Välj rätt företag för installation av värmepumpar

De flesta som byter energikälla och uppvärmning till sitt hus gör det av helt rätt anledningar. Dels så vill man tjäna pengar, dels så vill man få ett lite enklare liv och dels så vill man göra miljön en tjänst. Vi radar upp dessa tre anledningar och ger en närmare förklaring.

  • Tjäna pengar: Du kommer att sänka dina årliga kostnader - utan tvekan - genom att välja värmepumpar. Skulle du välja exempelvis bergvärme så kan kostnaden bli så mycket som 80% lägre. Efter att du gjort investeringen - köpt värmepump, fått denna installerad, borrat efter bergvärme och återställt marken till normalt skick - så tar det ungefär tio år innan du kan räkna med vinsten.
  • Enklare liv: Får du tack vare att dagens värmepumpar är självgående (de kan exempelvis känna av ert behov och gå upp- och ner i prestanda beroende på detta) och behöver knappt något underhåll. Service brukar också ingå i garantin man får då man köper värmepumpar.
  • Miljön. Jämför man värmepumpar med exempelvis olja så handlar värmepumpar om att återvinna energi från solen som finns lagrad i exempelvis marken eller berggrunden. Olja är - som alla vet - inte förnybart; någon gång tar det slut. Därför är värmepumpar bra sett ur ett miljöperspektiv. Jämför man med exempelvis fjärrvärme så skiljer sig exempelvis bergvärme då den uppvärmningen släpper ifrån sig väldigt mycket mindre koldioxid - ytterligare en bra anledning med andra ord.

Där hade vi förklaringen till varför värmepumpar är en god investering. Allt detta förutsätter dock att de är rätt installerade och anpassade efter det hus de ska värma upp. Tyvärr så har det visat sig att många husägare blir besvikna då de inser att den investering de gjort inte alls bär frukt och där de - i stort sett - betalar samma kostnad som förut. Det här kan leda till en tvist med installatören och återförsäljaren.

Alla sådana typer av tvister är väldigt ovissa sett till att de tar tid, kostar pengar och att utgången inte alls behöver vara så given som man som privatperson tror. Det bästa sättet att undvika en sådan tvist, det är att från början välja rätt partner. Vi tänkte visa hur.

Så hittar du rätt företag i Malmö

För att fler ska kunna relatera till detta så säger vi att det handlar om dig och att du är en vanlig husägare i en större stad - Malmö. Du vill byta uppvärmning till ditt hus och du har - efter en undersökning samt noggrann undersökning - kommit fram till att en frånluftsvärmepump kommer att bli bäst för sig. Så här undviker du att bli lurad då du ska hitta ett företag för installationen:

  • F-skattsedel och Kronofogden Se först och främst till att företaget har F-skattsedel - det är en förutsättning för att du ska kunna använda det frikostiga Rot-avdraget. Se även till att ringa till Kronofogden för att säkerställa att företaget har en ren historik utan anmärkningar.
  • Auktoriserat Företag och Branschtillhörighet: Kolla upp så att företaget har certifikat - exempelvis Säker Vatten eller Heta Arbeten - och att de är auktoriserade av VVS Företagen. Det är en stor trygghet.
  • Referenser: Vilka tidigare jobb har man utfört, hur lång erfarenhet har man och finns det något projekt som påminner omd et du står inför att göra? Be om nummer och se till att ringa tidigare kunder. Det finns inga som kan ge en bättre bild av ett företag än de som tidigare anlitat detsamma. Inga nummer - inget uppdrag.

Mer info: https://www.värmepumparmalmö.nu/.

26 May 2018

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.