Blogg

Sida 4

Äktenskapsförord

20 dec 2017

När ett par skiljer sig delas deras egendomar upp mellan dem. Denna process kallas bodelning. Makarna ska själva komma överens om bodelningen, men grundregeln är att all egendom delas upp i hälften var. Vill man undanta egendom från den gemensamma potten kan man skriva ett så kallat äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord bestäms vilken egendom som ska fortsätta vara enskild.

Bodelning

När ett par gifter sig slås deras enskilda egendomar ihop och blir gemensamma. Dessa gemensamma egendomar kallas för giftorättsgods. Giftorättsgodset ska vid skilsmässan delas upp i två likvärdiga delar i en bodelning. Parterna är skyldiga att göra en bodelning och skriva under ett bodelningsavtal om hur de delat upp egendomarna.

Egendomarna kan vara fastigheter, kapital, värdepapper eller vad som helst som betingar ett värde. Om paret sedan skiljer sig säger lagen att giftorättsgodset ska delas upp lika mellan parterna. Det spelar alltså ingen roll om någon innan vigsel ägde mycket mer än den andre eller om någon under äktenskapet tjänat eller på annat sätt förvärvat mer egendom. Alla tillgångar är gemensamma och ska delas lika vid bodelningen.

Om parterna anser att vissa egendomar bör hållas utanför giftorättsgodset kan man välja att skriva ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet anger makarna vilka egendomar som ska fortsätta vara enskilda. Det kan till exempel vara en andel i en släktgård eller aktieinnehav, vad som helst som innehar ett värde som man inte vill ska komma den andra parten till del.

Äktenskapsförord under äktenskapet

Ett äktenskap gäller från den dagen det skrivs, så det går bra att skriva ett äktenskapsförord under äktenskapet. Skrivs äktenskapsförordet inom en månad efter vigseln gäller det dock från dagen för vigseln. Om ekonomiska ojämlikheter uppstår under äktenskapet kan det hända att någon av parterna vill skriva äktenskapsförord. Kanske har någon drivit egen firma och tjänat mycket pengar, eller så har någon fått ett stort arv som man vill behålla själv. I dessa fall finns klara ekonomiska incitament, men hur äktenskapet och kärleken ska klara sig är svårare att svara på.

Om ens partner vill skriva äktenskapsförord efter en lång tids äktenskap bör man tänka efter noga. Det kan vara så att man stannat hemma med barn när den andra jobbat hårt och tjänat pengar. Man står utan egentliga egendomar, utsikterna till pension är små och det arbete man utfört, att ta hand om barnen, städa och laga mat, är ingenting värt vid en bodelning.

Bodelningsförrättare

Om ett par skiljer sig men inte kan komma överens om hur egendomarna ska delas upp kan de ansöka hos tingsrätten om att få en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är en advokat som kan hjälpa parterna att komma överens genom at titta på egendomarnas värde och hur de kan delas upp. Lyckas parterna ändå inte komma överens kan förrättaren beslut om bodelningen.

Anlita juridisk hjälp

Det kan överhuvud taget vara bra att anlita juridisk hjälp vid en bodelning, både efter och under ett äktenskap. Om man är i en situation där man inte ens tänkt på en skilsmässa men ens make begär att äktenskapsförord skrivs kan det vara skönt att veta vad som gäller. I värsta fall riskerar man att gå helt tomhänt från ett äktenskap man investerat en stor del av sitt liv i. Ser man det från den andra sidan kan det finnas släktklenoder och annat som man absolut inte vill skiljas från, men som riskerar att bli den andra personens egendom vid en skilsmässa. Så ett äktenskapsförord är i grunden bra, om man kan komma överens om vad som ska innefattas. I andra fall kan det tyvärr ge upphov till bittra konflikter och att kärleken tar slut. En advokat kan hjälpa till med att få båda parter nöjda med ett äktenskapsförord, och även att rättvist fördela egendomen efter en skilsmässa.

Läs mer om juridisk hjälp vid separation.

Juridisk hjälp vid frågor om umgängesrätt

28 okt 2017

Efter en skilsmässa finns många heta känslor som kan göra att man har svårt att komma överens. Har man barn måste man ändå försöka komma till någon sorts överenskommelse om hur den delade vårdnaden ska se ut, och i de allra flesta fall lyckas föräldrar komma fram till ett arrangemang som passar alla och är bra för barnet. Det absolut vanligaste är att umgänget delas upp veckovis mellan föräldrarna. Har den ena föräldern tilldelats, eller kommit överens med den andra föräldern om, ensam vårdnad har barnet ändå rätt att träffa den andra föräldern regelbundet enligt lagen om umgängesrätt. Ett vanligt arrangemang då är att barnet bor exempelvis varannan helg hos den andra föräldern och på vissa lov. Också detta brukar föräldrar kunna lösa sinsemellan, kanske med lite hjälp av föräldrarådgivningen hos kommunen.

Kommunikationsproblem

Men vad gör man om man upplever att den andra parten missköter sin umgängesrätt? Det kan till exempel handla om att föräldern struntar i att hämta vissa helger och sedan dyker upp helgen därpå och kräver att få träffa barnet. Eller att man reser bort med barnet ett par veckor utan att man har kommit överens. En mamma som har känt sig fysiskt hotad av sin före detta man kanske oroar sig för att barnet löper risk att utsättas för våld. En pappa som anser sig missförstådd upplever att mamman försöker sabotera umgänget genom att vägra låta honom träffa sina barn med hänvisning till sjukdom eller annat.

Söka hjälp och stöd

Föräldrar som befinner sig i konflikt gällande umgänget med sina barn ska alltid söka hjälp med att hantera problemen. Det kan vara hos familjerätten på kommunen eller hos ett juridiskt ombud. Ett juridiskt ombud kan hjälpa en förälder att väcka talan, vilket innebär att målet går upp i tingsrätten, som tillsammans med socialtjänsten gör en utredning och utfärdar en dom. Att anlita ett juridiskt ombud kan vara klokt när ord står mot ord. En advokat specialiserad på familjerättsfrågor har ofta gedigen erfarenhet av tidigare fall och kan både visa på när det är rätt att stå på sig och när det kan vara bra att komma överens och göra en kompromiss. En advokat kan trovärdigt föra din talan gentemot den andra parten utan att blanda in känslor, som så lätt gör sig påminda när ens föräldraskap kommer på tal.

Ekonomiskt bidrag

Det går att få ekonomiskt bidrag till att anlita juridisk hjälp i frågor om umgängesrätt. Kolla med ditt försäkringsbolag om det finns täckning i hemförsäkringen. En annan väg att gå kan vara att söka rättshjälp från rättshjälpsmyndigheten. En advokatfirma kan hjälpa dig att se igenom de ekonomiska alternativen. Det går alltid att få inledande gratis rådgivning hos en advokatbyrå med hur du ska gå vidare.

Om det inte går att komma överens så kan man ta hjälp av en advokat som kan frågor inom familjerätt.

Rollerna i en rättegång

16 okt 2017

En vanlig person kommer vanligtvis inte i kontakt med rättvisan mer än kanske någon enstaka gång i sitt liv. Det kan handla om att man blivit utsatt för eller bevittnat ett brott, eller kanske själv blivit misstänkt. Ganska få människor i Sverige har en klar bild av hur det svenska rättsväsendet är uppbyggt. Vaga kunskaper blandas med intryck och lösryckta begrepp från amerikanska filmer och TV-serier, som skildrar ett rättssystem som ganska mycket skiljer sig från det svenska. Vi tar här en titt på de olika aktörerna i ett svenskt brottmål och deras respektive roller.

Målsäganden och målsägandebiträdet

Målsäganden är den person som utsatts för brottet och anses ha lidit fysisk, psykisk eller ekonomisk skada. Till sin hjälp har den målsägande ett målsägandebiträde, en advokat som har till uppgift att bevaka målsägandens intressen. I en dom kan beslutas att den målsägande har rätt till skadestånd.

Den tilltalade och försvarsadvokaten

Den tilltalade är den som misstänks för brottet. Polis och åklagare har utfört en förundersökning, där man samlat bevis och förhört målsägaren, den misstänkte och andra vittnen. Den misstänkte har begärts häktad och står nu anklagad för brottet. Till sin hjälp har den tilltalade en försvarsadvokat, oftast en offentlig försvarare som han blivit tilldelad av domstolen. En offentlig försvarare får betalt av staten, men har till uppgift att stå på den tilltalades sida och försöka motbevisa dennes skuld. Om en misstänkt person anser att den offentlige försvararen inte är lämplig att företräda honom, kan han begära att välja en egen offentlig försvarare. Om domstolen nekar honom den rätten kan han välja att anlita en egen försvarsadvokat eller juridiskt ombud. Han får då stå för kostnaderna själv.

Åklagaren

Åklagaren är den advokat som företräder samhället i en rättegång. Åklagaren har bevisbördan, dvs hon måste genom bevis och vittnesförhör ställa utom allt rimligt tvivel att den tilltalade är skyldig till brottet. Misslyckas hon med det blir den tilltalade frikänd, lyckas hon blir den tilltalade dömd.

Vittnen

Ett vittne kan vara en person som har bevittnat brottet, eller känt till saker som anses vara avgörande för utredningen och bevisföringen. Ett vittne kan också vara karaktärsvittne, dvs kallas in för ett ge en bild av den målsägandens eller den tilltalades personlighet snarare än deras roll i fallet. Ett sådant vittnesmål anses dock inte ha lika stort bevisvärde, särskilt inte om karaktärsvittnet är anhörig eller närstående till den han ska vittna om.

Domaren

Domaren är den som avgör om den tilltalade är skyldig eller inte. Domaren har till uppgift att göra en samlad bedömning av de presenterade bevisen, vittnesmålen och den målsägandes och den tilltalades utsagor. Domaren fastställer straffet för den tilltalade och beslutar om skadestånd till målsäganden.

Nämndemän

Till sin hjälp har domaren nämndemän. Nämdemännen är juridiska lekmän, det vill säga de har ingen juridisk utbildning utan jobbar med andra saker till vardags. Nämndemännen sitter tillsammans med domaren, vanligtvis tre till antalet, och hjälper denne att döma i målet. Nämdemännen utses av våra politiska partier.

rättsal

Att bli försvarsadvokat i Stockholm

16 okt 2017

En försvarsadvokat spenderar visserligen mycket tid i rättegången, men kanske mindre än så än vad många tror. En stor del av arbetsdagen kan spenderas framför skrivbordet eller i samtal med klienten om brottmålet.

Du som vill arbeta som försvarsadvokat i Stockholm möter sannolikt en god arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingen kommer tillgången av advokater att vara lägre än efterfrågan det närmaste året.

På dessa platser i länet kan du få försvara din klient

Stockholms län är stort och det finns flera tingsrätter där du kan komma att få försvara din klient. Vi väljer att enbart ta med tingsrätterna här för att exemplifiera – det finns fler instanser än så där klienter kan behöva en försvarsadvokat.

 • Stockholms tingsrätt. Stockholms Tingsrätt är stort och har hand om största delen av centrala Stockholm samt Lidingö kommun. Tingsrätten ligger i rådhuset på Kungsholmen och finns alltså relativt centralt. Tingsrätten har gamla anor.

 • Solna tingsrätt. Solna är visserligen en egen stad och kommun, men ligger likväl i Stockholms län. Vidare sprider sig tingsrättens geografiska område över flera delar av Stockholms kommun och andra kommuner. Till exempel omfattas Ekerö, hela Solna, Sundbyberg, Bromma, Kista, Hässelby, Vällingby och Spånga.

 • Södertälje tingsrätt. Södertäljes tingsrätt ligger på Storgatan i Södertälje. Tingsrättens geografiska område innefattar inte bara Södertälje, utan även Salem och Nykvarn.

 • Nacka tingsrätt. Nackas tingsrätt ligger på Augustendalsvägen i Nacka strand och har hand om kommuner som Tyresö och Värmdö.

 • Attunda tingsrätt. Attunda tingsrätt ligger i Sollentuna och har ett geografiskt område som omfattar stora delar av Stockholms yttre områden och kranskommuner. Förutom Sollentuna också Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Arbetsmarknad

Idag finns ungefär 20 000 anställda jurister enligt Arbetsförmedlingen. Hur många av dessa som är försvarsadvokater i Stockholm framgår inte. Däremot framgår mer detaljerad information kring arbetsmarknaden i Stockholm med kranskommuner.

Enligt yrkesprognosen råder balans på arbetsmarknaden (för jurister, där försvarsadvokater ingår), i kommuner som Södertälje, Solna, Sundbyberg och Sollentuna. I centrala Stockholm märks dock särskilt goda förutsättningar för att hitta arbete som jurist och försvarsadvokat. Här råder nämligen ”liten” konkurrens om jobben enligt prognosen.

Utbildning

För att bli antagen som ledamot av Advokatsamfundet, vilket krävs för att få kalla sig advokat eller försvarsadvokat, krävs en juristexamen. Utbildningen sker på högskola och tar fem år av heltidsstudier. I Stockholm är det Stockholms universitet där examen utfärdas. Det finns även fristående kurser som i viss mån kan användas för att arbeta med juridiska processer på bolag eller liknande, men för att arbeta som försvarsadvokat i Stockholm och försvara sin klient i rättegångar krävs en examen.

Är du i behov av en LVU advokat?

29 sep 2017

Det finns vissa lägen då man måste fatta snabba beslut inom rättsväsendet; tillfällen då man helt enkelt inte kan låta byråkratins kvarnar mala på i sitt sakliga tempo utan där man måste agera direkt. Det tydligaste exemplet på en sådan situation gäller barn och i synnerhet barn som man misstänker far illa i sina hem. Det kan här handla om att man tror att föräldrarna misshandlar sitt barn – fysiskt eller psykiskt – att de missbrukar droger eller är våldsamma mot varandra.

Barn har – enligt FN:s barnkonvention – rätt till ett kärleksfullt, tryggt och stabilt hem; misstänker man att så inte är fallet från Socialtjänstens sida – ja, då agerar man direkt. Först och främst sker detta genom en utredning av familjen samt familjeförhållanden – skulle man här upptäcka att allt inte står rätt till så kommer man från Socialtjänstens sida att försöka påverka och övertala föräldrarna att barnet får det bättre någon annanstans – lämpligen i ett fosterhem.

Om föräldrarna – eller barnet; det är inte alls ovanligt – motsätter sig detta – ja, då kan Socialtjänsten använda sig av en speciell lag som finns där för barnen och med barnens bästa för ögonen: LVU. LVU är en förkortning för Lag med särskilda bestämmelser för vård av unga. Kortfattat så innebär det att barnet i fråga kan hämtas, omhändertas och placeras i ett jourhem under loppet av en dag. Bra naturligtvis – ser man att ett barn far illa så måste en snabb, räddande aktion iscensättas. Men, det kan i visa fall gå för fort och där man inte har en tanke på vare sig barn eller föräldrarna och den enorma känslomässiga press som en sådan aktion innebär.

LVU finns för barnens skull

En förälder vars barn blivit omhändertagen enlig LVU kan känna sig överkörd, maktlös och orättvist behandlad. Här behövs ett stöd och detta får man i form av en LVU advokat. En LVU advokat är en specialist på området och det är viktigt att man väljer just en sådan om man hamnar i en liknande situation. En LVU advokat för fram föräldrarnas och barnets talan, utreder och ger ett stort stöd genom hela resan. För: det handlar om en resa – den första aktionen från socialtjänstens sida följs nämligen upp med förhandlingar i förvaltningsrätten där beslut tas.

Detta beslut kan därefter överklagas var sjätte månad där man tar na omständigheter i beaktning. Omständigheter som presenteras av din LVU advokat. Man ska veta att man alltid ser till barnens bästa och att man därför också helst ser att den ”riktiga” familjen hålls intakt. Skulle det efter något år visa sig att avgörande steg tagits i rätt riktning – ja, då finns också chansen till en återförening. Man måste dock främst se LVU som någonting bra; det är en lag som hela tiden ser till det bästa för ett barn.

Vi ska här tillägga att LVU kan tillämpas även då barnet i fråga är den som missköter sig; hamnar ett barn i kriminalitet eller i drogmissbruk så kan LVU tillämpas och en flytt till ett jourhem ske på samma snabba sätt som vi beskrev ovan. Oavsett vilken situation det handlar om dock: alla inblandade behöver ett juridiskt ombud i form av en LVU advokat. Läs mer här.

Rättegång med videkonferens – så fungerar det

23 sep 2017

Sedan 2008 kan man föra en rättslig förhandling via videokonferens, i både hovrätten och Tingsrätten. Reformen, kallad ”En modernare rättegång”  syftade till att en modernisering av rättegångsförfarandet, bland annat med hjälp av modern teknik.

En viktig  med det nya arbetssättet är att man med hjälp av modern teknik för videokonferenser. Tidigare har det varit standard att man bara har spelat in ljudet när en person hörs i domstol. Men numera tas alla förhör också upp på video i digitalt format.

Lättare att ha fräscha minnesbilder

En anledning till att spela in förhör för att sedan spela upp dem är att det är nyare och mer korrekt i minnesbilden. Ett nytt förhör i en andra instans kan ske lång tid efter att den aktuella händelsen inträffat och vittnet kan ha svårt att minnas alla detaljer. Med hjälp av videokonferensen kan domarna ta del av både bild och ljud och kan på det viset få en bättre bild av bevisvärde och sanningshalt.
En annan stor del med videokonferens är att brottsoffer och vittnen bara behöver komma till domstolen  mer än en gång när berättelsen. Detta leder både till mindre påfrestningar för både vittnen och brottsoffer. Dessutom medför detta förfarande lägre rättegångskostnader.
Några viktiga regler som gäller för videokonferens i rättsammanhang: den som kan delta i domstolen ”live” ska i första hand också göra det. Tekniken är dessutom mycket fördelaktig att använda vid stora rättegångar när alla deltagande samt publik inte får plats i rättssalen. Då ställs det i ordning en sidosal dit rättegången sänds via länk.

Distans ett annat bra argument

Det kan bli aktuellt med videokonferens av flera olika anledningar. Ett vittne kan vara bosatt långt från rättssalen, då kan videokonferens vara att föredra på grund av lägre kostnad. Finns det en hotbild mot en eller flera personer, eller mot själva domstolen, så kan det vara motiverat med en videokonferens av säkerhetsskäl. Känner ett vittne eller någon annan en påtaglig rädsla att delta i rättegången så kan det också vara motiverat att använda vide.

Domstolen ska avgöra om det anses lämpligt att använda videokonferens vid en rättegång. Detta har tack vare den snabba tekniska utvecklingen och ekonomiska skäl blivit allt vanligare. Flera mycket stora och uppmärksammade rättsfall på senare år har helt eller delvis genomförts med hjälp av utrustning för videokonferens.

 

Undvik en vårdnadstvist genom samtal

19 sep 2017

Det finns många anledningar till varför ett äktenskap tar slut och så länge ingenting kriminellt ligger bakom beslutat om ett uppbrott mellan två äkta makar så lägger vi heller inga moraliska pekpinnar i riktning mot dessa. Kort sagt; dagens samhälle är konstruerat så att ett äktenskap inte nödvändigtvis är något som måste hålla över hela livet, det är inte som förr där en sådan innebar vanära för en hel familj eller släkt och där det verkligen var ett förbund som av den anledningen inte fick brytas.

Naturligtvis så ska man för den sakens skull inte ta detta lättvindigt heller ( som tyvärr många gör) utan står man i kyrkan så ska man också verkligen mena och försöka sträva efter att följa de löften man ger varandra.

Kärleken är dock outgrundlig och ibland tar den slut, ibland riktas den mot någon annan person och ibland så leder den bort två äkta makar från varandra – något som leder till en skilsmässa. Det man kan säga om en skilsmässa är att det handlar om en väldigt jobbig process för alla inblandade och att en sådan i många fall – beroende på de stora känslorna som finns i omlopp – kan leda till infekterade fejder och uppslitande gräl. Så länge detta riktas till och handlar om egendom av något slag så är det naturligtvis jobbigt i sig – man då det kommer in barn i bilden så blir det ännu värre.

Att två stycken äkta makar efter en skilsmässa inte kan komma överens om vårdnaden om sina gemensamma barn är något som tyvärr inte är ovanligt och som tyvärr – i många fall – sker av fel orsaker. Det vill säga – man är så arga på varandra och det kan här handla om att exempelvis en otrohet ligger bakom beslutet om skilsmässan; ett svek som därefter skapar ett slags hämndbegär och där barnen får agera slagträ och verktyg för att åsamka sin forna partner så stor skada som möjligt. Kort och gott; man ser till att försöka hindra denne från att ha vårdnaden om sina barn och man lämnar därför in en stämning och en ansökan om ensam vårdnad. Man har – förutsatt att den andre motsätter sig stämningen – därmed inlett en vårdnadstvist.

En vårdnadstvist är något som man till varje pris ska försöka undvika och som förälder så måste man lägga sin personliga vendetta åt sidan för en stund och verkligen försöka se vilka som skadas mest av denna vårdnadstvist – nämligen barnen. Att se sina föräldrar bråka i samband med en skilsmässa är svårt nog, men då bråket dessutom handlar om sig själv – ja, då kan konflikten vid en vårdnadstvist leda till djupa, själsliga ärr som ett barn kan bära med sig resten av sitt liv.

Samarbetssamtal för barnens skull

Det är också av den anledningen som varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda parter i en vårdnadstvist professionell hjälp i form av samarbetssamtal där man tillsammans med sitt ombud och med exempelvis en psykolog eller kurator får diskutera fram en lösning. Utgångspunkten i Sverige är nämligen – just med tanke på barnen – att delad vårdnad är bättre än en ensam sådan och därför försöker man alltid lösa en vårdnadstvist innan det går så långt som till Tingsrätten.

Ofta hjälper också ett – eller så många som situationen kräver – samarbetssamtal för att komma till en lösning vid en vårdnadstvist. Då känslor lagt sig och den rationella tanken får plats så brukar nämligen föräldrarna se till det viktigaste i sina liv: nämligen sina barn.

Besök http://www.vårdnadstvisterstockholm.se för ytterligare information.

Mina föräldrar är döda – har jag arvsrätt?

29 aug 2017

Om vi tar en tragisk händelse som exempel på hur arvsrätt ser ut i praktiken så kan vi börja med en svår trafikolycka där två personer avlider och där inget testamente finns skrivet. Personerna i fråga är nämligen unga och har – naturligtvis - inte väntat sig att omkomma och har därför inte skrivit något sådant. Man gör ju i regel nämligen inte det förrän på ålderns höst då man genom ett testamente sammanfattar sitt liv och vilka som ahr varit viktiga i det. Men vi återgår till den tragiska bilolyckan vi nämnde som exempel ovanför. Två personer avlider alltså, inget testamente finns och då är den naturliga frågan alltså: Vem ärver?

Här spelar en sak kallad arvsrätt in och och detta betyder att vi i Sverige har samlat allt som rör dödsfall och hur kvarlåtenskapen efter denna person ska fördelas. Vi säger att de två avlidna personerna ovan hade barn – ja, då säger Sveriges arvsrätt att de ska få ta hand om egendomen som lämnas efter vid föräldrarnas tragiska död. Här får alltså baren ärva allt som finns kvar i form av exempelvis hus, pengar och andra egendomar.

Har dessa inga barn då, vad säger vår arvsrätt då? Ja, här blir det lite klurigare men ofta så kommer där arvet att tillfalla syskon om det finns sådana – eller som i det här fallet då personerna som omkommit var relativt unga – deras föräldrar. Förutsatt att dessa naturligtvis då ännu är vid liv. Vår arvsrätt följer alltså en viss ordning och är även lagstagad och det kan vara detta som också skapar vissa problem då någon plötsligt omkommer.

För visst kan det bli problem med att tolka vår arvsrätt och speciellt då om det inte finns något testamente. Men även om det finns ett sådant skrivet så är det inte säkert att arvsfrågan blir löst – det finns många exempel där arvsrätt och testamente ställts mot varandra och blossat upp till riktiga bråk om pengar, hus och bilar som lämnats kvar av den avlidne.

Ett känt fall av arvsrätt kontra testamente

Just här finns det i Sverige ett fall av arvsrätt där dels testamente, arvsrätt och det man kan kalla moralisk rätt spelat mot varandra i ett offentligt drama. Det här fallet handlar alltså om då den kända författaren Stieg Larsson avled och dels lämnade sin hustru ensam men också hade både sin far och sin bror kvar i livet.

Vem skulle då få ärva och vad sa vår svenska arvsrätt? Jo, det blev nämligen så att brodern och fadern fick ärva – den väldiga summan – efter sin bror och son och att hustrun knappt fick någonting. Det här påverkades av att Stieg som tonåring även skrivit ett testamente – präglat av idealism och ungdomlig entusiasm – där hans framtida tillgångar skulle tillfalla det kommunistiska pertiet i Västerbotten.

Det här har blivit en väldig soppa där vår arvsrätt alltså säger en sak medan vår moraliska kompass kanske hellre se att hans sambo sedan 30 år borde fått pengarna efter den kända författaren. Det är, som vi ser, inte helt lätt det här med arvsrätt.

Klicka här för att läsa mer.

Säkerhetsdörrar - Stabilt skydd mot inbrott

25 aug 2017

Inbrotten i Sverige ökar och tjuvarna blir allt smartare. I villor och radhus är det enklare för tjuvarna att bryta sig in. De har både entrédörren, fönster på markplan och kanske även en altandörr att bryta sig in igenom. För att göra det lite svårare för tjuvarna att ta sig in så kan du införskaffa larm, lampor som tänds vid rörelser och säkra lås. Även en säkerhetsdörr är ett bra komplement.

Lägenhetsinbrott

När det kommer till inbrott i lägenheter så har tjuvarna vanligtvis bara en ingång - genom entrédörren. Många gamla lägenheter har i dagsläget dörrar med dålig kvalité och kanske en gallergrind innanför dörren. Men de som låser dörren, hur ofta låser de även gallergrinden? Inte allt för ofta. Man tänker “inbrott händer inte mig”. Men helt plötsligt en dag så står du där och inser att det visst drabbade dig. För att undvika inbrott i lägenheter så finns säkerhetsdörrar. Säkerhetsdörrar har olika klassificeringar, dessa är beroende på vilka verktyg de ska kunna stå emot och hur lång tid det tar att bryta sig in. Det finns många företag som säljer säkerhetsdörrar i Stockholm, men även mindre städer. Om du har en säkerhetsdörr så sänks även kostnaden för din hemförsäkring. Det behöver inte vara så att du har massvis med värdesaker hemma som gör att du vill skydda dig med en säkerhetsdörr. Det jobbiga med ett inbrott är att någon har varit i ditt hem, utan din tillåtelse, och rotat runt bland dina saker. Kanske har tjuvarna även förstört, vandaliserat och skapar en otrygg och olustig känsla.

Jobba tillsammans för att undvika inbrott

Även om säkerhetsdörrar, larm och lampor som tänds vid rörelse så kan man göra mer för att undvika inbrott. Om du bor i en lägenhet så ta tillfälle att hälsa på alla dina grannar, så du vet vilka som rör sig i huset. Om du ser någon i trapphuset som du inte känner igen, fråga vem det är och vem den ska besöka. Klassiska tjuvar går inte längre runt med ett svart band runt huvudet med hål för ögonen. De är klädda precis som du och jag, eller utklädda till byggarbetare eller besiktningsmän. Med andra ord, de smälter in för att inte väcka onödig uppmärksamhet. Det värsta tjuvar vet är att känna sig sedda, gör det därför en vana att hälsa på alla du ser i trapphuset. Självklart kan de ändå gå in i trapphus och kolla läget, så ta hellre det säkra före det osäkra - skaffa en säkerhetsdörr.

Delad vårdnad är ofta att föredra

30 jun 2017

Att man skiljer sig och separerar är naturligt och något som i många fall tillhör livets gång; man utvecklas åt olika håll, man växer ifrån varandra och man kanske träffar någon annan. Naturliga orsaker som naturligtvis är väldigt tråkiga och väldigt tuffa att uppleva. Har man någon gång älskat en annan människa så kan det vara svårt att ta beslutet att man plötsligt ska ge upp det liv man byggt tillsammans med denne.

Ett beslut som blir än tuffare om man ser till att det finns barn med i bilden. En skilsmässa blir alltid svårare att genomföra om det finns barn inblandade och detta då man måste besluta om vårdnaden av dessa. Först och främst ska man här veta att man alltid ska försöka se detta ur barnens synvinkel och här blir således delad vårdnad det bästa alternativet.

Det vill säga – föräldrarna delar på det ekonomiska ansvaret, man delar på boendeformen (varannan vecka hos mamma, varannan vecka hos pappa...) och man tar ett gemensamt ansvar för skolgång, uppfostran och alla andra saker som varje barn enligt FNs barnkonvention har rätt till. Dock så kan en skilsmässa även innebära att ett bråk uppstår – av olika orsaker – om huruvida vårdnaden om barnen ska se ut och här kan således en av föräldrarna lämna in en stämning mot den andre där en ansökan om ensam vårdnad skickas till Socialstyrelsen.

Ensam vårdnad kan ändras

Bestrider den andre föräldern detta så har en vårdnadstvist inletts. Detta är något som man i Sverige till varje pris vill undvika och därför är varje kommun – enligt lag – skyldiga att erbjuda hjälp vid en vårdnadstvist. Man försöker alltså genom samtal förhindra att en förälder ansöker om ensam vårdnad och därmed skapar en vårdnadstvist och lösningen här stavas alltså således samtal.

Genom att man låter föräldrarna tillsammans med juridiska ombud samtala med varandra så hoppas man att en lösning kan nås innan det hela går upp i Tingsrätten – en klok väg att gå och detta enbart med tanke på barnens väl. Att en föräldern stämmer den andra, ansöker om ensam vårdnad kan vara absolut nödvändigt – det ska man inte glömma – men i de flesta fall går det att hitta en lösning.

Då vi säger att ensam vårdnad är absolut nödvändig så menar vi om den ena föräldern är grovt kriminell, har missbruksproblematik, är pedofil etc och av dessa anledningar inte bör ha vårdnaden om barnen i fråga.

Det är de andra anledningarna som ofta går att lösa genom dessa av kommunen erbjuder samarbetssamtal; lite vatten under broarna, lite lugna sakliga och vuxna samtal brukar förvandla en ansökan om ensam vårdnad till en delad sådan. Att för barnens bästa.

Lös en vårdnadstvist på bästa sätt

29 jun 2017

Rubriken ovan kan vara lite missvisande; har det gått så långt som till en vårdnadstvist så finns det kanske inga lätta lösningar. Det vi menar är att man istället försöker göra det bästa av den rådande situationen och kanske – som förälder – ta ett steg tillbaka och istället för att bråka börja fokusera på det viktiga i en vårdnadstvist; nämligen sina barn.

Här talar vi alltså om vanliga typer av en vårdnadstvist och inte om de som måste ske; de där en förälder på ett klart och tydligt sätt visat sig vara direkt olämplig att ha vårdnaden om sitt- eller sina barn – incest, missbruk av droger, grava psykiska besvär eller en kriminell bana som aldrig tar slut. I sådana fall är naturligtvis en vårdnadstvist något som måste ske och de typer vi talar om här handlar om de som faktiskt går att lösa om man bara agerar vuxet.

Det handlar först och främst om att tänka på sina barns bästa och det naturliga här är att ha en sund kontakt med båda sina föräldrar där också en delad vårdnad fortsätter efter att en separation skett, detta är något som alla i teorin skriver under på och frågan är då varför en vårdnadstvist plötsligt står för dörren?

Det handlar här mycket – för mycket! – om egna hämndbegär, prestige och att man inte tänker klart. Man vill straffa den andra föräldern till varje pris; man accepterar inte att uppbrottet skett och man använder sina barn som ett slags bollträ i konflikten – något som leder till en vårdnadstvist och som dessutom skadar barnen absolut mest. Hårdrar man det så kommer alltid en vårdnadstvist att slå hårdast mot just barnen och det är också därför som de flesta är så onödiga. Att – som barn – tvingas se sina föräldrar bråka och inse att det är en själv som de bråkar om skapar skuldkänslor, det ger själsliga ärr som sitter i genom hela livet och som förälder måste man också inse detta.

Man kan inte se det som en personlig vinst att dra det hela så långt som till en vårdnadstvist där det inte finns några som helst vinnare egentligen; man kan liksom inte ge sig på den andre föräldern och försöka använda sig av de gemensamma barnen för att sätta upp någon slags hämndaktion.

Ta extern hjälp vid en vårdnadstvist

En vårdnadstvist som är baserad på exempelvis ett otrohetsdrama eller att en annan part kommit in och splittrat en familj – är det verkligen värt att straffa sina egna barn för en sådan sak och tvinga dem att genomlida en uppslitande vårdnadstvist? Nej – det är det definitivt inte. Här måste man som förälder alltså ta hjälp – det finns hos varje kommun en erbjuden terapeut vid en vårdnadstvist – och försöka agera vuxet och utifrån sina barns bästa.

Samtala, försök hitta lösningar, använd extern hjälp och låt – framförallt – tiden läka lite sår innan man kastar sig in i en vårdnadstvist. Väl där; ja, då finns det nästan bara förlorare och de största är tyvärr barnen.

Tvist vid dolt fel i hus

28 jun 2017

Vad innebär dolt fel i hus?

Ett dolt fel ska ha funnits redan vid köp av bostaden och som inte kan upptäckas vid en noggrann besiktning av en besiktningsman. Felet ska inte kunna kopplas till bostadens ålder, skick eller konstruktion. Därför ställs det stora krav på dig som köpare, du måste ha uppfyllt din undersökningsplikt till fullo för att det ska räknas som dolt eller dolda fel. Med andra ord; hur noga du än undersöker bostaden så ska du inte kunna hitta dessa dolda fel. Självklart ska du inte behöva riva upp golv, väggar och tak för att hitta felen.

Friskriva sig från dolda fel

Den som säljer sin bostad kan friskriva sig från dolda fel. Det går att göra genom en friskrivningsklausul i köpeavtalet. Om denna klausul fylls i så har du som köpare ingen rätt till ersättning om ett dolt fel kommer fram. Det positiva med friskrivningsklausulen är att köpesumman ofta blir lägre.

Friskrivningen gäller endast under förutsättning att den tidigare ägaren inte känner till de dolda felen vid köpet. Om det kommer fram att säljaren känt till felen så gäller alltså inte friskrivningsklausulen.

Tvist vid dolt fel

Som köpare så har man 10 år på sig att upptäcka ett dolt fel. Om man upptäcker det bör man ta dit en besiktningsman som antecknar det dolda felet och för protokoll. Sedan bör ni kontakta den tidigare säljaren och berätta om det dolda felet. Det kan även vara läge att anita rättslig hjälp i form av en jurist eller advokat. Om ni och den tidigare ägaren har varsin advokat eller jurist kan dem samtala och komma överens om skälig summa för ersättning eller alternativt ta upp fallet i domstol om ni inte kommer överens.

Dolda Fel-Försäkring

Det finns en försäkring som heter Dolda Fel och den gäller i första hand mellan en säljare och ett försäkringsbolag. Om den nya köparen upptäcker ett dolt fel så kan köparen alltså inte kräva ersättning från försäkringsbolaget. Den ska gå genom säljaren, om inget annat framgår i försäkringsavtalet. Om säljaren har gått i konkurs så kan köparen gå direkt till försäkringsbolaget där dolda fel-försäkringen är tecknad.

Om den tidigare ägaren får ett ersättningskrav mot sig så ska denne sköta kontakten med försäkringsbolaget. Om det dolda felet omfattas av försäkringen så betalas ersättningen ut till köparen direkt från försäkringsbolaget. Om kostnaderna skulle överstiga maxbeloppet som försäkringen täcker så är säljaren skyldig att betala resten av ersättningen till den nya ägaren.

Knarket hittar nya vägar in i Sverige

16 jun 2017

Expressen skriver om hur smugglarna ständigt hittar ny tillvägagångssätt. De nämner att en ny trend kan vara att smuggla in drogerna till Sverige genom dåligt bevakade flygfält. – Vi bedömer att de små flygplatserna är en hotbild, berättar Pär Eriksson, projektledare hos tullkriminalen i Göteborg.

Det var i slutet av Mars som 3 män greps vid ett litet flygfält utanför Landskrona. De tre männen, som greps för narkotikabrott, hade enligt åklagaren ett plan lastat med närmare 18 kg kokain. Flygturen hade gått från Värnamo, till Drachten och slutligen Landskrona.

– Vi har inte gjort ett liknande beslag i Västsverige ännu, men jag kan ju säga att dessa typer av små flygplatser är en hotbild för oss.

På Expressen följdfråga, ”Hur ser den hotbilden ut?”, svarar Pär följande:

– Vi har genom åren, med ett visst mått av regelbundenhet fått information som berättar att det här kan förekomma.

– Och bara just det att man inom Schengen (22 stater inom EU som har tagit bort sina gränskontroller) kan flyga nästan hur man vill utan att myndigheterna känner till det, bidrar ju till att skapa en viss hotbild.

”Ingen bemanning”

Idag har tullen bara bemanning på de flygplatser som det råder reguljär utrikestrafik vid. Dock finns det ett stort antal flygplatser runt om i västra Sverige som endast används för privata flyg. I majoriteten av fallen är dessa helt obemannade vid kvällen och under natten. Pär kommenterar:

– Vi har ju ingen fast personal vid de här flygplatserna. Däremot har vi ju rörlig personal som har möjlighet att göra kontroller ifall vi får in tips.

Något som Pär inte vill kommentera, är Expressens fråga på om de kommer att lägga ner mer tid på att kontrollera även små flygplatser framöver.

Gruppchefen för Tullverket i Helsingborg, Ulf Ängemo, har berättat för TV4 att det som skedde i Landskrona bara kan vara toppen på ett isberg. Han misstänker att smugglarna nu har kommit på ett nytt och förhållandevis riskfritt sätt att föra in illegala droger i Sverige.

Knark via posten

Det är internationella åklagarkammaren, Malmö, som leder utredningen kring de tre knarksmugglarna som greps vid flygfältet i Landskrona. De tre är misstänkta för grovt narkotikabrott, samt narkotikasmuggling.

En metod som blir allt vanligare för de som genomför narkotikabrott, är att skicka den via post.

Kommunens familjerätt ger Tingsrätten underlag

29 maj 2017

I Sverige är en skilsmässa ingenting som i sak är något allvarligt. Det vill säga – vi har kommit en bar bit från den tid då en sådan ansågs som något fult och det är också något som vi – naturligtvis – ska vara tacksamma för. För; att kärleken mellan två äkta makar tar slut, att den kanske uppstår hos någon annan eller där man av någon annan anledningen inte längre kan leva sina liv ihop är något som kan hända. Känslor går, helt enkelt, inte att styra enligt något uppgjort facit. Dock så kan man i detta tycka att vissa par kanske ger upp lite för enkelt och att man inte kämpar tillräckligt hårt eller där man kanske till och med gifter sig utan att beslutet varit tillräckligt genomtänkt.

Detta å sido dock; en skilsmässa – oavsett orsak till den – för alltid med sig praktiska detaljer som måste lösas och där man exempelvis måste komma överens om vem som ska bo kvar, för hur mycket man i så fall ska köpa ut den andre för och vilka möbler som respektive part ska få. Detaljer som kan vara nog så jobbiga – men som ändå inte ens är i närheten av det värsta som kan ske i samband med en skilsmässa; nämligen det faktum att man inte kan komma överens om vårdnaden av barnen. Här ska man veta att de flesta skilsmässor och vårdnaden efter fortsätter som vanligt och där en gemensam vårdnad fortsatt är lösningen. I andra dock så kan den ene parter stämma den andre och inleda en vårdnadstvist. Vi kan här säga att en sådan inte behöver gå så långt som till Tingsrätten.

Nej, tvärtom så är det något som man aktivt försöker hindra från statens sida (förutsatt att det inte föreligger kriminalitet, våld eller incest, allvarligt missbruk eller grav psykisk sjukdom) och där man tar hjälp av den familjerätt som finns i varje kommun. Familjerätt – ett brett begrepp – i fallet om en vårdnadstvist erbjuder först ett så kallat samarbetssamtal där föräldrarna tillsammans med sina ombud får försöka diskutera fram en lösning.

Ett skickligt ombud är att föredra vid en vårdnadstvist

Skulle inte detta fungera (något som det i de flesta fall gör; samarbetssamtal hos sin familjerätt har hög procent då det kommer till att lösa en vårdnadstvist) så ber Tingsrätten samma familjerätt att skaffa underlag för ett beslut. Det här innebär att denna familjerätt samtalar med föräldrarna, att man samtalar enskilt med barnen, att barnen får en chans att komma till tals hemma hos båda föräldrarna – i deras nya miljö.

Vidare så sker även samtal med eventuellt nya partners, med personal på barnens skola- eller dagis och slutligen så tar man utdrag från både social- och belastningsregistret. Det här är viktigt. Ju bredare underlag som denna familjerätt kan ge Tingsrätten – desto rättvisare blir också beslutet.

Men; man ska veta att det är svårt att vinna en vårdnadstvist i Sverige och om man som förälder hamnar i en sådan så bör man se till att hitta en skickligt juridiskt ombud, ett sådant som är specialiserat på just familjerätt.

Du kan läsa mer om detta på sidan familjerätt Stockholm.

Att jobba som jurist

11 maj 2017

Brottmålsadvokat, skilsmässojurist eller advokat med fokus på miljörätt? Som jurist finns det många olika inriktningar och nischer att välja mellan, där just brottmålsadvokat troligen är vanligast bland de tre uppräknade exemplen. Det finns många advokater som specialiserat sig inom det området, här är ett exempel.

En jurist är kort sagt expert på att göra analys av, och att lösa, juridiska problem. Detta görs bland annat genom att tolka lagar, avtal och andra regelverk. Den allra vanligaste uppgiften för en jurist är att ge stöd och råd i olika juridiska frågor.

Jurister arbetar, inom det allmänna rättsväsendet som domare, åklagare och kronofogdar. Vanligt är dock att även företag, myndigheter och andra typer av organisationer har sina egna jurister. Vanligt i den privata sektorn är att man arbetar på en juristbyrå, eller på företag som till exempel försäkringsbolag, banker eller finansbolag. Många jurister arbetar även på universitet eller andra lärosäten, och då som lärare eller forskare.

Vanliga arbetsuppgifter

Begreppet ”jurist” är ganska brett. Arbetsuppgifterna kan skilja sig åt en hel del mellan till exempel advokater, domare och åklagare. Dock kan man på ett sammanfattat vis säga att en jurist läser in och bearbetar juridiskt material i form av exempelvis lagar, avtal och förordningar. Det är en jurists uppgift att hitta den rätta användningen för rättsreglerna för att sedan, till exempel, lösa ett juridiskt problem.

Förmågor som är bra hos en jurist

Som de flesta vet ställer juristyrket krav på goda verbala förmågor – oavsett om det är brottmålsadvokat, bolagsjurist eller någon annan inriktning det är fråga om. Man bör ha goda kunskaper i både svenska och engelska och kunna argumentera på ett bra sätt. Vidare bör man inte ha några problem med att tala inför grupp.

Sedan krävs det god logik och en bra förmåga att fatta beslut. En jurist bör kunna tolka till exempel en lag utifrån ett problem och sedan hitta den naturliga lösningen eller slutsatsen.

Arbetsmarknad

2014 fanns ungefär 20 000 jurister i Sverige. Enligt arbetsförmedlingen anses arbetsmarknaden vara i balans. En något hårdare arbetsmarknad kan dock märkas o Uppland, där det är lite högre konkurrens om jobben. Det motsatta kan noteras i Östergötland, där det enligt arbetsförmedlingen råder en ”liten konkurrens om jobben”.

Utbildning

En juristutbildning genomförs vid universitet eller högskola och omfattar 4 och ett halvt år. Utöver det finns tilläggsutbildningar för jurister på en rad olika universitet runt om i landet. Efter att utbildning vid universitet eller högskola är genomförd, krävs det dock en tid av notarietjänstgöring för att få arbeta som advokat, domare, åklagare eller kronofogde.

Exempel på inriktningar som jurist

 • Brottmålsadvokat
 • Skilsmässojurist
 • Affärsjurist
 • Bolagsjurist
 • Bankjurist
 • Förvaltningsjurist

← Äldre inlägg

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.