Välj rätt advokat i Stockholm

Oavsett om man står som misstänkt för ett brott eller blivit utsatt för ett sådant så bör man ha ett försvar vid sin sida; en advokat som för ens talan och som ser till att de egna intressena sätts i fokus. Det är en viktig del i vårt svenska rättssystem: alla har rätt till ett försvar och det är en fråga som inte ska avgöras av skäl som exempelvis kön, etnicitet eller tillgångar; inför lagen är vi alla lika och har rätt till en rättvis bedömning där en advokat ska närvara.

Vi kan säga att du står misstänkt för ett allvarligare typ av brott - en grov misshandel som skett efter en blötare utekväll i Stockholm. Du saknar för tillfället inkomst och har även i övrigt blygsamma tillgångar. Kommer då detta att påverka ditt försvar - blir det som i amerikanska filmer där en gammal, försupen advokat tilldelas dig? Nej, du har rätt till en offentlig försvarare - en advokat i Stockholm som du väljer själv. Och: det arvode som denna advokat i Stockholm som du väljer kommer heller inte att betalas av dig - det är en kostnad som täcks av staten. Med vissa förbehåll dock.

Vid misstanke om grövre brott så har du rätt till en offentlig försvarare; en advokat som är med dig genom hela processen och som delar både vid förhör och förhandlingar. Ringa brott har annorlunda regler

Skulle utfallet ske i din favör och där du frikänns i domstolen så kommer inga pengar att avkrävas dig. Skulle du däremot finnas skyldig till denna grova misshandel så kommer staten att kräva dig på delar av-,  eller hela, beloppet. Den advokat som representerar dig får alltså betalt oavsett; skulden är inte till honom utan till Staten (om du, som sagt, bedöms vara skyldig). En offentlig försvarare har man rätt till vid grövre brott; ringa brott har ett annorlunda system - där kan du förvisso söka om en offentlig försvarare, men det finns ingen absolut rättighet till varför en sådan ansökan ska beviljas.

Utsatt för brott och behovet av en advokat då

Att man som misstänkt för ett brott bör anlita en advokat är enklare att förklara än vad det motsatta scenariot är. Men, i många fall så är behovet av en advokat vid sin sida absolut lika stort och av samma vikt för ett brottsoffer. Låt oss ge ett exempel på ett scenario där en kvinna i Stockholm utsatts för en fullbordad våldtäkt. Från polisens sida har man kunnat bekräfta våldtäkten genom en undersökning på sjukhuset; skador finns dokumenterade och det finns en misstänkt för brottet.

Ett våldtäktsoffer kan få irrelevanta frågor ställda till sig: vad hade du för kläder, varför gick du just den vägen och hur mycket hade du druckit egentligen? En skicklig advokat ser till att kvinnan (eller mannen) inte misstänkliggörs utan tas på allvar

Något som alltså innebär goda möjligheter till en fällande dom. I teorin ja, men i praktiken så handlar det om en lång process - en ytterst plågsam sådan för brottsoffret. Den advokat som finns vid hennes sida blir här ett mentalt stöd på samma sätt som advokatens yrkeskunskap är av betydelse.

Vid just våldtäktsmål så är det inte ovanligt att irrelevanta frågor ställs: vad hade du för kläder, varför följde du mannen hem, varför gick du den vägen och hur mycket hade du druckit? Frågor som ger skuld och som skambelägger offret. Och: det är sådana frågor - bland annat - som en skicklig advokat avleder.

Genom att anlita en advokat i Stockholm så får offret bättre möjligheter till upprättelse, hon får ett stöd och hon slipper den förnedring som många vittnar om. Vill du veta mer? Läs: www.advokatistockholm.nu.

28 Dec 2017

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.