogöra för skrymmande, ömtåliga och otympliga föremål som ska flyttas, samt för saker av stort värde, som konst till exempel, så att flyttfirman kan vidta nödvändiga åtgärder i förväg. Vanligtvis tar flyttfirman också mer betalt för flytt av till exempel ett piano, så det är ingenting som du kan klaga över på flyttdagen om du skulle ha råkat glömma att nämna det.

Det bästa är att du som kund är tydlig med vad som ska utföras och att du också kräver att få ett fast pris för flytten, så slipper du oförutsedda kostnader. Ge flyttfirman all info de vill ha för att kunna ge ett fast pris och ta sedan fram ett skriftligt avtal som ni skriver under. Skriv även in i avtalet vad som gäller om något går sönder eller försvinner under flytten.

På https://www.flyttfirmanstockholm.se kan du läsa om hur en seriös flyttfirma arbetar.

19 Jan 2019

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.